Tool reup short ShortAutoReup – Tự động reup video từ Tiktok qua YouTube Shorts

Video ngắn có thể giúp bạn tiếp thu đầy đủ nội dung trong thời gian ngắn, Youtube cũng đang làm tốt về về mảng Youtube Short (video ngắn). Để giúp bạn có thể đăng nhiều video short lên Youtube, thì Qnibot đã có tool reup short – Phần mềm ShortAutoReup. Đây hứa hẹn sẽ là phần mềm mang lại nhiều hữu ích cho bạn khi làm Marketing Youtube Short.

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM SHORTAUTO REUP

 • Tự động tải video Tiktok không kèm watermark;
 • Tự động đăng video lên YouTube short;
 • Tải xuống & Reup theo Tag;

ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM SHORTAUTO REUP

 • Chạy đa luồng;
 • Không giới hạn số số video được tải về, số lượng Gmail để chạy;
 • Dùng proxy để đổi IP khi chạy;
 • Giả lập nhiều thiết bị để chạy;
 • Giải captcha khi đăng nhập Gmail;

Video hướng dẫn sử dụng tool reup Shorts:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SHORTAUTO REUP

Khi mua phần mềm, bạn sẽ được cung cấp link tải phần mềm, trình duyệt ảo (Useragent Desktop) và tên đăng nhập vào phần mềm (key). Đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào đây, bạn sẽ thấy tên đăng nhập và link tải phần mềm.

Tham khảo cách mua phần mềm ở Qnibot.com tại đây!

 • Trình duyệt ảo: Tải về, dẫn vào mục Useragent phía dưới (sẽ được hướng dẫn ở mục Useragent phía dưới);
 • Tên đăng nhập phần mềm: Nhập vào mục License Key (sẽ được hướng dẫn ở mục License Key phía dưới);
 • Link tải phần mềm: Tải về, giải nén, nhấn vào file ShortAutoReup.exe để mở phần mềm;
Mở tool reup short
Mở tool reup short

Phần mềm sẽ hiển thị ra như sau: 

Để sử dụng phần mềm bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • Run Now: Chạy ngay bây giờ;
 • Schedule Application: Lên lịch để chạy;

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chạy Run now. Chọn Run now ==> nhấn OK.

Giao diện của phần mềm sẽ hiển thị như sau: 

Giao diện tool reup short
Giao diện tool reup short

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHỮNG MỤC CẦN THIẾT CỦA TOOL REUP SHORT

Trước khi chạy bất kỳ chức năng nào của phần mềm, thì bạn cần phải cài đặt những mục cần thiết ở mục này. Để cài đặt thì nhấn vào mục General Settings và cài đặt những mục dưới đây.

Cài đặt cơ bản trong tool reup short
Cài đặt cơ bản trong tool reup short

A.1. License Key

Khi bạn mua phần mềm, bạn sẽ được cung cấp tên đăng nhập vào phần mềm, bạn cần nhập vào đây.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào đây, bạn sẽ thấy tên đăng nhập phần mềm.

A.2. Gmail Data

Đây là mục nhập Gmail để chạy phần mềm. Nhấn vào Data.

Nhập Gmail trong tool reup short
Nhập Gmail trong tool reup short

Để nhập Gmail vào phần mềm, bạn sẽ có 2 cách:

CÁCH 1: NHẬP THỦ CÔNG

Dữ liệu để nhập vào phần mềm bao gồm: Gmail, mật khẩu Gmail và Email khôi phục.

Nhập dữ liệu trong tool reup short
Nhập dữ liệu trong tool reup short

Trường hợp ở mục Proxy Option bạn chọn Account Proxy thì dữ liệu nhập vào phần mềm bao gồm: Gmail, mật khẩu Gmail, Email khôi phục, IP và Port hoặc Gmail, mật khẩu Gmail, Email khôi phục, IP, Port, User Proxy và Pass Proxy.

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau đó bạn sẽ chọn nhóm tài khoản cần chạy ở mục Gmail Data.

CÁCH 2: ĐƯA FILE DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Tạo file txt có định dạng là: Gmail,mật khẩu Gmail,email khôi phục

Trường hợp ở mục Proxy Option bạn chọn Account Proxy thì định dạng file txt là: Gmail,mật khẩu Gmail,Email khôi phục,IP:Port hoặc Gmail,mật khẩu Gmail,Email khôi phục,IP:Port:User Proxy:Pass Proxy

Lưu ý:

 • Mỗi mục cách nhau bằng một dấu phẩy (,);
 • Một dòng là một tài khoản;

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 2 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau đó bạn sẽ chọn nhóm tài khoản cần chạy ở mục Gmail Data.

A.3. Cookies Folder

Tạo một thư mục tên Cookies, sau đó dán đường dẫn của thư mục này vào mục Cookies Folder trong phần mềm.

Thư mục cookies trong tool reup short
Thư mục cookies trong tool reup short

Mục đích của thư mục này là lưu trữ những cookies và profile của tài khoản Gmail, để lần sau bạn sử dụng lại các tài khoản Gmail đó sẽ không cần đăng nhập lại.

A.4. Data Folder

Tạo một thư mục tên Data, sau đó dán đường dẫn của thư mục này vào mục Data Folder trong phần mềm.

