HƯỚNG DẪN CÀI FFMPEG VÀO MÁY TÍNH

Để cài FFmpeg về máy tính thì bạn cần thực hiện lần lượt các bước sau:

BƯỚC 1: TẢI FFMPEG VỀ MÁY TÍNH

Nhấn vào link này để tải ffmpeg về máy tính. Bạn có thể tài file 153MB.

BƯỚC 2: GIẢI NÉN TỆP ĐÃ TẢI VỀ

Nhấn chuột phải vào tệp đã tải về ==> Extract here.

Khi giải nén, bạn sẽ được thư mục giống như hình ==> đổi tên thư mục này thành ffmpeg.

Sau đó di chuyển thư mục ffmpeg đến ổ C.

 

BƯỚC 3: THÊM FFMPEG VÀO PATH

Vào thanh tìm kiếm nhập Edit the system environment variables.

Click Enviroment Variables. 

Ở mục User variables for … chọn Path ==> Edit.

Nhấn New ==> nhập C:\ffmpeg\bin ==> OK.

Path được thêm ffmpeg thành công sẽ hiển thị như hình dưới.

BƯỚC 4: XÁC MINH FFMPEG

Để xác minh FFmpeg Path mới thêm, hãy mở trình chạy câu lệnh Command Prompt hoặc PowerShell. Hãy nhập và chạy câu lệnh ffmpeg ==> Enter

Khi hiển thị như hình là bạn đã cài ffmpeg vào máy tính thành công.

error: Content is protected !!