LinkedInCreator - tool-tao-linkedin-so-luong-lon

Tool tạo LinkedIn – Tạo tài khoản LinkedIn hàng loạt – Tự động bật 2FA

Table of Contents

1. Các tính năng chính của Phần mềm LinkedInCreator

  1. Cung cấp hàng nghìn trình giả lập và hỗ trợ kết nối proxy để tạo số lượng lớn tài khoản; 
  2. Tạo hàng loạt tài khoản LinkedIn với các loại email;
  3. Tạo số lượng lớn tài khoản với sự tích hợp các nhà cung cấp email tạm thời;
  4. Tự động Bật 2FA ngay sau khi tạo tài khoản;
  5. Tự động xác minh phone trong quá trình tạo tài khoản.

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm LinkedinCreator: 

A. General Settings – Cài đặt cơ bản

 

1-cai-dat-co-ban-tool-tao-linkedin

A1. Nhập License Key

Sau khi tải tool thành công, bạn vào lại qnibot.com/License để COPY License Key vào mục License Key như hiển thị bên dưới:

license-key-tool-tao-linkedin

A2. Run – Số tài khoản tạo thành công

Mục NumberRun hiển thị số tài khoản mà Phần mềm LinkedInCreator tạo thành công. 

Ví dụ: nếu bạn nhập 1000 vào Mục NumberRun, tool tạo LinkedIn sẽ tự động dừng sau khi tạo thành công 1000 tài khoản.

so-lan-tao-tai-khoan-tool-tao-tk-linkedin

A3. Số luồng chạy – Threads 

Bạn cần cài Số luồng chạy (có nghĩa là tab, trình duyệt hoặc cửa sổ) theo cấu hình thiết bị của bạn. Ví dụ với một thiết bị RAM 8GB, core i7 thì bạn có thể mở tối đa 40 luồng cùng lúc. Cấu hình càng mạnh thì bạn càng có thể mở nhiều luồng hơn.

so-luong-chay-tool-tao-linkedin

 

A4. Folder Cookies – Tool tạo LinkedIn

Tạo một Folder có tên là cookies và đưa đường dẫn vào Tool tạo tài khoản LinkeIn. 

cookies-folder-tool-tao-linkedin

Lưu ý Folder cookies lưu trạng thái đăng nhập các tài khoản của bạn để tool không cần phải đăng nhập lại khi chạy những lần sau. Vì vậy, bạn nên chọn ổ đĩa có nhiều dung lượng trống cho folder này.

A5. Folder Data

Folder này dùng để lưu chi tiết của các tài khoản tạo thành công.   

Tạo thư mục mới tên Data => dán đường dẫn vào mục Folder Data:

data-folder-tool-tao-linkedin

A6. Cài đặt Trình duyệt ảo – Get Useragents

nguon-trinh-duyet-ao-tool-linkedin

A6.1 Trình duyệt ảo từ file – Get Useragents from file

Các file lưu user-agent (trình giả lập) sẽ được đính kèm trong link tải tool LinkedInCreator, có hơn 50.000 trình duyệt ảo trong mỗi file.

Bạn có thể chọn tải bất kỳ file nào và nhấp vào biểu tượng để thêm file đó vào tool tại Mục Useragents (Desktop):

 

file-trinh-duyet-ao-tool-tao-tk-linkedin

A6.2. Online Public Key

Online Public Key được tích hợp vào tool và là nguồn vân tay trình duyệt (browser fingerprinting) miễn phí. Nếu bạn chọn Online Public Key thì bạn có thể mở tối đa 3 luồng:

online-public-key-tool-tao-linkedin

A6.3. Online Private Key 
Để mở đa luồng và đạt tỷ lệ thành công cao hơn khi tạo số lượng lớn tài khoản, bạn có thể tham khảo gói Fingerprints TẠI ĐÂY và dán key vào tool tại Mục Online Private Key:
 
fingerprint-tool-tao-hang-loat-tai-khoan-linkedin
 

A7. Nguồn proxy – Proxy source – LinkedIn Account Creator

Có 3 lựa chọn cho nguồn proxy như bên dưới: 

nguon-proxy-tool-tao-tk-linkedin-so-luong-lon

Phần mềm LinkedInCreator hỗ trợ loại proxy https với định dạng là IP:PORT:USER:PASS hoặc IP:PORT. Bạn có thể tham khảo thuê proxy chất lượng TẠI ĐÂY

