HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN MÔI TRƯỜNG VÀ LDPLAYER 9 VỀ MÁY TÍNH

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LDPLAYER 9 

Để cài đặt LDPLAYER 9 bạn sẽ thực hiện lần lượt các bước sau đây:

BƯỚC 1: Truy cập vào link này để tải LDPlayer 9.

BƯỚC 2: Nhấn vào mục “Download LDPlayer 9”.

BƯỚC 3: Mở file LDPlayer 9 vừa tải về.

Nhấn “Tùy chỉnh” ==> chọn ổ đĩa cần lưu ==> nhấn “Duyệt”.

Click “Cài đặt nhanh” để cài đặt LDPlayer 9 về máy tính.

Như vậy là bạn đã cài đặt xong LDPlayer 9 về trong máy tính.

Lưu ý: Phải cài ngôn ngữ tiếng Anh cho LDPlayer.

Hướng dẫn cài ngôn ngữ tiếng Anh cho LDPlayer khi đã cài sang ngôn ngữ khác:

Chọn tất cả các LDPlayer cần đổi ngôn ngữ ==> nhấn vào biểu tượng ==> Khác ==> chọn English ở mục Ngôn ngữ ==> nhấn Lưu.

B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN MÔI TRƯỜNG

Để sử dụng các phần mềm của Qnibot LDPlayer Version, thì bạn phải cài đặt các biến môi trường.

B.1. Hướng dẫn cài đặt biến môi trường thứ nhất

Nhấn vào biểu tượng phần mềm hiển thị ở ngoài Desktop (mỗi phần mềm sẽ có một biểu tượng khác nhau) ==> nhấn Yes.

Máy tính sẽ hiển thị ra website như hình dưới để tự động tải biến môi trường thứ nhất.

 

 

 

 

 

 

Mở biến môi trường thứ nhất đã được tải về.

Hoặc vào nhấn vào link này để tải biến môi trường thứ nhất (Dotnet).

Click vào file biến môi trường vừa tải về ==> nhấn Install.

 

Nhấn Close.

Như vậy, bạn đã cài đặt xong biến môi trường thứ nhất.

B.2. Hướng dẫn cài đặt biến môi trường thứ hai

Quay trở lại màn hình Desktop, nhấn vào biểu tượng phần mềm cần cài đặt ==> Next.

Hoặc nhấn vào link này để tải biến môi trường thứ hai (SqlLocalDB.msi) ==> nhấn Next.

Tiếp tục nhấn Install.

Chọn I accept the term in the license agreement ==> Next.

Nhấn Finish.

Như vậy, bạn đã cài xong biến môi trường thứ hai.

B.3. Hướng dẫn cài đặt biến môi trường thứ ba

Nhấn vào link này để tải biến môi trường thứ ba.

Sau khi tải về ==> nhấn vào file vc_redist.x64.exe ==> nhấn “I agree to the license terms and conditions” ==> Install.

Cuối cùng nhấn Close.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

error: Content is protected !!