Phần mềm xác minh số điện thoại Hotmail/Outlook hàng loạt – Phần mềm HotmailPhoneAdder

Nếu bạn đang muốn xác minh số điện thoại cho hàng nghìn tài khoản Hotmail/Outlook thì phần mềm HotmailPhoneAdder sẽ giúp bạn xác minh số điện thoại tự động nhanh chóng. Nếu bạn đang làm về MMO thì đây là phần mềm không thể bỏ lỡ!

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm HotmailPhoneAdder:

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM HOTMAILPHONEADDER

Phần mềm HotmailPhoneAdder có chức năng sau:

 • Xác minh số điện thoại cho Hotmail/Outlook;
 • Kiểm tra và phân loại tài khoản;

ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM HOTMAILPHONEADDER

Phần mềm HotmailPhoneAdder có những ưu điểm sau:

 • Chạy đa luồng;
 • Không giới hạn tài khoản để chạy;
 • Giải captcha tự động;
 • Nhiều website thuê sim;
 • Dễ sử dụng;
 • Thao tác nhanh chóng;
 • Giả lập nhiều thiết bị;
 • Dùng proxy để đổi IP;
 • Lưu cookies của tài khoản;

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOTMAILPHONEADDER

Khi mua phần mềm thì bạn sẽ được nhận tên đăng nhập và link tải phần mềm (đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập và link tải phần mềm). Tham khảo cách mua phần mềm tại đây!

 • Tên đăng nhập phần mềm (key): Nhập vào mục License Key (sẽ được hướng dẫn ở mục License Key phía dưới);
 • Link tải phần mềm (Software Download): Tải phần mềm về, giải nén, nhấn vào file HotmailPhoneAdder.exe để mở phần mềm;
 • Trình duyệt ảo (Desktop Useragent): Tải một trong các file trình duyệt ảo về dẫn vào mục Useragents (sẽ được hướng dẫn ở mục Useragents phía dưới);

Chọn ngôn ngữ để chạy phần mềm, ở đây bạn sẽ có hai ngôn ngữ để dùng phần mềm:

 • En: Tiếng Anh nhấn OK;
 • Ru: Tiếng Nga ==> nhấn OK;

Trong phần mềm này sẽ hướng dẫn bằng tiếng Anh, nếu chọn tiếng Nga thì bạn cài đặt tương tự.

Để dùng phần mềm, bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • Run now: Chạy ngay bây giờ;
 • Schedule Application: Lên lịch để chạy;

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chạy Run now, chọn Run now ==> nhấn OK để chạy.

Phần mềm sẽ hiển thị ra giao diện như sau:

Giao diện phần mềm thêm số điện thoại Hotmail
Giao diện phần mềm thêm số điện thoại Hotmail

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MỤC GENERAL SETTINGS

Nhấn vào mục General Settings để cài đặt những mục dưới đây:

Cài đặt chung trong phần mềm thêm số điện thoại Hotmail
Cài đặt chung trong phần mềm thêm số điện thoại Hotmail

A.1. License Key

Đây là mục nhập tên đăng nhập (key) để sử dụng phần mềm. Key này bạn sẽ được cấp khi mua phần mềm (đăng nhập vào tài khoản của bạn ở Qnibot.com và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập phần mềm).

Nhấn COPY ở Qnibot.com ==> dán key đã được cấp vào mục License Key.

License key trong tool add số điện thoại Hotmail
License key trong tool add số điện thoại Hotmail

A.2. NumberRun

Đây là tổng số lần chạy thành công. Ví dụ bạn cài đặt NumberRun = 1000 thì khi chạy thành công đúng 1000 lần phần mềm sẽ tự động dừng lại. Bạn cài đặt số lần chạy thành công tùy muốn.

Số lần chạy trong phần mềm add số điện thoại Hotmail
Số lần chạy trong phần mềm add số điện thoại Hotmail

A.3. Threads

Threads là mục cài đặt số luồng chạy cùng lúc hay được hiểu là tab chạy cùng lúc.

Ví dụ bạn cài đặt Threads = 3, thì khi chạy tương ứng sẽ có 3 luồng được mở, 3 luồng này sẽ sử dụng 3 tài khoản chạy song song cùng một lúc. Tùy thuộc vào cấu hình máy tính mà bạn cài đặt số luồng chạy phù hợp.

Số luồng chạy trong tool add phone Hotmail
Số luồng chạy trong tool add phone Hotmail

A.4. Get Useragents

Đây là mục lựa chọn trình duyệt ảo để sử dụng trong phần mềm add phone Hotmail, mục đích của trình duyệt ảo là giả lập nhiều thiết bị khác nhau khi chạy. Ở đây bạn sẽ có 3 lựa chọn:

A.4.1. From File

Nếu chọn From File thì bạn phải tải một trong các file trình duyệt ảo (Desktop Useragents) đã được cấp khi mua phần mềm (đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy link tải trình duyệt ảo). 

Nhấn vào biểu tượng ở mục Useragents dẫn file trình duyệt ảo desktop đã tải về.

