Hướng dẫn cách nhập dữ liệu vào các phần mềm của Qnibot

A. HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU VÀO CÁC PHẦN MỀM CỦA QNIBOT

Để nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot thì bạn nhấn vào Data góc dưới bên trái phần mềm.

Ở đây, mình sẽ lấy ví dụ của phần mềm Gmail Creator, những phần mềm khác, bạn làm tương tự.

Sau đó phần mềm sẽ hiển thị ra bảng quản lý dữ liệu như hình dưới:

Có 2 cách để nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot:

CÁCH 1: NHẬP THỦ CÔNG

Nhấn vào biểu tượng góc dưới bên trái phần mềm ==> Add Group.

Đặt tên để dễ quản lý ==> nhấn OK.

Chọn lại nhóm dữ liệu vừa tạo ==> nhấn vào biểu tượng góc dưới bên phải phần mềm ==> Add Item.

Sau đó bạn sẽ nhập từng mục tương ứng vào phần mềm ==> nhấn OK (các mục sẽ khác nhau ở mỗi phần mềm, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể trong mỗi phần mềm).

Tương tự như vậy, bạn sẽ nhập các dữ liệu khác vào phần mềm.

Khi nhập dữ liệu xong, nhấn X để tắt bảng quản lý dữ liệu.

Chọn nhóm dữ liệu cần chạy ở mục Farm Input.

Lưu ý: Mục chọn dữ liệu ở các phần mềm khác có thể là Accounts, Data, Input, Gmail… (sẽ được hướng dẫn cụ thể ở mỗi phần mềm).

CÁCH 2: ĐƯA FILE DỮ LIỆU CÓ SẴN VÀO PHẦN MỀM

1. Tạo một file txt để lưu danh sách dữ liệu cần đưa vào phần mềm. Định dạng của file dữ liệu đưa sẽ khác nhau ở mỗi phần mềm, nên bạn cần tạo file dữ liệu tương ứng với từng phần mềm (sẽ được hướng dẫn cụ thể ở mỗi phần mềm).

Ví dụ hình dưới là file dữ liệu vào phần mềm GmailCreator.

Tham khảo file dữ liệu của phần mềm GmailCreator mẫu tại đây! (File dữ liệu mẫu này bạn có thể xem ở hướng dẫn sử dụng của phần mềm đó)

Lưu ý:

  • Mỗi mục sẽ cách nhau bằng một dấu phẩy (,);
  • Một dòng tương ứng với một dữ liệu;

2. Nhấn vào Convert ==> Import Csv.

Nhấn vào biểu tượng ==> chọn file dữ liệu vừa tạo ==> nhấn OK.

3. Tên mặc định của nhóm dữ liệu được đưa vào phần mềm có tên là Csv, do đó, bạn sẽ nhấn vào biểu tượng  để đổi tên lại nhóm dữ liệu để dễ quản lý ==> nhấn OK.

4. Nhấn X để tắt bảng quản lý dữ liệu.

5. Chọn nhóm dữ liệu cần chạy ở mục Farm Input đối với phần mềm Gmail Creator.

Lưu ý: Mục chọn dữ liệu ở các phần mềm khác có thể là Accounts, Data, Input, Gmail… (sẽ được hướng dẫn cụ thể ở mỗi phần mềm).

B. HƯỚNG DẪN XUẤT DỮ LIỆU VÀO CÁC PHẦN MỀM CỦA QNIBOT

Để xuất các dữ liệu trong phần mềm Qnibot, thì bạn cần mở bảng quản lý tài khoản (ở đây mình hướng dẫn phần mềm GmailCreator, các phần mềm khác bạn làm tương tự).

Chọn nhóm tài khoản cần xuất ==> nhấn Convert ==> Export Csv/Export Xls.

Nhấn vào biểu tượng ==> chọn ổ đĩa cần lưu file ==> đặt tên ==> nhấn Save ==> nhấn OK.

C. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG KHÁC TRONG BẢNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU

C.1. Xóa nhóm hoặc xóa dữ liệu trong nhóm data

Chọn vào nhóm dữ liệu cần xóa ==> nhấn vào biểu tượng góc dưới bên trái phần mềm ==> Delete Selected.

Chọn một trong 3 lựa chọn dưới:

  • Delete Group Without Data: Xóa nhóm nhưng không xóa dữ liệu trong nhóm. Các dữ liệu sẽ chuyển vào trong mục Not in groups.
  • Delete Group With Data: Xóa nhóm và xóa dữ liệu trong nhóm;
  • Clear Data: Xóa dữ liệu trong nhóm nhưng không xóa nhóm;

Sau đó nhấn OK.

C.2. Chỉnh sửa/Copy/Di chuyển từng dữ liệu trong nhóm

C.2.1. Chỉnh sửa dữ liệu trong nhóm

Nhấn vào biểu tượng   của dữ liệu cần chỉnh sửa ==> chỉnh sữa dữ liệu ==> nhấn OK.

C.2.2. Copy dữ liệu từ nhóm này sang nhóm khác

Chọn dữ liệu cần copy ==> nhấn vào biểu tượng góc dưới bên phải phần mềm ==> chọn Copy Selected to Group.

 

Chọn nhóm cần copy ==> nhấn OK.

C.2.3. Di chuyển dữ liệu từ nhóm này sang nhóm khác

Chọn dữ liệu cần di chuyển ==> nhấn vào biểu tượng góc dưới bên phải phần mềm ==> chọn Move Selected to Group.

Chọn nhóm cần di chuyển ==> nhấn OK.

Bài viết hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qninot đã hết, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Trả lời

error: Content is protected !!