Tool tạo tài khoản MCC – Phần mềm tạo hàng loạt tài khoản MCC và Google Ads

Để tạo hàng loạt các tài khoản MCC trên cùng một Gmail và tạo nhiều tài khoản Google Ads trên cùng một MCC một cách nhanh chóng sẽ không quá khó khăn nếu bạn biết đến tool tạo tài khoản MCC – Phần mềm AdsAccountCreator của Qnibot.com.

CHỨC NĂNG CỦA TOOL TẠO TÀI KHOẢN MCC

Chức năng của tool tạo tài khoản MCC:

 • Tạo nhiều tài khoản MCC cho cùng 1 Gmail;
 • Tạo nhiều tài khoản Google Ads trên cùng 1 MCC;

ƯU ĐIỂM CỦA TOOL TẠO TÀI KHOẢN MCC

Ưu điểm của phần mềm AdsAccountCreator:

 • Chạy đa luồng;
 • Không giới hạn tài khoản để chạy;
 • Không giới hạn số tài khoản MCC được tạo;
 • Dùng proxy để đổi IP;
 • Giả lập nhiều thiết bị khi chạy;
 • Thao tác nhanh chóng;
 • Dễ sử dụng;

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TOOL TẠO TÀI KHOẢN MCC

Khi mua phần mềm thì bạn sẽ được nhận tên đăng nhập và link tải phần mềm (đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập và link tải phần mềm). Tham khảo cách mua phần mềm tại đây!

 • Tên đăng nhập phần mềm (key): Nhập vào mục License Key (sẽ được hướng dẫn ở mục License Key phía dưới);
 • Link tải phần mềm: Tải phần mềm về, giải nén, nhấn vào file AdsAccountCreator.exe để mở phần mềm;

Chọn ngôn ngữ để chạy phần mềm, ở đây bạn sẽ có hai ngôn ngữ để dùng phần mềm:

 • En: Tiếng Anh nhấn OK;
 • Ru: Tiếng Nga ==> nhấn OK;

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bằng tiếng Anh, nếu chọn tiếng Nga thì bạn cài đặt tương tự.

Để dùng phần mềm, bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • Run now: Chạy ngay bây giờ;
 • Schedule Application: Lên lịch để chạy;

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chạy Run now, chọn Run now ==> nhấn OK để chạy.

Phần mềm sẽ hiển thị ra giao diện như sau:

Giao diện tool tạo tài khoản MCC
Giao diện tool tạo tài khoản MCC

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHỮNG MỤC CƠ BẢN

A.1. License Key

Đây là mục nhập tên đăng nhập (key) để sử dụng phần mềm. Key này bạn sẽ được cấp khi mua phần mềm (đăng nhập vào tài khoản của bạn ở Qnibot.com và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập phần mềm).

Nhấn COPY ở Qnibot.com ==> dán key đã được cấp vào mục License Key.

A.2. Run

Run là tổng số lần chạy thành công của tất cả các luồng chạy. Ví dụ bạn cài đặt Run = 100 thì khi chạy, phần mềm sẽ tạo thành công đúng 100 tài khoản MCC và sau đó tự động dừng lại. 

Run - Tool tạo tài khoản MCC
Run – Tool tạo tài khoản MCC

Bạn có thể cài đặt số lần chạy thành công tùy thích.

A.3. Threads

Threads là số luồng chạy cùng một lúc hay còn gọi là số tab chạy cùng một lúc. Ví dụ bạn cài đặt Threads = 5 thì khi chạy phần mềm sẽ mở ra 5 tab khác nhau, 5 tab này sẽ chạy tạo 5 tài khoản MCC song song cùng một lúc.

Threads - Tool tạo tài khoản MCC
Threads – Tool tạo tài khoản MCC

Số luồng chạy này sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn, máy càng mạnh thì số luồng chạy càng cao. Cụ thể, mỗi Core CPU sẽ chạy được từ 5-7 luồng, bạn nhân lên với số Core CPU của máy sẽ ra số luồng chạy tối đa.

A.4. Gmail Accounts

Đây là mục nhập các tài khoản Gmail vào phần mềm để tạo tài khoản MCC.

Nhấn vào Data để nhập các tài khoản Gmail vào phần mềm.