A.4.2. Online Public Key

Khi chọn Online Public Key thì phần mềm sẽ sử dụng các trình duyệt ảo online miễn phí. Tuy nhiên bạn chỉ chạy được tối đa 3 luồng nhưng tỉ lệ chạy thành công cao hơn khi chọn From File.

A.4.3. Online Private Key

Khi chọn Online Private Key thì bạn phải thuê Browser Fingerprint Private tại đây

Sau đó copy key Browser Fingerprint đã thuê dán vào mục Online Private Key. Phần mềm sẽ sử dụng các trình duyệt ảo online và không giới hạn số luồng. Chọn Online Private Key thì tỉ lệ chạy thành công cao hơn khi chọn From File.

 

A.5. Proxy Source

Proxy Source là mục lựa chọn nguồn proxy để sử dụng trong phần mềm add phone Hotmail, ở đây bạn sẽ có 3 lựa chọn:

A.5.1. From File

Khi chọn From File thì bạn cần tạo file .txt để lưu danh sách proxy, mỗi dòng là một proxy, định dạng là IP:PORT hoặc IP:PORT:USERNAME:PASSWORD.

File proxy - Phần mềm add phone Hotmail
File proxy – Phần mềm add phone Hotmail

Chọn LinesFromFile ở mục File Proxy, nhấn vào biểu tượng ==> dẫn file lưu proxy đã tạo vào.

Dẫn file proxy vào phần mềm add phone Hotmail
Dẫn file proxy vào phần mềm add phone Hotmail

>Thuê proxy giá rẻ tại website proxygeo.com

A.5.2. From Data

Khi chọn From Data thì bạn cần phải nhập proxy kèm cùng với tài khoản Hotmail vào phần mềm. Xem hướng dẫn cách nhập proxy kèm cùng với tài khoản ở mục Accounts phía dưới.

Data proxy - Phần mềm add phone Hotmail
Data proxy – Phần mềm add phone Hotmail
A.5.3. No Proxy

Nếu không có proxy thì bạn có thể chọn No Proxy, phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

No proxy - Phần mềm add phone Hotmail
No proxy – Phần mềm add phone Hotmail

Lưu ý: Không nên sử dụng quá 10 tài khoản Hotmail trên cùng một địa chỉ IP.

A.6. Folder Cookies

Tạo một thư mục mới đặt tên cookies hoặc bất kỳ tên gì mà bạn muốn. 

Sau đó copy đường dẫn của thư mục này dán vào mục Folder Cookies. Mục đích của thư mục cookies là lưu trữ những cookies của các tài khoản Hotmail đăng nhập lần đầu vào phần mềm, để lần sau bạn sử dụng lại các tài khoản đó sẽ không cần đăng nhập lại.

Tạo và dẫn thư mục cookies vào phần mềm add phone Hotmail
Tạo và dẫn thư mục cookies vào phần mềm add phone Hotmail

A.7. Captcha.guru API Key

Bạn cần tạo tài khoản và nạp tiền vào website cap.rugu, sau đó copy API của website này dán vào mục Captcha.guru API Key để giải captcha tự động khi gặp captcha.

Dán key captcha vào tool add phone Hotmail
Dán key captcha vào tool add phone Hotmail

B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MỤC ACCOUNTS AND SMS

Nhấn vào mục Accounts and SMS để cài đặt những mục sau:

B.1. Accounts

Đây là mục nhập các tài khoản Hotmail vào phần mềm.

Nhấn vào Data để cài đặt.

Nhập tài khoản vào phần mềm add phone Hotmail
Nhập tài khoản vào phần mềm add phone Hotmail

Bảng quản lý tài khoản sẽ hiển thị ra.

Bảng quản lý tài khoản trong phần mềm add phone Hotmail
Bảng quản lý tài khoản trong phần mềm add phone Hotmail

Để nhập tài khoản vào phần mềm thì bạn sẽ có hai cách.

CÁCH 1: NHẬP THỦ CÔNG

Cách này chỉ phù hợp khi nhập một vài tài khoản.

 • Thông tin để nhập vào phần mềm bao gồm: Hotmail, mật khẩu Hotmail, app password (nếu có), recovery Email (nếu có), 2FA (nếu có), backup code (nếu có).

 • Trường hợp nếu bạn chọn From Data ở mục Proxy Sources thì thông tin để nhập vào phần mềm bao gồm: Hotmail, mật khẩu Hotmail, app password (nếu có), recovery Email (nếu có), 2FA (nếu có),backup code (nếu có), IP và port hoặc Hotmail, mật khẩu Hotmail, app password (nếu có), recovery Email (nếu có), 2FA (nếu có), backup code (nếu có),IP, Port, user proxy và password proxy.

Xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau đó ở mục Accounts chọn nhóm tài khoản cần chạy.

Chọn nhóm tài khoản cần chạy trong phần mềm add phone Hotmail
Chọn nhóm tài khoản cần chạy trong phần mềm add phone Hotmail

 

CÁCH 2: ĐƯA FILE LƯU TÀI KHOẢN VÀO TOOL ADD PHONE HOTMAIL

Cách này phù hợp để đưa hàng loạt tài khoản Hotmail vào phần mềm.

