Reup video Tiktok bằng phần mềm TikTokReupBot

Việc reup video Tiktok để giúp video nhanh lên xu hướng là một hành động phổ biến hiện nay. Vậy làm cách nào để reup video Tiktok hàng loạt và nhanh chóng? Trong bài viết này sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời.

A. CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM REUP VIDEO TIKTOK – PHẦN MỀM REUPTIKTOKBOT

Phần mềm reup video Tiktok có những chức năng sau:

 • Tự động tải và chỉnh sửa video TikTok;
 • Re-Up videos từ kênh khác;
 • Tùy chỉnh tiêu đề và từ khóa;
 • Tìm và chọn nhạc khi upload;

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm TiktokReupBot:

B. ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM REUP VIDEO TIKTOK – PHẦN MỀM REUPTIKTOKBOT

Dưới đây là các ưu điểm của phần mềm reup video Tiktok:

 • Chạy đa luồng;
 • Quản lý vô số tài khoản Titkok;
 • Giải captcha tự động;
 • Thời gian reup nhanh chóng;
 • Không giới hạn số video reup;
 • Dễ sử dụng;
 • Dùng proxy để đổi IP;

C. CÀI FFMPEG VÀO MÁY TÍNH ĐỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM TIKTOKREUPBOT (BẮT BUỘC CÀI ĐẶT)

Để sử dụng phần mềm TiktokReupBot của Qnibot.com, thì bắt buộc phải cài FFmpeg về máy tính. Xem hướng dẫn cài FFmpeg tại đây!

D. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TIKTOKREUPBOT

Khi mua phần mềm thì bạn sẽ được nhận tên đăng nhập, link tải phần mềm và trình duyệt ảo (đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập và link tải phần mềm). Tham khảo cách mua phần mềm tại đây!

 • Tên đăng nhập phần mềm (key): Nhập vào mục License Key (sẽ được hướng dẫn ở mục License Key phía dưới);
 • Link tải phần mềm: Tải phần mềm về, giải nén, nhấn vào file TikokReupBot.exe để mở phần mềm;

Chọn ngôn ngữ để chạy phần mềm, ở đây bạn sẽ có hai ngôn ngữ để dùng phần mềm:

 • En: Tiếng Anh nhấn OK;
 • Ru: Tiếng Nga ==> nhấn OK;

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bằng tiếng Anh, nếu chọn tiếng Nga thì bạn cài đặt tương tự.

Để dùng phần mềm, bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • Run now: Chạy ngay bây giờ;
 • Schedule Application: Lên lịch để chạy;
Lên lịch chạy tool reup video Tiktok
Lên lịch chạy tool reup video Tiktok

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chạy Run now, chọn Run now ==> nhấn OK để chạy.

Phần mềm sẽ hiển thị ra giao diện như sau:

Giao diện phần mềm reup video Tiktok
Giao diện phần mềm reup video Tiktok

Nhấn vào mục General Settings để cài đặt những mục cơ bản:

D.1. License Key

Đây là mục nhập tên đăng nhập (Key) đã được cấp khi mua phần mềm. Đăng nhập vào tài khoản của bạn ở Qnibot.com và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập.

Nhập key vào phần mềm reup video Tiktok
Nhập key vào phần mềm reup video Tiktok

D.2. Run

Run là tổng số lần chạy thành công của tổng tất cả các luồng chạy. Nếu bạn để mặc định như phần mềm là Run = 99999999, thì số lần chạy thành công là 99999999. Ở đây bạn có thể thay đổi số lần chạy thành công tùy muốn. Ví dụ bạn cài đặt Run = 100 thì phần mềm sẽ chạy thành công đúng 100 lần và dừng lại.

D.3. Threads

Threads là số luồng chạy cùng lúc, hay còn gọi là số tab chạy cùng một lúc. Ví dụ bạn cài đặt Thread = 5, thì khi chạy, phần mềm sẽ mở ra 5 tab khác nhau. 5 tab này giả lập 5 thiết bị khác nhau và sử dụng 5 tài khoản chạy song song cùng một lúc. 

