Phần mềm tạo TikTok tự động – Tool reg nick TikTok hàng loạt

Tiktok là một ứng dụng được sử dụng rộng rãi ở các quốc gia trên thế giới. Đồng nghĩa với việc Tiktok cung cấp một lượng người dùng rất lớn, do đó, nếu bạn muốn làm marketing trên nền tảng này thì sẽ là một nền tảng hiệu quả. Bước đầu tiên để làm marketing trên Tiktok hiệu quả, thì bạn cần có nhiều tài khoản Tiktok. Qnibot có phần mềm Tiktok Creator – Phần mềm tạo Tiktok hàng loạt và không giới hạn.

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM TẠO TIKTOK

 • Tạo hàng loạt các tài khoản Tiktok với các loại Email (đã kích hoạt Imap);
 • Tự động cập nhật avatar cho các tài khoản Tiktok;

ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM TẠO TIKTOK

 • Chạy được đa luồng;
 • Tạo tài khoản Tiktok không giới hạn số lượng;
 • Dùng proxy để đổi IP khi chạy;
 • Giao diện đẹp mắt;
 • Dễ dàng sử dụng;
 • Tạo tên, username và mật khẩu theo ý người dùng;
 • Sử dụng giả lập LDPlayer để thay đổi thiết bị
 • Giải Captcha tự động và miễn phí;
 • Tự động xác minh Email;

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo Tiktok:

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TẠO TIKTOK

Khi bạn mua phần mềm thì Qnibot sẽ cung cấp cho bạn link để tải phần mềm. Bạn cần tải về, giải nén sau đó sẽ có các file như hình dưới:

Hình 1 - Phần mềm tạo Tiktok
Hình 1 – Phần mềm tạo Tiktok

Sau đó bạn cài đặt những mục sau:

1. Environment variable

Mở folder Environment variable ra, bạn sẽ có 2 file như hình dưới. Đây gọi là 2 biến môi trường.

Các biến môi trường - Phần mềm tạo Tiktok
Các biến môi trường – Phần mềm tạo Tiktok

Bạn cần cài đặt 4 biến môi trường này.

Hướng dẫn cài đặt 4 biến môi trường:

a. dotnet-sdk-6.0.407-win-x64

Nhấn vào file dotnet-sdk-6.0.407-win-x64 ==> nhấn Install.

Chọn Close.

Như vậy, bạn đã cài đặt xong biến môi trường thứ nhất.

b. node-v19.8.1-x64

Nhấn vào file node-v19.8.1-x64 ==> Next.

Chọn ở mục I accept the terms in the License Agreement => Next.

Nhấn Next.

Chọn Next.

Tiếp tục nhấn Next.

Click Install.

Cuối cùng nhấn Finish.

Như vậy, bạn đã cài đặt xong biến môi trường thứ hai.

c. SqlLocalDB.msi

Nhấn vào file SqlLocalDB.msi ==> nhấn Next.

Chọn vào mục I accept the terms in the license agreement => nhấn Next

 

Nhấn Install để cài đặt.

Cuối cùng chọn Finish.

Như vậy, bạn đã cài xong biến môi trường thứ ba.

b. vc_redist.x64

Nhấn vào file vc_redist.x64 ==> I agree to the license terms and conditions ==> click Install.

 

Cuối cùng nhấn Close.

Như vậy, bạn đã cài xong biến môi trường thứ tư.

2. Setup

Nhấn vào folder Setup ==> Tiktok Creator ==> Setup.exe

Sau đó nhấn Finish.

Nhấn vào Browser để chọn ổ đĩa cần lưu phần mềm ==> nhấn Next. Lưu ý: Không cài phần mềm ở thư mục x86.

Nhấn Continue.

 

Tiếp tục nhấn Continue.

Cuối cùng chọn Close.

3. Sau khi cài đặt xong phần mềm sẽ tự động hiển thị ở màn hình Desktop như hình dưới.

Nhấn vào biểu tượng TiktokCreator trên để mở phần mềm. Phần mềm sẽ hiển thị như hình dưới.