 • Tạo file .txt để lưu danh sách tài khoản Hotmail, định dạng của file tài khoản là: Hotmail,mật khẩu Hotmail,app password (nếu có),recovery Email (nếu có),2FA (nếu có),backup code (nếu có)

Lưu ý: 

– Mỗi mục sẽ cách nhau bằng một dấu phẩy(,);

– Mỗi dòng là một tài khoản;

– Mục nào không có thì nhập dấu phẩy(,);

 • Trường hợp nếu bạn chọn From Data ở mục Proxy Sources thì tạo file có định dạng là: Hotmail,mật khẩu Hotmail,app password (nếu có),recovery Email (nếu có),2FA (nếu có),backup code (nếu có),IP,Port hoặc Email,mật khẩu Email,app password (nếu có),recovery Email (nếu có),2FA (nếu có),backup code (nếu có),IP,Port,proxy user,proxypass

Hoặc bạn có thể tạo file tài khoản trên Google Sheet, sau đó tải định dạng csv về và đưa file này vào phần mềm. Tham khảo file mẫu ở đây

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu từ file data có sẵn vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 2 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau đó ở mục Accounts chọn nhóm tài khoản cần chạy.

Chọn nhóm tài khoản cần chạy trong phần mềm add phone Hotmail
Chọn nhóm tài khoản cần chạy trong phần mềm add phone Hotmail

B.2. SMS Service

Đây là mục chọn website thuê sim trong phần mềm add phone Hotmail. Hiện tại, trong phần mềm có các website thuê sim sau:

Bạn cần chọn một trong các website thuê sim trên, tạo tài khoản vào nạp tiền vào.

B.3. Country

Đây là mục chọn quốc gia thuê sim. Ví dụ, bạn muốn thuê sim ở Việt Nam thì chọn như hình dưới.

Chọn quốc gia thuê sim trong phần mềm add phone Hotmail
Chọn quốc gia thuê sim trong phần mềm add phone Hotmail

B.4. Max Price

Max Price là mục cài đặt mức giá thuê sim.

Cài đặt max price trong tool add phone Hotmail
Cài đặt max price trong tool add phone Hotmail

Ví dụ bạn chọn dịch vụ Microsoft, quốc gia Vietnam nhưng sẽ có nhiều Operator (nhà mạng) giá khác nhau, nếu không cài đặt max price thì phần mềm sẽ chọn ngẫu nhiên các operator này. Còn khi bạn cài đặt max price thì phần mềm sẽ chọn những operator giá dưới giá đó.

Cài đặt mức giá thuê sim trong phần mềm add phone Hotmail
Cài đặt mức giá thuê sim trong phần mềm add phone Hotmail

B.5. Operator

Đây là mục cài đặt nhà mạng mà bạn muốn sử dụng trong website thuê sim. Ví dụ bạn muốn sử dụng nhà mạng virtual55 thì nhập như hình dưới.

Lưu ý: Không viết hoa chữ đầu tiên.

Chọn nhà mạng trong phần mềm add phone Hotmail
Chọn nhà mạng trong phần mềm add phone Hotmail

B.6. SMS API Key

Đây là mục nhập API của website thuê sim vào. Mỗi website thuê sim sẽ có một mục lấy mã API khác nhau, bạn cần copy mã dán vào mục SMS API Key.

Ví dụ: Bạn thuê sim tại website 5sim.net thì copy API như hình dưới.

Copy API vào phần mềm add phone Hotmail
Copy API vào phần mềm add phone Hotmail

B.7. Set Country Index và Country Code

 • Nếu bạn muốn cài đặt chỉ số thuê sim quốc gia thì nhấn chọn Yes ở mục Set Country Index và nhập chỉ số quốc gia thuê sim vào mục Country Code.

Ví dụ bạn muốn sử dụng nước Mỹ thì nhập như hình dưới.

Cài đặt country Index trong phần mềm add phone Hotmail
Cài đặt country Index trong phần mềm add phone Hotmail
 • Nếu bạn không muốn cài đặt chỉ số thuê sim quốc gia thì nhấn chọn No ở mục Set Country Index.

B.8. Recheck Unlocked

Khi chạy thêm số điện thoại Hotmail, thì bạn chọn No ở mục Recheck Unlocked.

Sau khi thêm số điện thoại, bạn có thể chọn Yes ở mục Recheck Unlocked để kiểm tra tài khoản đã mở khóa thành công hay chưa.

Sau khi cài đặt xong, nhấn OK để chạy.

C. KẾT QUẢ

Để kiểm tra kết quả của các tài khoản thì nhấn vào bảng quản lý tài khoản. Trạng thái của tài khoản sẽ được cập nhật ở cột Status Unlocked và cập nhật số điện thoại ở cột Phone.

Kết quả khi xác minh số điện thoại cho các tài khoản Hotmail
Kết quả khi xác minh số điện thoại cho các tài khoản Hotmail

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM HOTMAILPHONEADDER

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

error: Content is protected !!