Tool tạo Github không giới hạn – Phần mềm GithubCreatorPro

Tạo hàng loạt tài khoản GitHub hàng loạt sẽ không còn khó khăn nếu bạn biết đến tool tạo GitHub tự động của Qnibot. Phần mềm này có thể tạo tài khoản GitHub với tất cả các loại Email, Email tạm thời… Dưới đây là các ưu điểm và cách sửu dụng phần mềm GithuCreatorPro.

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm GithubCreator:

CHỨC NĂNG CỦA TOOL TẠO GITHUB

Dưới đây là các chức năng trong phần mềm GithubCreatorPro:

 • Tạo tài khoản GitHub với Tempmail (Email tạm thời);
 • Tạo tài khoản GitHub với tất cả các loại Email (Hotmail, Gmail, Yahoo…) đã kích hoạt Imap/Pop3;
 • Kiểm tra hàng loạt tài khoản GitHub;
 • Xác minh Email tự động;
 • Kích hoạt 2FA cho tài khoản GitHub khi tạo thành công;

Lưu ý: Khi bạn đăng ký tài khoản Github với Gmail thì Gmail phải bật 2FA, rồi tạo app password (mật khẩu ứng dụng) và sử dụng Gmail+app password đó trên phần mềm, không dùng mật khẩu chính của Gmail.

ƯU ĐIỂM CỦA TOOL TẠO GITHUB

Phần mềm GithubCreatorPro có các ưu điểm sau:

 • Chạy đa luồng;
 • Không giới hạn tài khoản được tạo;
 • Giải captcha tự động;
 • Dùng proxy để đổi IP;
 • Tùy chỉnh mật khẩu và username theo ý người dùng;
 • Giả lập nhiều thiết bị;

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TOOL TẠO GITHUB

Khi mua phần mềm thì bạn sẽ được nhận tên đăng nhập và link tải phần mềm (đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập và link tải phần mềm). Tham khảo cách mua phần mềm tại đây!

 • Tên đăng nhập phần mềm (key): Nhập vào mục License Key (sẽ được hướng dẫn ở mục License Key phía dưới);
 • Link tải phần mềm (Software Download): Tải phần mềm về, giải nén, nhấn vào file GitHubCreatorPro.exe để mở phần mềm;
 • Trình duyệt ảo (Desktop Useragents): Tải một trong các file trình duyệt ảo về máy tính, sau đó dẫn vào mục Useragent (sẽ được hướng dẫn phía dưới);

Chọn ngôn ngữ để chạy phần mềm, ở đây bạn sẽ có hai ngôn ngữ để dùng phần mềm:

 • En: Tiếng Anh nhấn OK;
 • Ru: Tiếng Nga ==> nhấn OK;
Chọn ngôn ngữ trong tool tạo GitHub
Chọn ngôn ngữ trong tool tạo GitHub

Trong phần mềm này sẽ hướng dẫn bằng tiếng Anh, nếu chọn tiếng Nga thì bạn cài đặt tương tự.

Phần mềm sẽ hiển thị ra giao diện như sau:

Giao diện tool tạo GitHub
Giao diện tool tạo GitHub

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHỮNG MỤC CẦN THIẾT

Trước khi sử dụng bất kỳ chức năng nào trong phần mềm, thì bạn cần phải cài đặt những mục cần thiết này. Nhấn vào mục General Setting để cài đặt:

Cài đặt chung tool tạo GitHub
Cài đặt chung tool tạo GitHub

A.1. License Key

Đây là mục nhập tên đăng nhập (key) để sử dụng phần mềm. Key này bạn sẽ được cấp khi mua phần mềm (đăng nhập vào tài khoản của bạn ở Qnibot.com và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập phần mềm).

Nhấn COPY ở Qnibot.com ==> dán key đã được cấp vào mục License Key.

Nhập key vào tool tạo GitHub
Nhập key vào tool tạo GitHub

A.2. Run

Đây là tổng số lần chạy thành công. Ví dụ bạn cài đặt Run = 1000 thì khi chạy thành công đúng 1000 lần phần mềm sẽ tự động dừng lại.

Số lần chạy - Tool tạo GitHub
Số lần chạy – Tool tạo GitHub

A.3. Threads

Threads là mục cài đặt số luồng chạy cùng lúc hay được hiểu là tab chạy cùng lúc.

Ví dụ bạn cài đặt Threads = 3, thì khi chạy tương ứng sẽ có 3 luồng được mở, 3 luồng này sẽ sử dụng 3 tài khoản chạy song song cùng một lúc. Tùy thuộc vào cấu hình máy tính mà bạn cài đặt số luồng chạy phù hợp.