 • Nhập tên đăng nhập được cấp khi mua phần mềm vào mục License Key.
Nhập key vào phần mềm tạo Tiktok
Nhập key vào phần mềm tạo Tiktok
 • Tiếp theo, copy link đường dẫn của thư mục LDPlayer9 (thư mục này sẽ hiển thị khi bạn đã giải nén phần mềm ở hình 1 phía trên) vào mục LDPlayer Path.
Cài đặt đường dẫn LDPlayer9
Cài đặt đường dẫn LDPlayer9

Sau khi cài đặt xong thì nhấn OK để chạy.

Giao diện phần mềm sẽ hiển thị ra như sau:

Giao diện phần mềm tạo Tiktok
Giao diện phần mềm tạo Tiktok

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT TỪNG MỤC

A.1. Run

Đây là số lần chạy thành công. Ví dụ bạn muốn chạy thành công 100 lần thì cài đặt Run = 100.

A.2. Threads

Đây là số luồng chạy cùng lúc, hay được hiểu là số tab chạy cùng một lúc. Ví dụ bạn cài đặt là 5 thì khi chạy cùng 1 lúc sẽ có 5 tab được mở ra, giả lập 5 thiết bị khác nhau chạy song song cùng một lúc, trên cùng một máy tính.

Số luồng chạy này sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn, máy càng mạnh thì số luồng chạy càng cao.

A.3. Password

Đây là mục cài đặt mật khẩu cho các tài khoản Tiktok được tạo ra trong phần mềm. Ở đây bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • Customize: Chọn Customize khi muốn tạo các mật khẩu theo ý người dùng.

Lưu ý: Khi chọn lựa chọn này thì bạn phải cài đặt mật khẩu có từ 8-20 ký tự; tối thiểu là có 1 ký tự đặt biệt, 1 chữ cái viết hoa.

 • Creator Password With: Chọn Creator Password With khi bạn muốn cài đặt mật khẩu theo mặc định của phần mềm.

Ở đây bạn sẽ nhập số ký tự mật khẩu cần tạo. Ví dụ như hình dưới, mình muốn tạo 10 ký tự thì nhập 10.

 

A.4. Full Name:

Mục Full Name là mục tên của các tài khoản Tiktok khi tạo. Bạn sẽ có 2 lựa chọn để cài đặt mục Full Name.

 • Random: Khi tạo tên ngẫu nhiên (Cài đặt mặc định theo phần mềm);

 • Customize: Tạo tên theo ý người dùng;

Để cài đặt tên theo ý người dùng, thì người dùng cần tạo một file txt để lưu danh sách tên muốn tạo. 

Sau đó nhấn vào Open ở mục Full Name ==> dẫn file txt vừa tạo vào.

A.5. User

Mục này là mục cài đặt username cho các tài khoản Tiktok. Tương tự như mục Full name phái trên, bạn cũng sẽ có 2 lựa chọn để cài đặt:

 • Random: Khi tạo tên ngẫu nhiên (Cài đặt mặc định theo phần mềm);
 • Customize: Tạo tên theo ý người dùng;

Để cài đặt tên theo ý người dùng, thì người dùng cần tạo một file txt để lưu danh sách tên muốn tạo.

Sau đó nhấn vào Open ở mục User ==> dẫn file txt vừa tạo vào.

A.6. Upload Avatar

Nếu bạn muốn sau khi tạo tài khoản Tiktok thành công, phần mềm tự động cập Avatar cho các tài khoản thì nhấn chọn vào mục Upload Avatar.

Tạo một thư mục lưu các hình ảnh, phần mềm sẽ sử dụng những hình ảnh này để cập nhật avatar.

Tạo thư mục hình - Phần mềm tao Tiktok
Tạo thư mục hình – Phần mềm tao Tiktok

Nhấn vào mục Open ở mục Image Folder ==> dẫn thư mục lưu hình ảnh vừa tạo vào.

A.7. Setting

Nhấn vào setting góc trên bên trái phần mềm để cài đặt proxy và Gmail.

A.7.1. Setting Proxy

Chọn Setting Proxy.

Ở đây bạn sẽ có các 2 lựa chọn sau:

A.7.1.a. Không dùng proxy

Nếu không có proxy thì bạn có thể chọn No proxy ==> nhấn OK.

