HƯỚNG DẪN CÁCH QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TRONG CÁC PHẦN MỀM LDPLAYER VERSION CỦA QNIBOT

Sau khi thêm các tài khoản vào phần mềm thì bạn có thể dễ dàng quản lý các tài khoản ở trong các phần mềm LDPlayer Version của Qnibot. Dưới đây là hướng dẫn quản lý tài khoản trong phần mềm QniGram (LDPlayer Version) các phần mềm khác bạn có thể quản lý tương tự.

Nhấn chuột phải vào tài khoản ==> các chức năng quản lý tài khoản sẽ hiển thị ra.

1. Selected

Mục này sẽ có 2 lựa chọn

  • Select All: Chọn tất cả các tài khoản có trong phần mềm.

Tất cả các tài khoản đã được chọn.

 

  • Select All Highlighted: Chọn tất cả các tài khoản đã highlight.

Các tài khoản highligh đã được chọn.

2. Deselect all

Deselect All là bỏ chọn tất cả.

Đã bỏ chọn các tài khoản đã chọn.

3. Move Folder

Move Folder là di chuyển tài khoản từ nhóm này sang nhóm khác.

Các nhóm tài khoản này bạn đã tạo khi thêm tài khoản vào phần mềm.

4. Delete Account

Delete Account là chức năng xóa các tài khoản trong phần mềm. Chọn tài khoản cần xóa ==> nhấn Delete Account.

5. Assign a proxy

Đây là mục gán proxy cụ thể cho từng tài khoản.

Chọn tài khoản cần thêm proxy ==> chọn Assign a proxy ==> thêm proxy vào.

Nhập danh sách proxy của bạn vào, định dạng là IP:PORT hoặc IP:PORT:USERNAME:PASS, mỗi dòng là một proxy.

Nhập file proxy - Phần mềm marketing Instagram
Nhập file proxy – Phần mềm marketing Instagram
  • Chọn loại proxy ở mục Proxy Type.

  • Mỗi proxy bạn muốn dùng cho bao nhiêu tài khoản thì nhập ở mục Account/Proxy Number. Ví dụ bạn nhập 2 thì mỗi proxy sẽ dùng tối đa 2 tài khoản Instagram.

  • Proxy Import options: Nếu chọn Sequence thì phần mềm sẽ sử dụng proxy theo thứ tự từ trên xuống dưới. Khi chọn Random thì phần mềm sẽ sử dụng ngẫu nhiên proxy khi chạy.

 

  • Đối với các tài khoản Instagram 

Cuối cùng, nhấn Add để thêm các proxy ==> Close để tắt bảng nhập proxy.

Lưu ý: Khi nhấn Add thì phần mềm sẽ tự động kiểm tra hoạt động proxy. Sau khi kiểm tra xong sẽ tự động phần mềm sẽ tự động đóng bảng thông báo.

6. Updating Data

Updating Data là cập nhật lại thông tin tài khoản. Nhấn chọn vào tài khoản cần thay đổi thông tin ==> Updating Data.

Tùy vào từng phần mềm mà thông tin cập nhật khác nhau. Ví dụ dưới đây là phần mềm QniGram (LDPlayer Version) ==> nhấn vào mục Updated Data ==> chọn mục cần cập nhật ==> nhập thông tin cần thay đổi vào mục Enter Information ==> Add ==> Close.

7. Export File

Export File là chức năng xuất các tài khoản trong phần mềm. 

Chọn tài khoản cần xuất ==> Export File ==> chọn ổ đĩa cần lưu ==> đặt tên file ==> Save.

Như vậy bài viết hướng dẫn những mục quản lý tài khoản trong các phần mềm LDPlayer Version đã hết, cảm ơn bạn đã theo dõi! Hy vọng bài viết sẽ mang nhiều hữu ích lại cho bạn. Mọi thắc mắc xin liên hệ thông tin bên dưới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

error: Content is protected !!