Thread - Tool tạo GitHub
Thread – Tool tạo GitHub

Cụ thể, mỗi core CPU sẽ chạy được từ 5 đến 7 luồng, máy tính bạn bao nhiêu core nhân lên sẽ ra số luồng chạy tối đa.

A.4. Get Useragents

Đây là mục lựa chọn trình duyệt ảo để sử dụng trong phần mềm GitHubCreator, mục đích của trình duyệt ảo là giả lập nhiều thiết bị khác nhau khi chạy. Ở đây bạn sẽ có 3 lựa chọn:

A.4.1. From File

Nếu chọn From File thì bạn phải tải một trong các file trình duyệt ảo (Desktop Useragents) đã được cấp khi mua phần mềm (đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy link tải trình duyệt ảo). 

Nhấn vào biểu tượng ở mục Useragents (Desktop) dẫn file trình duyệt ảo desktop đã tải về.

Dẫn fiel trình duyệt ảo vào tool tạo GitHub
Dẫn fiel trình duyệt ảo vào tool tạo GitHub
A.4.2. Online Public Key

Khi chọn Online Public Key thì phần mềm sẽ sử dụng các trình duyệt ảo online miễn phí. Tuy nhiên bạn chỉ chạy được tối đa 3 luồng nhưng tỉ lệ chạy thành công cao hơn khi chọn From File.

Trình duyệt ảo online trong tool tạo GitHub
Trình duyệt ảo online trong tool tạo GitHub
A.4.3. Online Private Key

Khi chọn Online Private Key thì bạn phải thuê Browser Fingerprint Private tại đây

Sau đó copy key Browser Fingerprint đã thuê dán vào mục Online Private Key. Phần mềm sẽ sử dụng các trình duyệt ảo online và không giới hạn số luồng. Chọn Online Private Key thì tỉ lệ chạy thành công cao hơn khi chọn From File.

Trình duyệt ảo online - Tool tạo GitHub
Trình duyệt ảo online – Tool tạo GitHub

A.5. Folder Cookies

Tạo một thư mục mới đặt tên cookies hoặc bất kỳ tên gì mà bạn muốn. 

Sau đó copy đường dẫn của thư mục này dán vào mục Folder Cookies. Mục đích của thư mục cookies là lưu trữ những cookies của các tài khoản Email đăng nhập lần đầu vào phần mềm, để lần sau bạn sử dụng lại các tài khoản đó sẽ không cần đăng nhập lại.

Tạo và dẫn thư mục cookies vào tool tạo GitHub
Tạo và dẫn thư mục cookies vào tool tạo GitHub

A.6. Folder Data

Tạo một thư mục mới đặt tên data hoặc bất kỳ tên gì mà bạn muốn. 

Sau đó copy đường dẫn của thư mục này dán vào mục Folder Data. Mục đích của thư mục data này là lưu trữ kết quả đã chạy được.

Tạo và dẫn thư mục data vào tool tạo GitHub
Tạo và dẫn thư mục data vào tool tạo GitHub

A.7. Captcha API Key

Bạn cần tạo tài khoản và nạp tiền vào website cap.rugu, sau đó copy API của website này dán vào mục Captcha.guru API Key để giải captcha tự động khi gặp captcha.

Copy key API của website giải captcha vào tool tạo GitHub
Copy key API của website giải captcha vào tool tạo GitHub

A.8. Sleep

Sleep là thời gian nghỉ giữa 2 luồng chạy, đơn vị là mili giây. Ví dụ bạn cài đặt từ 15000 đến 20000, thì thời gian nghỉ giữa hai luồng chạy ngẫu nhiên từ 15 đến 20 giây.

Thời gian nghỉ giữa hai luồng chạy trong tool tạo GitHub
Thời gian nghỉ giữa hai luồng chạy trong tool tạo GitHub

A.9. IP Option

Nhấn vào mục Registration Settings để cài đặt những mục cơ bản tiếp theo.

IP Option là mục lựa chọn nguồn proxy để sử dụng trong phần mềm tạo GitHub, ở đây bạn sẽ có 3 lựa chọn:

A.9.a. From Data

Khi chọn From Data thì bạn cần phải nhập proxy kèm cùng với tài khoản Email vào phần mềm. Xem hướng dẫn cách nhập proxy kèm cùng với tài khoản ở mục Accounts phía dưới.

Lưu ý: Không áp dụng trường hợp này khi bạn tạo tài khoản GitHub bằng Tempmail (chức năng Reg with Temp-mail).

Data proxy - Tool tạo GitHub
Data proxy – Tool tạo GitHub
A.9.b. From File

Khi chọn From File thì bạn cần tạo file .txt để lưu danh sách proxy, mỗi dòng là một proxy, định dạng là IP:PORT hoặc IP:PORT:USERNAME:PASSWORD.