Nhập tài khoản - Tool tạo tài khoản MCC
Nhập tài khoản

Phần mềm sẽ hiển thị ra bảng quản lý tài khoản.

Để nhập nhập tài khoản Gmail vào phần mềm thì bạn sẽ có 2 cách:

CÁCH 1: NHẬP THỦ CÔNG

Thông tin để nhập vào phần mềm bao gồm: Gmail, mật khẩu Gmail, Email khôi phục, 2FA.

 • Trường hợp nếu bạn chọn From Data ở mục Proxy Sources thì thông tin cần nhập vào phần mềm bao gồm: Gmail, mật khẩu Gmail, Email khôi phục, 2FA, IP, Port hoặc Gmail, mật khẩu Gmail, Email khôi phục, 2FA, IP, Port, Userproxy, Password proxy.

Xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm AdsAccountCreator tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau đó ở mục Gmail Accounts chọn nhóm tài khoản cần chạy.

CÁCH 2: ĐƯA FILE LƯU TÀI KHOẢN VÀO PHẦN MỀM ADSACCOUNTCREATOR
 • Tạo file .txt để lưu danh sách tài khoản, định dạng của file tài khoản là: Gmail,mật khẩu Gmail,Email khôi phục,2FA
Định dạng tài khoản - Tool tạo tài khoản MCC
Định dạng tài khoản

Lưu ý: 

– Mỗi mục sẽ cách nhau bằng một dấu phẩy(,);

– Mỗi dòng là một tài khoản;

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

 • Trường hợp nếu bạn chọn From Data ở mục Proxy Sources thì bạn sẽ tạo file .txt lưu danh sách tài khoản có định dạng là: Gmail,mật khẩu Gmail,Email khôi phục,2FA,IP:PORT hoặc Gmail,mật khẩu Gmail,Email khôi phục,2FA,IP:PORT:userproxy:passwordproxy
Định dạng tài khoản - Tool tạo tài khoản MCC
Định dạng tài khoản – Tool tạo tài khoản MCC

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu từ file data có sẵn vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 2 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

A.5. Ads Account Each MCC

Bạn cần nhập số lượng tài khoản ads cần tạo ra cho mỗi tài khoản MCC ở mục này. Ví dụ bạn cài đặt từ 20 đến 30 thì mỗi tài khoản MCC sẽ tạo ngẫu nhiên từ 20 đến 30 tài khoản ads.

A.6. Proxy Source

Đây là mục chọn nguồn proxy để sử dụng trong tool tạo tài khoản MCC. Ở đây bạn sẽ có 3 lựa chọn:

A.6.1. From File

Nếu bạn From File thì bạn phải tạo một file txt để lưu danh sách proxy. Định dạng là IP:PORT hoặc IP:PORT:USERNAME:PASSWORD.

File proxy - Tool tạo tài khoản MCC
File proxy – Tool tạo tài khoản MCC

Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục File Proxy ở dưới ==> dẫn tới file lưu danh sách proxy vừa tạo.

Dẫn file proxy - Tool tạo tài khoản MCC
Dẫn file proxy – Tool tạo tài khoản MCC
A.6.2. From Data

Khi chọn From Data thì bạn phải nhập proxy kèm cùng với tài khoản Gmail như hướng dẫn ở mục C.4. Gmail Accounts phía trên.

A.6.3.No Proxy

Nếu không có proxy thì bạn có thể chọn No proxy để chạy. Phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

Lưu ý: Nên dùng dưới 10 tài khoản trên cùng một IP.

A.7. Cookies Folder

Tạo một thư mục có tên là “Cookies” hoặc bất kỳ tên gì mà bạn muốn. Sau đó copy đường dẫn của thư mục này dán vào mục Cookies Folder.

Tạo và dẫn thư mục cookies - Tool tạo tài khoản MCC
Tạo và dẫn thư mục cookies – Tool tạo tài khoản MCC

Mục đích của thư mục này là lưu trữ những cookies và profile của các tài khoản Gmail sau khi đăng nhập vào phần mềm, để lần sau bạn sử dụng lại các tài khoản đó sẽ không cần đăng nhập lại.

A.8. Data Folder

Tạo một thư mục có tên là “Data” hoặc bất kỳ tên gì mà bạn muốn. Sau đó copy đường dẫn của thư mục này dán vào mục Data Folder.