Số luồng chạy này sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn. Máy có cấu hình càng mạnh thì số luồng chạy càng cao. Mỗi core CPU sẽ chạy được từ 5-7 luồng cùng lúc, nhân lên với số core sẽ ra số luồng chạy tối đa.

D.4. Cookies Folder

Tạo một thư mục có tên là cookies hoặc bất kỳ tên gì mà bạn muốn, sau đó copy đường dẫn của thư mục này dán vào mục Cookies Folder.

Mục đích của thư mục này là lưu trữ cookies và profile của các tài khoản Tiktok khi đăng nhập lần đầu vào phần mềm. Để lần sau bạn sử dụng lại các tài khoản đó sẽ không cần đăng nhập lại.

D.5. Data Folder

Tạo một thư mục có tên là data hoặc bất kỳ tên gì mà bạn muốn, sau đó copy đường dẫn của thư mục này dán vào mục Data Folder.

Mục đích của thư mục này là lưu trữ các video Tiktok đã tải về.

D.6. Proxy Source

Đây là mục lựa chọn nguồn proxy để sử dụng trong phần mềm. Ở đây sẽ có 3 lưa chọn, bạn cần chọn 1 trong 3 lựa chọn này:

D.6.1. From Data

Khi bạn chọn From Data, thì bạn phải nhập proxy kèm cùng với tài khoản Tiktok. Bạn sẽ được hướng dẫn ở mục A.9. Tiktok Accounts phía dưới.

D.6.2. From File

Tạo file .txt để lưu danh sách proxy. Định dạng file proxy là IP:PORT hoặc IP:PORT:USERPROXY:PASSPROXY.

Chọn LinesFromFile ở mục File Proxy ==> nhấn vào biểu tượng  ==> dẫn file lưu danh sách proxy đã tạo vào.

D.6.3. No

Trường hợp, nếu bạn không có proxy thì bạn có thể chọn No. Phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

Lưu ý: Không nên dùng quá nhiều tài khoản Tiktok trên cùng một IP.

D.7. Tiktok Captcha API

Bạn cần tạo tài khoản và nạp tiền vào website captcha.guru. Sau đó copy API của website này, dán vào mục Tiktok Captcha API để giải captcha Tiktok tự động.

D.8. Sleep

Đây là thời gian nghỉ giữa 2 luồng chạy, đơn vị là mili giây. Ví dụ bạn cài đặt 30000 đến 60000 thì thời gian nghỉ giữa hai luồng chạy ngẫu nhiên từ 30-60 giây. Bạn có thể tùy chỉnh thời gian nghỉ giữa hai luồng chạy tùy muốn.

D.9. Tiktok Accounts

Nhấn vào mục Accounts and Actions để cài đặt mục Tiktok Accounts.

Đây là mục nhập các tài khoản Tiktok vào trong phần mềm TiktokReupBot. Click vào mục Data góc dưới bên trái phần mềm để nhập các tài khoản Tiktok.

Phần mềm sẽ hiển thị ra bảng quản lý tài khoản như hình.

Để đưa các tài khoản Tiktok vào phần mềm TiktokReupBot thì bạn sẽ có 2 cách.

CÁCH 1: NHẬP THỦ CÔNG TÀI KHOẢN TIKTOK VÀO TRONG PHẦN MỀM TIKTOKREUPBOT

 • Dữ liệu tài khoản Tiktok để đưa vào phần mềm bao gồm: Email đăng ký tài khoản Tiktok, tên đăng nhập Tiktok, mật khẩu Tiktok.

Lưu ý: Nếu bạn không có Email và mật khẩu đăng ký tài khoản Tiktok thì bạn sẽ nhập username Tiktok và mật khẩu Tiktok vào 2 mục này.