Thư mục Data trong tool reup short
Thư mục Data trong tool reup short

Mục đích của thư mục này là lưu trữ những kết quả phần mềm đã chạy được (ví dụ video Tiktok tải về sẽ nằm trong thư mục này).

A.5. Run

Đây là số lần chạy thành công của tổng tất cả các luồng chạy. Bạn có thể để mặc định như phần mềm hoặc cài số lần chạy thành công tùy thích. Ví dụ bạn cài đặt Run = 1000 thì phần mềm sẽ chạy thành công đúng 1000 lần và dừng lại.

Số lần chạy - Tool reup Short
Số lần chạy – Tool reup Short

A.6. Threads

Threads là số luồng chạy cùng một lúc, hay được gọi là số tab chạy cùng một lúc. Ví dụ bạn cài đặt Threads = 5, thì khi chạy phần mềm mở ra 5 tab khác nhau, 5 tab này sẽ chạy song song cùng một lúc trên cùng một máy tính. 

Số luồng chạy - Tool reup short
Số luồng chạy – Tool reup short

Số Thread này sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy tính, máy có cấu hình càng mạnh thì càng chạy được nhiều luồng cùng lúc.

A.7. Proxy Option

Đây là lựa chọn nguồn để sử dụng proxy trong phần mềm. Ở đây bạn sẽ có 3 lựa chọn, bạn cần lựa chọn một trong ba:

A.7.1. Account Proxy

Khi chọn Account Proxy ở mục Proxy Option, bạn sẽ nhập proxy kèm cùng với tài khoản Gmail (tham khảo mục A.2 phía trên).

A.7.2. File Proxy

Khi chọn File Proxy thì bạn sẽ cài đặt ở mục File Proxy phía dưới. Ở đây bạn sẽ có 2 lựa chọn, bạn cần chọn một trong hai:

 • LinesFromUrl: Dán link thuê proxy đã thuê tại thueproxy.vn vào mục này.

 • LinesFromFile: Tạo file txt để lưu danh sách proxy. Định dạng file txt là IP:PORT hoặc IP:PORT:USERPROXY:PASSPROXY.

Nhấn vào biểu tượng ở mục File Proxy ==> dẫn file lưu danh sách proxy vừa tạo vào.

A.7.3. No Proxy

Trường hợp nếu bạn không có proxy thì bạn có thể chọn No proxy để chạy. Phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

Thuê proxy giá rẻ tại thueproxy.vn.

A.8. Key Captcha

Một số Gmail khi đăng nhập sẽ bị yêu cầu giải mã captcha, nếu bạn muốn giải captcha trong trường hợp này, thì tạo tài khoản và nạp tiền vào website 2capcha.com.

Ngược lại, nếu bạn không giải captcha, thì bạn có thể bỏ qua mục này. Khi login Gmail lại với proxy khác sẽ thành công.

A.9. Useragent

Khi bạn mua phần mềm, bạn sẽ được cung cấp link tải trình duyệt ảo, bạn cần tải về, nhấn vào biểu tượng ở mục Useragent Desktop ==> dẫn file trình duyệt ảo về.

Mục đích của file trình duyệt ảo này là đóng giả nhiều thiết bị khác nhau khi chạy.

B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO TIẾT TỪNG CHỨC NĂNG TRONG TOOL REUP SHORT

Sau khi cài đặt những mục cần thiết phía trên, thì bạn có thể chọn một trong các chức năng trong phần mềm để chạy. Dưới đây là những hướng dẫn cài đặt chi tiết từng chức năng.

Nhấn vào mục Action Modules.

B.1. Manual Control

Manual Control là chức năng điều khiển thủ công các tài khoản Gmail. Để chạy thì bạn cần chọn Yes ở mục Manual Control.

Sau đó nhấn OK để chạy.

Khi các trình duyệt được hiển thị như hình dưới, bạn có thể nhấn vào các Browser để điều khiển thủ công các trình duyệt đó.

Sau khi điều khiển xong thì bạn có thể nhấn vào X để tắt trình duyệt.

B.2. Check Channel

Check Channel là chức năng phần mềm sẽ thống kê link kênh Youtube và số người đã đăng ký kênh của Gmai đó. Để chạy thì bạn chọn Yes ở mục Check Channel.

Sau đó nhấn OK để chạy.

Sau khi chạy xong, phần mềm sẽ thống kê link kênh và số người đăng ký kênh ở mục Channel UrlSubcribers (Nhấn vào Data góc dưới bên trái phần mềm).

B.3. Short Reup

Short Reup là chức năng tải video ngẫu nhiên trên Tiktok và tự động upload video len Youtube Short. Để chạy thì bạn cần cài đặt những mục sau:

Chọn Yes ở mục Short Reup.

Cài đặt tags để up video Youtube Short ở mục Tags for Reup. Ở đây bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • RandomString: Nhấn vào biểu tượng ==> nhập các tab mà bạn muốn phần mềm chạy (nhập theo dạng spintax) ==> nhấn @Test.

 • LinesFromFile: Tạo file txt để lưu danh sách các tab. Mỗi dòng là mỗi tab khác nhau.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Tags for Reup ==> dẫn file lưu danh sách tab vừa tạo vào.

Sau khi cài đặt xong, nhấn OK để chạy.

Khi chạy xong, bạn nhấn chọn Uploaded ở mục Select Table để xem kết quả.

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM SHORT AUTO REUP

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

https://qnibot.com/Contact

 

Trả lời

error: Content is protected !!