Tăng view Twitch bằng phần mềm TwitchViewBot – Tăng lượng theo dõi Twitch

Twitch là một trong những ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ video livestreams đến những người khác rất lớn trên thế giới, việc này đồng nghĩa với việc nếu bạn muốn làm Marketing trên nền tảng này sẽ rất hiệu quả. Để giúp cho việc Marketing trên Twitch tốt hơn, thì Qnibot có phần mềm tăng view Twitch – phần mềm Twitch View Bot.

A. CHỨC NĂNG PHẦN MỀM TĂNG VIEW TWITCH

 • Tăng view video trên Twitch;
 • Tăng lollow người dùng tự động;

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm TwitchViewBot:

B. ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM TĂNG VIEW TWITCH

 • Chạy đa luồng;
 • Không giới hạn tài khoản Twitch để chạy;
 • Giả lập nhiều thiết bị;
 • Dùng proxy để đổi IP;
 • Thao tác nhanh chóng;
 • Giao diện đẹp mắt, dễ dàng sử dụng;
 • Điều chỉnh thời gian xem tùy ý;

C. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TĂNG VIEW TWITCH

Khi mua phần mềm thì bạn sẽ được nhận tên đăng nhập, link tải phần mềm và trình duyệt ảo (đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập và link tải phần mềm). Tham khảo cách mua phần mềm tại đây!

 • Tên đăng nhập phần mềm (key): Nhập vào mục License Key (sẽ được hướng dẫn ở mục License Key phía dưới);
 • Trình duyệt ảo (Useragent Desktop): Tải về, dẫn vào mục Useragents Desktop (sẽ được hướng dẫn ở mục Useragents Desktop phía dưới);
 • Link tải phần mềm: Tải phần mềm về, giải nén, nhấn vào file TwitchViewBotPro.exe để mở phần mềm;

Chọn ngôn ngữ để chạy phần mềm, ở đây bạn sẽ có hai ngôn ngữ để dùng phần mềm:

 • En: Tiếng Anh nhấn OK;
 • Ru: Tiếng Nga ==> nhấn OK;

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bằng tiếng Anh, nếu chọn tiếng Nga thì bạn cài đặt tương tự.

Chọn ngôn ngữ - Phần mềm tăng view Twitch
Chọn ngôn ngữ – Phần mềm tăng view Twitch

Để dùng phần mềm, bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • Run now: Chạy ngay bây giờ;
 • Schedule Application: Lên lịch để chạy;

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chạy Run now, chọn Run now ==> nhấn OK để chạy.

Giao diện của phần mềm sẽ hiển thị ra như sau:

Giao diện - Phần mềm tăng view Twitch
Giao diện – Phần mềm tăng view Twitch

C.1. License Key

Nhấn vào mục General Setting để cài đặt mục License Key và những mục phía dưới.

Cài đặt chung - Phần mềm tăng view Twitch
Cài đặt chung – Phần mềm Twitch View Bot

Mục này bạn cần nhập tên đăng nhập đã được cấp khi mua phần mềm.

Nhập key - Phần mềm tăng view Twitch
Nhập key – Phần mềm Twitch View Bot

C.2. Total Success

Total Success là số lần chạy thành công của tổng tất cả các luồng. “999999” là số luồng chạy thành công phần mềm đã cài đặt sẵn, phần mềm sẽ chạy liên tục từ luồng này đến luồng khác, bạn có thể để mặc định như phần mềm hoặc cài lại số lần chạy thành công tùy ý.

Ví dụ bạn cài đặt Total Success = 1000 thì phần mềm sẽ chạy thành công đúng 1000 lần và dừng lại.

Số lần chạy thành công - Phần mềm tăng view Twitch
Số lần chạy thành công – Phần mềm Twitch View Bot

C.3. Thread Number

Thread Number là số luồng chạy cùng lúc, hay còn được gọi là số tab chạy cùng lúc. Ví dụ bạn cài đặt Thread Number = 5, thì khi chạy phần mềm sẽ mở ra 5 tab, giả lập 5 thiết bị khác nhau chạy song song cùng một lúc trên cùng một máy tính.

Số luồng chạy - Phần mềm tăng view Twitch
Số luồng chạy – Phần mềm Twitch View Bot

Số luồng chạy càng cao thì số lượng tài khoản Twitch tạo ra càng nhanh, số luồng chạy sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy tính, máy tính càng mạnh thì càng chạy được nhiều luồng cùng một lúc, mỗi core CPU sẽ chạy được khoản 5-7 luồng, máy tính bạn bao nhiêu core nhân lên sẽ bằng số luồng chạy tối đa.

C.4. Folder Cookies

Tạo thư mục tên Cookies, sau đó copy đường dẫn của thư mục này, dẫn vào mục Folder Cookies trong phần mềm.