File proxy trong tool tạo GitHub
File proxy trong tool tạo GitHub

Chọn LinesFromFile ở mục File Proxy, nhấn vào biểu tượng ==> dẫn file lưu proxy đã tạo vào.

Dẫn file proxy vào tool tạo GitHub
Dẫn file proxy vào tool tạo GitHub

>>Thuê proxy giá rẻ tại website proxygeo.com

A.9.c. No

Nếu không có proxy thì bạn có thể chọn No, phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

No proxy trong tool tạo GitHub
No proxy trong tool tạo GitHub

A.10. Password

Đây là mục cài đặt mật khẩu cho các tài khoản GitHub được tạo ra. Để cài đặt thì mật khẩu cho các tài khoản thì bạn sẽ có lựa chọn:

 • Để mặc định như phần mềm: Để xem các mật khẩu mà phần mềm đã thiết lập sẵn, thì bạn nhấn vào biểu tượng ở mục Password.
Cài đặt mật khẩu trong tool tạo GitHub
Cài đặt mật khẩu trong tool tạo GitHub
 • Tùy chỉnh tên theo ý người dùng: Nhấn vào biểu tượng ở mục Password, nhập mật khẩu bạn muốn cài đặt (nên nhập theo dạng spintax) ==> @test để xem các mật khẩu phần mềm sẽ cài đặt cho các tài khoản GitHub được tạo ra.
Cài đặt mật khẩu trong tool tạo GitHub
Cài đặt mật khẩu trong tool tạo GitHub

A.11. Username

Đây là mục cài đặt username cho các tài khoản GitHub được tạo ra. Để cài đặt thì mật khẩu cho các tài khoản thì bạn sẽ có lựa chọn là để mặc định như phần mềm hoặc tùy chỉnh theo ý người dùng. Bạn cài đặt tương tự như mục Password phía trên.

Cài đặt username trong tool tạo GitHub
Cài đặt username trong tool tạo GitHub

A.12. Turn on 2FA

Nếu bạn muốn bật 2FA cho các tài khoản GitHub được tạo ra thì nhấn chọn Yes ở mục Turn on 2FA.

Bật 2FA trong tool tạo GitHub
Bật 2FA trong tool tạo GitHub

Ngược lại, nếu bạn không muốn bật 2FA thì chọn No ở mục Turn on 2FA.

Không bật 2FA trong tool tạo GitHub
Không bật 2FA trong tool tạo GitHub

Như vậy là bạn đã cài đặt xong những mục cơ bản bắt buộc. Bạn có thể lựa chọn một trong các chức năng trong phần mềm. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt chi tiết từng chức năng.

B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT TỪNG CHỨC NĂNG

Nhấn vào mục Registration Settings để chọn chức năng cần chạy.

Chọn chức năng cần cài đặt trong tool tạo GitHub
Chọn chức năng cần cài đặt trong tool tạo GitHub

B.1. Reg with Temp-mail

Đây là chức năng tạo tài khoản GitHub với Temp-mail (Email tạm thời). Để chạy chức năng này thì bạn cần cài đặt những mục sau đây:

B.1.a. Action

Chọn Reg with Temp-mail ở mục Action.

Tạo GitHub với Tempmail - Tool tạo GitHub
Tạo GitHub với Tempmail – Tool tạo GitHub
B.1.b. Choose Temp-mail

Tiếp theo, bạn cần chọn website Email tạm thời ở mục Choose Temp-mail, đây là các website cung cấp Email miễn phí và có thời gian sử dụng là 10 phút. Bạn có thể chọn một trong 3 website ở đây.

Chọn website tạm thời - Tool tạo GitHub
Chọn website tạm thời – Tool tạo GitHub

Cuối cùng nhấn OK để chạy.

B.1.c. Hướng dẫn cách xuất tài khoản GitHub sau khi tạo

Các tài khoản tạo ra sẽ được thống kê trong bảng quản lý tài khoản.

Tài khoản được tạo trong tool tạo GitHub
Tài khoản được tạo trong tool tạo GitHub

Chọn nhóm tài khoản cần xuất ==> Convert ==> Export Csv/Export Xls.

Xuất tài khoản được tạo ra trong tool tạo GitHub
Xuất tài khoản được tạo ra trong tool tạo GitHub

Nhấn vào biểu tượng ==> chọn ổ đĩa cần lưu ==> đặt tên file ==> save ==> OK.

Chọn ổ đĩa để lưu tài khoản tool tạo GitHub
Chọn ổ đĩa để lưu tài khoản tool tạo GitHub

B.2. Reg with Other Email

Đây là chức năng tạo GitHub bằng tất cả các loại Email (Gmail, Hotmail, Yahoo…) đã kích hoạt Imap/Pop3.