 • Nếu bạn chọn From Data ở mục Proxy Source thì dữ liệu tài khoản Tiktok để nhập vào phần mềm bao gồm: Email đăng ký tài khoản Tiktok, tên đăng nhập Tiktok, mật khẩu Tiktok, IP, Port hoặc Email đăng ký tài khoản Tiktok, tên đăng nhập Tiktok, mật khẩu Tiktok, IP, Port, user proxy, pass proxy.

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập các tài khoản xong, thì bạn cần chọn nhóm tài khoản cần chạy ở mục Tiktok Accounts.

CÁCH 2: ĐƯA FILE DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

 • Tạo file .txt để lưu danh sách tài khoản Tiktok, định dạng của file tài khoản là: Email đăng ký tài khoản Tiktok,tên đăng nhập Tiktok,mật khẩu Tiktok

Lưu ý: 

– Mỗi mục sẽ cách nhau bằng một dấu phẩy(,);

– Mỗi dòng là một tài khoản;

– Nếu không có Email đăng ký tài khoản Tiktok thì nhập bằng tên đăng nhập Tiktok;

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

 • Trường hợp nếu bạn chọn From Data ở mục IP Option thì bạn sẽ tạo file .txt lưu danh sách tài khoản Tiktok có định dạng là: Email đăng ký tài khoản Tiktok,tên đăng nhập Tiktok,mật khẩu Tiktok,IP:PORT:Username (nếu có):Passproxy (nếu có)

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu từ file data có sẵn vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 2 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

D.10. Video Urls

Tạo file .txt để lưu danh sách link video Tiktok mà muốn reup. Phần mềm sẽ tải video từ những link Tiktok này, sau đó reup lên các kênh Tiktok. 

Nhấn vào biểu tượng ở mục Video Urls ==> dẫn file lưu danh sách link video Tiktok vào.

D.11. Modify Videos

Bạn có thể tùy chỉnh hoặc không tùy chỉnh video Tiktok sau khi đã tải về.

D.11.1. Không tùy chỉnh video

Nếu không tùy chỉnh video thì mục Modify Videos chọn No.

D.11.2. Tùy chỉnh video

Muốn tùy chỉnh video thì mục Modify Videos chọn Yes.

Sau đó nhấn vào mục Video Parameters và tùy chỉnh thông số mà bạn muốn.

Contrast: Tương phản;

Brightness: Độ sáng;

Boxblur: Độ mờ;

Cfr: Tốc độ khung hình cố định;

Để chỉnh các thông số này, thì nhấn vào biểu tượng ==> tùy chỉnh thông số ==> nhấn @test để xem.

D.12. Titles (Spintax Support)

Tạo file .txt để lưu danh sách các tiêu đề mà bạn muốn phần mềm reup, phần mềm có hỗ trợ tiêu đề theo dạng spintax và mỗi dòng là một nội dung.

Nhấn vào biểu tượng Titles ==> dẫn file lưu tiêu đề đã tạo vào.

D.13. Tags

Tạo file .txt để lưu danh sách các tag mà bạn muốn phần mềm nhập khi reup, mỗi dòng là một tag khác nhau.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Tags ==> dẫn file lưu tag mà bạn đã tạo vào.

D.14. Add Songs

Bạn có thể thêm bài hát hoặc không vào video Tiktok.

D.14.1. Không thêm bài hát vào video

Nếu bạn không muốn thêm bài hát vào video Tiktok thì mục Add Song chọn No.

D.14.2. Thêm bài hát vào video

Ngược lại, nếu muốn thêm bài hát vào video Tiktok thì chọn Yes ở mục Add Song.

Tiếp theo, tạo file txt để lưu danh sách tên bài hát mà bạn muốn thêm vào, mỗi dòng là một tên bài hát.

Nhấn vài biểu tượng ở mục Songs ==> dẫn file lưu danh sách tên bài hát vừa tạo vào.

Bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm đã hết, cảm ơn bạn đã theo dõi, hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều hữu ích cho bạn.

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM REUPTIKTOKBOT

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

error: Content is protected !!