Tạo tài khoản Instagram tự động bằng phần mềm InstagramCreator phiên bản LDPlayer

Để tạo tài khoản Instagram hàng loạt, nhanh chóng và không giới hạn, thì phần mềm InstagramCreator (LDPlayer Version) là lựa chọn hàng đầu. Đây là phần mềm tạo tài khoản Instagram trên LDPlayer bằng số điện thoại, Email. 

A. CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM TẠO TÀI KHOẢN INSTAGRAM

Phần mềm InstagramCreator (LDPlayer) có các chức năng sau:

 • Tạo hàng loạt tài khoản Instagram trên LDPlayer bằng các tài khoản Email (Hotmail, Gmail, Yahoo, Email Domain…) đã kích hoạt Imap;
 • Tạo hàng loạt tài khoản Instagram trên LDPlayer bằng số điện thoại;
 • Kích hoạt 2FA;
 • Upload hình ảnh ngẫu nhiên sau khi đăng ký tài khoản Instagram thành công;
 • Follow các tài khoản Instagram được đề xuất khi tạo thành công;

Lưu ý: Khi bạn đăng ký tài khoản Instagram với Gmail thì Gmail phải bật 2FA, rồi tạo app password (mật khẩu ứng dụng) và sử dụng Gmail+app password đó trên phần mềm, không dùng mật khẩu chính của Gmail.

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm InstagramCreator (LDPlayer Version):

B. ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM TẠO TÀI KHOẢN INSTAGRAM

Phần mềm InstagramCreator (LDPlayer) có các ưu điểm sau:

 • Chạy đa luồng;
 • Không giới hạn số tài khoản Instagram được tạo;
 • Nhiều chức năng trong cùng một phần mềm;
 • Có nhiều website thuê sim để khách hàng lựa chọn;
 • Tùy chỉnh tên, mật khẩu, username… cho các tài khoản Instagram được tạo ra;
 • Dễ sử dụng;
 • Dùng proxy để đổi IP;
 • Thao tác nhanh chóng;

C. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LDPLAYER 9 VỀ MÁY TÍNH

Xem hướng dẫn cài đặt LDPlayer 9 về máy tính ở mục A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LDPALYER 9 tại đây!

D. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM INSTAGRAMCREATOR VỀ MÁY TÍNH

Khi mua phần mềm thì bạn sẽ được nhận tên đăng nhập, link tải phần mềm (đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập và link tải phần mềm). Tham khảo cách mua phần mềm tại đây!

Sau khi tải phần mềm về, nhấn vào file InstagramCreator(LDPlayer).msi để cài đặt phần mềm.

Nhấn Next để cài đặt phần mềm InstagramCreator.

Click vào Browser ==> chọn ổ đĩa cần lưu ==> nhấn OK ==> nhấn Next.

LƯU Ý: Không lưu phần mềm ở thư mục x86.

Tiếp theo, nhấn Next để cài đặt phần mềm InstagramCreator vào máy tính.

Cuối cùng nhấn Close để hoàn thành cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công, thì ngoài Desktop sẽ hiển thị biểu tượng của phần mềm InstagramCreator.

Nhấn vào biểu tượng InstagramCreator để cài đặt các biến môi trường. Xem hướng dẫn cài đặt biến môi trường ở mục B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN MÔI TRƯỜNG tại đây!

Sau khi cài đặt biến môi trường xong, nhấn vào biểu tượng InstagramCreator ở màn hình desktop để mở phần mềm.

 • Key: Nhập key được cấp khi mua thành công phần mềm tạo nick Instagram (Đăng nhập vào tài khoản của bạn ở Qnibot.com và truy cập vào link https://qnibot.com/License sẽ thấy key được cấp).
 • LDPlayer: Copy đường dẫn cài đặt của LDPlayer 9 (xem đường dẫn mục C phía trên).

Cuối cùng nhấn Login.

Giao diện phần mềm sẽ hiển thị như hình dưới.

Giao diện phần mềm tạo tài khoản Instagram
Giao diện phần mềm InstagramCreator

E. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHỮNG MỤC CƠ BẢN TRONG PHẦN MỀM TẠO TÀI KHOẢN INSTAGRAM 

E.1. Home

Nhấn vào mục Home và cài đặt những mục sau:

E.1.1. Run

Run là số tài khoản Instagram bạn muốn tạo ra. Ví dụ bạn cài đặt Run = 50, thì phần mềm sẽ tạo thành công đúng 50 tài khoản Instagram, sau đó sẽ tự động dừng lại.