Lưu ý: Khi bạn đăng ký tài khoản Github với Gmail thì Gmail phải bật 2FA, rồi tạo app password (mật khẩu ứng dụng) và sử dụng Gmail+app password đó trên phần mềm, không dùng mật khẩu chính của Gmail.

Để chạy chức năng này, thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.2.a. Action

Chọn Reg with Other Email ở mục Action.

Tạo GitHub với tất cả các loại Email - Tool tạo GitHub
Tạo GitHub với tất cả các loại Email – Tool tạo GitHub
B.2.b. Accounts

Đây là mục nhập tài khoản Email để tạo tài khoản GitHub. Nhấn vào Data để cài đặt:

Nhập tài khoản Email vào tool tạo GitHub
Nhập tài khoản Email vào tool tạo GitHub

Bảng quản lý tài khoản sẽ hiển thị ra.

Bảng quản lý tài khoản trong tool tạo GitHub
Bảng quản lý tài khoản trong tool tạo GitHub

Để nhập tài khoản vào phần mềm thì bạn sẽ có hai cách.

CÁCH 1: NHẬP THỦ CÔNG

Cách này chỉ phù hợp khi nhập một vài tài khoản.

 • Thông tin để nhập vào phần mềm bao gồm: Email, mật khẩu Email, Imap Server, Imap Port.
Thông tin nhập vào tool tạo GitHub
Thông tin nhập vào tool tạo GitHub
 • Trường hợp nếu bạn chọn From Data ở mục IP Option thì thông tin để nhập vào phần mềm bao gồm: Email, mật khẩu Email, Imap Server, Imap Port, IP và port hoặc Email, mật khẩu Email, Imap Server, Imap Port, IP, Port, user proxy và password proxy
Thông tin nhập vào tool tạo GitHub
Thông tin nhập vào tool tạo GitHub

Xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau đó ở mục Accounts chọn nhóm tài khoản cần chạy.

Chọn nhóm tài khoản cần chạy trong tool tạo GitHub
Chọn nhóm tài khoản cần chạy trong tool tạo GitHub
CÁCH 2: ĐƯA FILE LƯU TÀI KHOẢN VÀO TOOL TẠO GITHUB

Cách này phù hợp để đưa hàng loạt tài khoản Email vào phần mềm.

 • Tạo file .txt để lưu danh sách tài khoản Email, định dạng của file tài khoản là: Email,mật khẩu Email,,,,,Imap Server,Imap Port
File lưu Email tool tạo GitHub
File lưu Email tool tạo GitHub

Tham khảo file mẫu tại đây!

Lưu ý: 

– Mỗi mục sẽ cách nhau bằng một dấu phẩy(,);

– Mỗi dòng là một tài khoản;

– Mục nào không có sẽ nhập dấu phẩy(,);

 • Trường hợp nếu bạn chọn From Data ở mục IP Option thì tạo file có định dạng là: Email,mật khẩu Email,,,,,Imap Server,Imap Port,IP,Port hoặc Email,mật khẩu Email,,,,,Imap Server,Imap Port,IP,Port,proxy user,proxypass
File lưu tài khoản Email đưa vào tool tạo GitHub
File lưu tài khoản Email đưa vào tool tạo GitHub

Tham khảo file mẫu tại đây!

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu từ file data có sẵn vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 2 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau đó ở mục Accounts chọn nhóm tài khoản cần chạy.

 

Chọn nhóm tài khoản cần chạy trong tool tạo GitHub
Chọn nhóm tài khoản cần chạy trong tool tạo GitHub
B.2.c. Catch-all Email

Nếu như bạn muốn sử dụng catch-all Email thì nhấn chọn Yes ở mục Catch-all Email.

Ngược lại, nếu bạn không sử dụng catch-all Email thì nhấn chọn No ở mục Catch-all Email.

Cuối cùng nhấn OK để chạy.

Xem cách xuất tài khoản ở mục B.1.c phía trên.

B.3. Check Accounts

Đây là chức năng kiểm tra tài khoản GitHub, để chạy chức năng này thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.3.a. Action

Nhấn chọn vào mục Check Accounts ở mục Action.

Check account tool tạo GitHub
Check account tool tạo GitHub
B.3.b. Accounts

Chọn nhóm tài khoản cần kiểm tra ở mục Accounts.

Chọn nhóm tài khoản cần kiểm tra trong phần mềm tạo GitHub
Chọn nhóm tài khoản cần kiểm tra trong phần mềm tạo GitHub

Sau đó nhấn OK để chạy.

Khi chạy xong, trạng thái của tài khoản sẽ được hiển thị ở cột Registered.

Kết quả chạy kiểm tra tài khoản trong phần mềm tạo GitHub
Kết quả chạy kiểm tra tài khoản trong phần mềm tạo GitHub

 

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM GITHUBCREATORPRO

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

error: Content is protected !!