Phần mềm sẽ sử dụng địa chỉ IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

A.7.1.b. Dùng proxy

Để dùng proxy thì bạn sẽ lựa chọn loại proxy phù hợp. Ở đây bạn sẽ có 2 lựa chọn:

b.1. Http:

Nếu proxy của bạn là Http thì chọn Http. Ở đây bạn cũng sẽ có hai lựa chọn để cài đặt proxy.

– Lựa chọn 1: Tạo một file txt để lưu danh sách proxy. Format file proxy là IP:PORT hoặc IP:PORT:PASSPROXY:USERPROXY.

Sau đó, nhấn vào Open tại mục File Proxy ==> dẫn file lưu proxy vừa tạo vào ==> nhấn OK.

– Lựa chọn 2: Dán đường dẫn thuê proxy vào mục Default URL ==> nhấn OK.

Liên hệ thueproxy.vn để thuê proxy dạng này.

b.2. Sock5:

Nếu proxy của bạn là Sock5 thì chọn Sock5. Bạn cũng sẽ có 2 lựa chọn để dùng proxy (File proxy và Default URL), tham khảo cách cài đặt 2 lựa chọn ở mục b.1 phía trên.

A.7.2. Imap Setting

Ở đây là mục để cài đặt Email và Server, Port Imap của loại Email.

Lưu ý:

1. Đối với phần mềm Tiktok Creator này thì bạn có thể tạo Tiktok được với các tài khoản Email như Hotmail, Yandex, Yahoo… (trừ Gmail).

2. Trước khi dùng các tài khoản Email tạo tài khoản Tiktok thì bạn cần kích hoạt Imap cho tất cả các Email đó.

a. Cài đặt file Email

Tạo file txt lưu danh sách Email với định dạng là: Email,mật khẩu Email

Tạo file lưu danh sách Email - Phần mềm tạo Tiktok
Tạo file lưu danh sách Email – Phần mềm tạo Tiktok

Lưu ý: Mỗi mục sẽ cách nhau bằng một dấu phẩy (,).

Nhấn vào mục Open ở mục Email file ==> dẫn file lưu Email vừa tạo vào.

Dẫn file lưu Email vào phần mềm Tiktok
Dẫn file lưu Email vào phần mềm Tiktok

Sau đó nhấn OK.

b. Cài đặt Imap Server và Port của Email

Bạn cần cài đặt Imap Server Port phù hợp với từng loại Email. Ví dụ file Email của mình là Hotmail thì sẽ nhập Imap Server Port của Hotmail.

Để lấy được Imap Server Port của Email thì bạn sẽ tìm kiếm trên Google với từ khóa là Imap Server Port + loại Email.

Nhấn OK.

A.7.3. Setting LD_Player

Cuối cùng bạn cần cài đặt LD Player.

Mục đích của LD Player là giả lập các thiết bị chạy cùng lúc. Để cài đặt thì chọn Setting LD_Player.

Sau đó bạn nhấn chọn 0 LDPlayer ==> Batch ==> Batch Clone (5 LDPlayers) để tạo 5 LDPlayers. Nếu bạn muốn tạo tiếp 5 LDPlayers thì tiếp tục nhấn Batch Clone (5 LDPlayers).

Lưu ý: Không click vào Batch New (5 LDPlayers)

Khi tạo 5 LD Player bạn sẽ thấy phần mềm hiển thị như hình dưới.

Sau khi cài đặt xong những mục trên, bạn sẽ nhấn Start để phần mềm tiến hành chạy.

Nhấn Start chạy phần mềm tạo Tiktok
Nhấn Start chạy phần mềm tạo Tiktok

B. HƯỚNG DẪN LẤY CÁC TÀI KHOẢN TIKTOK SAU KHI TẠO ĐƯỢC.

Bạn sẽ có 2 cách để xuất file các tài khoản Tiktok sau khi tạo được:

Cách 1:

Nhấn vào Result ==> All result.

Cách 2:

Chọn Data góc trên bên trái phần mềm ==> Export File ==> chọn ổ đĩa để lưu file ==> đặt tên file ==> nhấn lưu.

Bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo Titkok đã kết thúc tại đây, hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn!

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM TẠO TIKTOK

 

Trả lời

error: Content is protected !!