Run - Phần mềm tạo tài khoản Instagram
Run – Phần mềm tạo tài khoản Instagram

E.1.2. Thread

Thread là số luồng chạy cùng lúc hay còn gọi là số tab chạy cùng lúc. Ví dụ bạn cài đặt Thread = 5, thì khi chạy tương ứng sẽ có 5 luồng được mở ra. 5 luồng này sử dụng 5 LDPlayer tạo 5 tài khoản Instagram cùng một lúc.

Thread - Phần mềm tạo tài khoản Instagram
Thread 

Số thread này sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn. Máy càng mạnh thì càng chạy được nhiều luồng cùng lúc.

E.1.3. Network

Đây là mục lựa chọn dùng proxy trong phần mềm. Ở đây bạn sẽ có hai lựa chọn:

E.1.3.a. No Proxy

Trường hợp bạn không dùng proxy thì có thể chọn No proxy. Phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

Lưu ý: Không tạo quá nhiều tài khoản Instagram trên cùng một IP.

E.1.3.b. Proxy (From File)

Nhấn vào biểu tượng ở mục Proxy (From File) ==> nhập danh sách proxy, mỗi dòng là một địa chỉ IP. Định dạng của file proxy là IP:PORT hoặc IP:PORT:USERNAME:PASSWORD.

Sau đó nhấn Save ==> nhấn Close.

Nhập proxy vào phần mềm tạo tài khoản Instagram
Nhập proxy vào phần mềm InstagramCreator

E.1.4. Profile

Ở đây bạn sẽ cài đặt profile cho các tài khoản Instagram được tạo ra. Bạn sẽ cài đặt những mục sau:

E.1.4.a. Password

Đây là mục cài đặt mật khẩu cho các tài khoản Instagram được tạo ra. Ở đây bạn sẽ có hai lựa chọn để cài đặt:

 • Customize: Là tùy chỉnh mật khẩu theo ý người dùng. Bạn cần nhập mật khẩu mà bạn muốn phần mềm tạo ra ở mục này.
Nhập mật khẩu vào phần mềm tạo tài khoản Instagram
Nhập mật khẩu vào phần mềm InstagramCreator
 • Create Password with: Là cài đặt mật khẩu mặc định theo phần mềm. Bạn muốn phần mềm tạo mật khẩu bao nhiêu ký tự thì nhập số lượng ở mục Characters.
Nhập mật khẩu vào phần mềm tạo tài khoản Instagram
Nhập mật khẩu vào phần mềm InstagramCreator
E.1.4.b. Turn On 2FA

Nếu bạn muốn kích họat 2FA của các tài khoản Instagram sau khi tạo thành công, thì chọn vào ô Turn On 2FA.

Bật 2FA - Phần mềm tạo tài khoản Instagram
Bật 2FA – Phần mềm InstagramCreator

Ngược lại, nếu bạn không muốn kích hoạt 2FA cho các tài khoản Instagram sau khi tạo ra, thì không chọn vào ô Turn On 2FA.

Không bật 2FA - Phần mềm tạo tài khoản Instagram
Không bật 2FA – Phần mềm InstagramCreator
E.1.4.c. Fullname

Fullname là mục cài đặt tên đầy đủ cho các tài khoản Instagram được tạo ra. Ở đây bạn sẽ có 3 lựa chọn:

 • Random US: Tạo tên US theo mặc định của phần mềm.

 • Random VN: Tạo tên Việt Nam theo mặc định của phần mềm.

 • Customize: Tùy chỉnh tên theo ý người dùng. 

 – Enter Lastname: Nhấn vào mục này để nhập họ mà bạn muốn phần mềm tạo ra, mỗi dòng là một lastname ==> nhấn Save ==> Close.

 – Enter Firstname: Nhấn vào mục này để nhập tên mà bạn muốn phần mềm tạo ra, mỗi dòng là một firstname ==> nhấn Save ==> Close.

E.1.4.d. Update Avatar
 • Nếu bạn muốn cập nhật avatar sau khi reg nick Instagram thành công, thì chọn vào mục Update Avatar.
Upload avatar - Phần mềm tạo tài khoản Instagram
Upload avatar – Phần mềm InstagramCreator

Tiếp theo, tạo một thư mục để lưu hình ảnh mà bạn muốn phần mềm cập nhật.