Thư mục Cookies - Phần mềm tăng view Twitch
Thư mục Cookies – Phần mềm Twitch View Bot

Mục đích của thư mục này lưu trữ những cookies và profile của các tài khoản Twitch đăng nhập lần đầu vào phần mềm, để lần sau bạn sử dụng lại các tài khoản đó sẽ không cần đăng nhập lại.

C.5. Folder Data

Tạo thư mục tên Data, sau đó copy đường dẫn của thư mục này, dẫn vào mục Folder Data trong phần mềm.

Thư mục Data - Phần mềm tăng view Twitch
Thư mục Data – Phần mềm Twitch View Bot

Mục đích của thư mục này lưu trữ những kết quả mà phần mềm đã chạy được.

C.6. Restore Cookies

Nếu bạn muốn khôi phục lại Cookies thì chọn Yes ở mục này.

Khôi phục cookies - Phần mềm tăng view Twitch
Khôi phục cookies – Phần mềm Twitch View Bot

Ngược lại thì bạn có thể chọn No.

C.7. Change Useragent

Nếu bạn muốn thay đổi các trình duyệt thì chọn Yes ở mục này.

Thay đổi thiết bị - Phần mềm tăng view Twitch
Thay đổi thiết bị – Phần mềm Twitch View Bot

Ngược lại thì bạn có thể chọn No.

C.8. Useragent (Desktop)

Khi bạn mua phần mềm, thì Qnibot đã cung cấp link tải trình duyệt ảo, bạn cần tải về, nhấn vào biểu tượng ==> dẫn file trình duyệt ảo đã tải vào.

Dẫn file trình duyệt ảo - Phần mềm tăng view Twitch
Dẫn file trình duyệt ảo – Phần mềm tăng view Twitch

C.9. Use Profile

Nếu bạn chọn Yes ở mục Use Profile thì khi chạy, phần mềm sẽ sử dụng profile của tài khoản để chạy.

Sử dụng profile - Phần mềm tăng view Twitch
Sử dụng profile – Phần mềm tăng view Twitch

Ngược lại, nếu bạn  chọn No ở mục Use Profile thì khi chạy, phần mềm sẽ sử dụng cookies của tài khoản để chạy.

C.10. Account

Đây là mục nhập tài khoản Twitch vào phần mềm. Ở đây bạn sẽ có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Đang sử dụng phần mềm Twitch Account Creator.

Các tài khoản Twitch đã được tạo ra từ phần mềm Twitch Account Creator sẽ được liên kết với phần mềm Twitch View Bot này. Do đó, bạn chỉ cần chọn nhóm dữ liệu cần chạy ở mục Account.

Chọn nhóm dữ liệu - Phần mềm tăng view Twitch
Chọn nhóm dữ liệu – Phần mềm tăng view Twitch

Trường hợp 2: Sử dụng các tài khoản Twitch ở bên ngoài.

Nhấn vào Data.

Nhấn vào Data - Phần mềm tăng view Twitch
Nhấn vào Data – Phần mềm tăng view Twitch

Bảng quản lý tài khoản sẽ hiển thị ra:

Bảng quản lý dữ liệu - Phần mềm tăng view Twitch
Bảng quản lý dữ liệu – Phần mềm tăng view Twitch

Để nhập các tài khoản Twitch vào phần mềm Twitch View Bot thì bạn sẽ có 2 cách:

CÁCH 1: NHẬP THỦ CÔNG

Dữ liệu để nhập vào phần mềm bao gồm: Email đã đăng ký tài khoản Twitch, mật khẩu Email, Username Twitch, mật khẩu Twitch.

Nhập dữ liệu - Phần mềm tăng view Twitch
Nhập dữ liệu – Phần mềm tăng view Twitch

Trường hợp bạn chọn From Data ở mục Proxy Source thì dữ liệu để nhập vào phần mềm bao gồm: Email đã đăng ký tài khoản Twitch, mật khẩu Email, Username Twitch, mật khẩu Twitch, IP và port hoặc Email đã đăng ký tài khoản Twitch, mật khẩu Email, Username Twitch, mật khẩu Twitch, IP, port, User proxy và mật khẩu proxy.

Nhập dữ liệu - Phần mềm tăng view Twitch
Nhập dữ liệu – Phần mềm tăng view Twitch

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập dữ liệu vào, bạn sẽ chọn nhóm dữ liệu cần chạy ở mục Account.