Tạo và dẫn thư mục data - Tool tạo tài khoản MCC
Tạo và dẫn thư mục data – Tool tạo tài khoản MCC

Mục đích của thư mục này là lưu trữ các kết quả mà phần mềm đã chạy được.

A.9. Delay

Delay là thời gian nghỉ giữa hai lần click chuột, đơn vị là mili giây. 

Ví dụ: Bạn cài đặt từ 5000 đến 20000 thì thời gia nghỉ giữa haui lần click chuột ngẫu nhiên từ 5 đến 20 giây.

Thời gian nghỉ - Tool tạo tài khoản MCC
Thời gian nghỉ – Tool tạo tài khoản MCC

A.10. 2captcha Key

Khi đăng nhập hoặc tạo tài khoản MCC thường sẽ bị Google yêu cầu giải captcha. Do đó, bạn cần tạo tài khoản và nạp tiền vào website 2captcha.com, copy API của website này dán vào mục 2captcha.com để giải captcha tự động.

2captcha - Tool tạo tài khoản MCC
2captcha – Tool tạo tài khoản MCC

B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT TỪNG CHỨC NĂNG

B.1. Register Accounts

Đây là chức năng tạo tài khoản MCC. Để chạy chức năng này thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.1.1. Choose Action

Để chạy chức năng này thì ở mục Choose Action chọn Register Accounts.

Tạo tài khoản - Tool tạo tài khoản MCC
Tạo tài khoản – Tool tạo tài khoản MCC
B.1.2. Billing Country

Nhập quốc gia thanh toán ở mục Billing Country. Ví dụ bạn chọn quốc gia thanh toán là Mỹ thì nhập United States.

B.1.3. Language

Chọn ngôn ngữ khi tạo tài khoản MCC ở mục Language.

Ví dụ bạn muốn tạo tài khoản có ngôn ngữ tiếng Anh thì nhập English.

B.1.4. Currency

Chon đơn vị tiền tệ ở mục Currency.

Ví dụ bạn muốn đơn bị tiền tệ là USD thì nhập US Dollar (USD $).

B.1.5. MCC Names

Đây là mục cài đặt tên cho các tài khoản MCC. Để cài đặt tên thì bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • Để mặc định như phần mềm: Nhấn vào biểu tượng ở mục MCC Names ==> @Test để xem các tên mà phần mềm đã cài đặt sẵn

 • Tùy chỉnh tên theo ý người dùng: Nhấn vào biểu tượng ở mục MCC Names ==> nhập tên mà bạn muốn cài đặt vào ==> @Test để xem các tên MCC sẽ được tạo ra.
Nhập tên MCC được tạo – Tool tạo tài khoản MCC

Cuối cùng, nhấn OK để chạy.

B.1.6. Hướng dẫn cách xuất các tài khoản MCC và Ads đã tạo được
B.1.6.a. Hướng dẫn xuất tài khoản MCC

Nhấn vào biểu tượng ==> chọn MCC Accounts ở mục Select Table.

Tiếp theo, nhấn Convert ==> Export Csv/Export Xls.

Nhấn vào biểu tượng   ==> chọn ổ đĩa cần lưu ==> đặt tên file ==> nhấn lưu ==> OK.

Xuất tài khoản MCC - Tool tạo tài khoản MCC
Xuất tài khoản MCC – Tool tạo tài khoản MCC
B.1.6.b. Hướng dẫn xuất tài khoản ADS

Nhấn vào biểu tượng ==> chọn ADS Accounts ở mục Select Table. Sau đó thực hiện tương tự như cách xuất tài khoản MCC phía trên.

B.2. Manual Control

Đây là chức năng điều khiển thủ công các tài khoản. Để chạy chức năng này thì bạn cần chọn Manual Control ở mục Choose Action ==> nhấn OK để chạy.

Manual Control - Tool tạo tài khoản MCC
Manual Control – Tool tạo tài khoản MCC

Nhấn vào các Browser mở các trình duyệt để điều khiển.

Manual Control - Tool tạo tài khoản MCC
Manual Control – Tool tạo tài khoản MCC

 

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM ADSACCOUNTCREATOR

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

error: Content is protected !!