Sau đó, copy đường dẫn của thư mục này dán vào mục Folder phía dưới.

Copy đường dẫn của thư mục lưu hình ảnh vào phần mềm tạo tài khoản Instagram
Copy đường dẫn của thư mục lưu hình ảnh vào phần mềm đăng ký nick Instagram
 • Ngược lại, nếu bạn không muốn cập nhật avatar sau khi đăng ký tài khoản Instagram thành công thì không chọn vào mục Update Avatar.
Không cập nhật avatar -Phần mềm tạo tài khoản Instagram
Không cập nhật avatar – Phần mềm đăng ký nick Instagram
E.1.4.e. Username

Đây là mục cài đặt username cho các tài khoản Instagram được tạo ra. Ở đây bạn sẽ có hai lựa chọn để cài đặt:

 • Random: Là sẽ tạo ra các username theo mặc định phần mềm.
Random username - Phần mềm tạo tài khoản Instagram
Random username – Phần mềm InstagramCreator
 • Customize: Là tùy chỉnh username theo ý người dùng. Để cài đặt thì bạn sẽ nhấn vào biểu tượng ở mục Customize ==> nhập username mà bạn muốn phần mềm tạo ra (mỗi dòng là một username khác nhau) ==> nhấn Save ==> nhấn Close.
Nhập username vào phần mềm tạo tài khoản Instagram
Nhập username vào phần mềm InstagramCreator
E.1.4.f. Upload Post
 • Khi chọn mục Upload Post, nghĩa là bạn muốn upload hình ảnh sau khi đã tạo nick Instagram thành công.
Upload Post - Phần mềm tạo tài khoản Instagram
Upload Post – Phần mềm đăng ký nick Instagram

Tiếp theo, bạn cần tạo một folder để lưu hình ảnh ==> copy đường dẫn của thư mục này vào mục Folder, phần mềm sẽ sử dụng hình ảnh ngẫu nhiên ở thư mục này để upload lên.

 • Ngược lại, nếu bạn không muốn upload hình ảnh sau khi đã tạo nick Instagram thành công, thì không chọn mục Upload Post.
Không upload hình ảnh trong phần mềm tạo tài khoản Instagram
Không upload hình ảnh trong phần mềm InstagramCreator
E.1.4.g. Follow Suggested
 • Nếu bạn muốn tài khoản Instagram tạo ra follow các tài khoản Instagram được đề xuất thì chọn vào mục Follow Suggested này.
Follow Suggested trong phần mềm tạo tài khoản Instagram
Follow Suggested trong phần mềm InstagramCreator

Tiếp theo, bạn sẽ nhập số lượng mà bạn muốn follow. Ví dụ bạn nhập từ 5 đến 10 thì mỗi tài khoản Instagram sẽ follow ngẫu nhiên từ 5 đến 10 tài khoản Instagram khác.

Follow Suggested - Phần mềm tạo tài khoản Instagram
Follow Suggested – Phần mềm InstagramCreator
 • Ngược lại, nếu bạn không muốn follow tài khoản Instagram đề xuất sau khi tạo tài khoản thành công thì không chọn mục Follow Suggested.
Không follow suggested - Phần mềm tạo tài khoản Instagram
Không follow suggested – Phần mềm InstagramCreator

E.2. Devices

Mở thư mục cài đặt LDPlayer 9 ==> nhấn vào file dnmultiplayer.exe

Hộp thoại LDMultiPlayer xuất hiện. Bấm vào Batch ==> chọn Bach New (5LDPlayers) để tạo 5 LDPlayer. Bạn có thể tạo số LDPlayer phù hợp với cấu hình máy tính của bạn.

Tiếp theo, nhấn vào mục Devices trong phần mềm InsatagramCreator.

Nhấn Load Devices để tải tất cả các LDPlayer đã tạo.

Cuối cùng, chọn tất cả các LDPlayer đã tạo ==> click setup ==> đợi để các LDPlayer cài đặt các thiết bị cần thiết khi chạy.

LDPlayer nào cài đặt các thiết bị xong thì sẽ hiển thị Done ở cột Status.

Như vậy là bạn đã cài đặt xong những mục cơ bản trong phần mềm InstagramCreator (LDPlayer Version).

F. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT TỪNG CHỨC NĂNG – PHẦN MỀM INSTAGRAMCREATOR

Để đăng ký tài khoản Instagram bằng phần mềm InstagramCreator (LDPlayer) thì bạn có thể tạo bằng số điện thoại và Email. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết khi chạy từng chức năng:

F.1. Reg with Phone: Tạo Instagram với số điện thoại

Để đăng ký tài khoản Instagram với số điện thoại thì bạn sẽ cài đặt những mục sau:

F.1.1. Action

Chọn Reg with Phone ở mục Action.

Reg with Phone - Phần mềm tạo tài khoản Instagram
Reg with Phone – Phần mềm tạo tài khoản Instagram

A.1.2. OTP Service

Chọn website thuê sim ở mục OTP Service. Ở đây sẽ có rất nhiều website thuê sim để bạn có thể lựa chọn, các website thuê sim bao gồm: getsmscode.io, viotp.com, 5sim.net, 365sms.org, Yuenanka.com. Bạn cần tạo tài khoản và nạp tiền vào một trong các website thuê sim này, khi chạy phần mềm sẽ tự động thuê số điện thoại và nhập code khi đăng ký tài khoản Instagram.

Chọn website thuê sim
Chọn website thuê sim

Tiếp theo, copy API của website thuê sim dán vào mục API Key, mỗi website thuê sim sẽ có một mục lấy mã API khác nhau. Ví dụ, mình thuê sim tại Yuenanka.com, sau đó copy mã API tại website thuê sim này dán vào mục API Key.

Copy API của website thuê sim
Copy API của website thuê sim

Sau đó, ở mục OTP ISP bạn sẽ quốc gia thuê sim và phần mềm sẽ chọn những nhà mạng ngẫu nhiên cung cấp sim trong website.

Cuối cùng, nhấn Start để chạy.

F.2. Reg with Email: Tạo Instagram với Email

Để đăng ký nick Instagram với Email thì bạn sẽ cài đặt những mục sau:

A.2.2. Action

Chọn Reg with Email ở mục Action.

Reg with Email
Reg with Email

A.2.2. Add Email

Nhấn chọn vào mục Add Email, sau đó nhấn vào biểu tượng==> nhập danh sách Email để tạo tài khoản vào phần mềm, định dạng là: Email|mật khẩu Email|Imap Server|Imap Port. Mỗi loại Email sẽ có một loại server và port khác nhau. Sau đó nhấn Save ==> Close.

Ví dụ 1: Dùng Hotmail để tạo nick Instagram thì bạn sẽ nhập như sau: qnibot@hotmail.com|qnibot123@|outlook.office365.com|993

Ví dụ 2: Dùng Gmail để tạo tài khoản Instagram thì bạn sẽ nhập như sau: qnibot01@gmail.com|qnibot123@|imap.gmail.com|993

Lưu ý: Khi bạn đăng ký tài khoản Instagram với Gmail thì Gmail phải bật 2FA, rồi tạo app password (mật khẩu ứng dụng) và sử dụng Gmail+app password đó trên phần mềm, không dùng mật khẩu chính của Gmail.

Trường hợp bạn chọn Catch All Email, thì định dạng của Email là: domail|mật khẩu|Imap server|Imap port. Sau đó nhấn Save ==> Close.

Lưu ý:

 • Phần mềm không giới hạn số tài khoản Email để chạy;
 • Mỗi dòng là một tài khoản Email khác nhau;
 • Mỗi mục sẽ cách nhau bằng dấu |;

Cuối cùng, nhấn Start để chạy.

H. HƯỚNG DẪN XUẤT TÀI KHOẢN INSTAGRAM SAU KHI ĐÃ TẠO TRONG PHẦN MỀM TẠO TÀI KHOẢN INSTAGRAM

Nhấn vào mục Home.

Chọn tài khoản cần xuất ra, có thể nhấn chuột phải (Select All để chọn hết tất cả các tài khoản Instagram đã được tạo ra).

Nhấn chuột phải, chọn Export File.

Chọn thư mục cần lưu file ==> đặt tên ==> nhấn Save.

Như vậy bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm InstagramCreator (LDPlayer Version) đã hết, cảm ơn đã theo dõi. Hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều hữu ích cho bạn! Nếu có thắc mắc bạn hãy liên hệ thông tin bên dưới để được hỗ trợ.

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM INSTAGRAMCREATOR (LDPLAYER VERSION)

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

 

error: Content is protected !!