Chọn nhóm dữ liệu - Phần mềm tăng view Twitch
Chọn nhóm dữ liệu – Phần mềm tăng view Twitch
CÁCH 2: NHẬP FILE DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Tạo file txt để lưu danh sách các dữ liệu, định dạng file dữ liệu là: Email đã đăng ký tài khoản Twitch,mật khẩu Email,Username Twitch,mật khẩu Twitch

File dữ liệu - Phần mềm tăng view Twitch
File dữ liệu – Phần mềm tăng view Twitch

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Trường hợp bạn chọn From Data ở mục Proxy Source thì định dạng file dữ liệu là: Email đã đăng ký tài khoản Twitch,mật khẩu Email,Username Twitch,mật khẩu Twitch,IP:Port hoặc Email đã đăng ký tài khoản Twitch,mật khẩu Email,Username Twitch,mật khẩu Twitch, IP:port:User proxy:mật khẩu proxy

File dữ liệu - Phần mềm tăng view Twitch
File dữ liệu – Phần mềm tăng view Twitch

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Lưu ý: 

 • Mỗi mục sẽ cách nhau bằng dấu phẩy;
 • Mỗi dòng là một tài khoản;
 • Email phải kích hoạt Imap. Riêng đối với Gmail thì Gmail phải bật 2FA, rồi tạo app password (mật khẩu ứng dụng) và sử dụng email+app password đó trên phần mềm, không dùng mật khẩu chính của Gmail.

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 2 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập dữ liệu vào, bạn sẽ chọn nhóm dữ liệu cần chạy ở mục Account.

Chọn nhóm dữ liệu - Phần mềm tăng view Twitch
Chọn nhóm dữ liệu – Phần mềm tăng view Twitch

C.11. Imap Server và Imap Port

Đây là mục nhập Imap Server Imap Port của loại Email đã đăng ký tài khoản Twitch. 

Ví dụ 1: Nếu tài khoản Twitch của bạn được tạo từ các Gmail thì nhập như hình dưới.

Imap server và port Gmail - Phần mềm tăng view Twitch
Imap server và port Gmail – Phần mềm tăng view Twitch

Ví dụ 2: Nếu tài khoản Twitch của bạn được tạo từ các Hotmail thì nhập như hình dưới.

Imap server và port Hotmail - Phần mềm tăng view Twitch
Imap server và port Hotmail – Phần mềm tăng view Twitch

C.12. Proxy Source

Đây là mục chọn nguồn chọn proxy để sử dụng trong phần mềm. Ở đây bạn sẽ có 4 lựa chọn, bạn cần chọn một trong bốn lựa chọn dưới đây:

C.12.1. From Data

Nếu chọn From Data ở mục Proxy Source thì bạn bắt buộc phải nhập proxy kèm cùng với tài khoản, xem hướng dẫn ở mục A.10. Email phía trên.

Data proxy - Phần mềm tăng view Twitch
Data proxy – Phần mềm tăng view Twitch

C.12.2. From File

Nếu chọn From File ở mục Proxy Source thì bạn sẽ cài đặt dưới mục File Proxy phía dưới. Ở đây bạn sẽ 2 lựa chọn:

 • LinesFromUrl: Dán link thuê proxy tại website thueproxy.vn vào mục này.
Url proxy - Phần mềm tăng view Twitch
Url proxy – Phần mềm tăng view Twitch
 • LinesFromFile: Tạo file txt để lưu danh sách proxy. Định dạng file proxy là IP:PORT hoặc IP:PORT:USERPROXY:PASSPROXY. Sau đó nhấn vào biểu tượng ==> dẫn file lưu danh sách proxy vừa tạo vào.
File proxy - Phần mềm tăng view Twitch
File proxy – Phần mềm tăng view Twitch

C.12.3. RRP

Chọn RRP khi thuê proxy dân cư quốc tế tại website thueproxy.vn.

RRP - Phần mềm tăng view Twitch
RRP – Phần mềm tăng view Twitch

C.12.4. No

Nếu không có proxy thì bạn có thể chọn No để chạy, phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

No proxy - Phần mềm tăng view Twitch
No proxy – Phần mềm tăng view Twitch

C.13. Link Videos

Tạo file txt để lưu danh sách link video trên Twitch.

Tạo file lưu link video - Phần mềm tăng view Twitch
Tạo file lưu link video – Phần mềm tăng view Twitch

Nhấn vào biểu tượng ==> dẫn file lưu danh sách lưu link video vừa tạo vào.

File lưu link video - Phần mềm tăng view Twitch
File lưu link video – Phần mềm tăng view Twitch

C.14. Watch Time (Second)

Đây là thời gian xem video, đơn vị là giây. Ví dụ bạn cài đặt Watch Time = 60-90 thì thời gian xem video ngẫu nhiên từ 60-90 giây.

Thời gian xem video Twitch - Phần mềm tăng view Twitch
Thời gian xem video Twitch – Phần mềm tăng view Twitch

C.15. Will Follow

Chọn Yes ở mục này nếu bạn muốn follow tài khoản sau khi xem video livestream.

Theo dõi tài khoản - Phần mềm tăng view Twitch
Theo dõi tài khoản – Phần mềm tăng view Twitch

Ngược lại , chọn No ở mục Will Follow nếu bạn chỉ muốn xem video livestream.

Sau khi cài đặt xong thì nhấn OK để chạy.

Bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm TwitchViewBot đã hết, cảm ơn bạn đã theo dõi, hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều hữu ích cho bạn!

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM TWITCH VIEW BOT

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

Trả lời

error: Content is protected !!