A7.1. Cài đặt proxy vào hộp thoại Database Manager – IP Option From Data

Nếu bạn chọn tạo tài khoản Quora với các loại email, không phải từ tài khoản tạm thời và muốn sử dụng từng IP gán cho từng tài khoản thì bạn chọn IP option from Data. Sau đó, bạn thêm proxy cùng với tài khoản email vào hộp thoại Database Manager như bên dưới: 

proxy-data-tao-hang-loat-tai-khoan-linkedin

 

Bạn tham khảo thêm Mục C. Tạo tài khoản LinkedIn với email bên dưới.

A7.2. Nguồn proxy từ file – Proxy file  

Trường hợp bạn muốn sử dụng file proxy, thì bạn thêm proxy vào file định dạng txt và chọn LinesFromFile => nhấn vào biểu tượng tại trường File proxy để thêm vào tool:

 

file-proxy-tu-dong-tao-tk-linkedin

Mỗi proxy phải được nhập trên từng dòng.

A.7.3. No Proxy

Nếu bạn muốn sử dụng IP được kết nối từ đường mạng để tạo tài khoản thì bạn chọn No proxy. Lưu ý rằng: Bạn không thể tạo được nhiều tài khoản trên cùng một IP, vì vậy tùy chọn này chỉ được sử dụng để thử Tool với 1-2 luồng. 

A8. Captcha API key

Bạn cần đăng ký tài khoản tại cap.guru/en và dán API key vào phần mềm tại mục Capcha API key. Sau đó, tool sẽ tự động giải captcha.

 

captcha-API-key-tool-tao-linkedin

A9. Thời gian nghỉ giữa các lần chạy –  Sleep time

Sleep là thời gian nghỉ giữa các lần chạy (Đơn vị: milli giây)

Ví dụ: bạn đặt 20-30 giây như hình bên dưới, sau khi kết thúc lượt tạo tài khoản đầu tiên, bot sẽ tạm dừng trong 20-30 giây trước khi bắt đầu lần chạy tiếp theo.

thoi-gian-nghi-tool-tao-tai-khoan-linkedin

B. Cách tạo tài khoản LinkedIn với email tạm thời – Reg with Temp-mail 

Nếu bạn không có tài khoản email thì bạn có thể tạo tài khoản LinkedIn với các nhà cung cấp email tạm thời như: temp-mail.io, mail.tm, 10 Minutemail.net. Các trang web này cung cấp miễn phí các tài khoản email sống 10 phút. Phần mềm sẽ tự động lấy email từ các trang này để tạo tài khoản.

B1. Chọn Temp-mail site 

Tại mục lớn Registration Settings và trường Action, bạn chọn Reg with Temp-mail và một trong các nhà cung cấp email

tao-tk-linkedin-voi-tempmail

B2. Cài đặt các trường thông tin Password, FirstName, LastName, Company và Job tiles 

Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin về Tên (First Name), Họ (Last Name), Mật khẩu (Password), Công ty (Company) và chức danh (Job Titles) ngẫu nhiên để tạo tài khoản LinkedIn. Bạn có thể tùy chỉnh các chi tiết này bằng cách sử dụng các tip có sẵn như: AnyLetter, AnyDigit, ElowVow, ElowCons, v.v..

Đầu tiên bạn nhấp vào biểu tượng sửa-1.png (22×30)   để mở hộp thoại Generate Lines và điều chỉnh các thông tin trên (nếu cần) => nhấn vào @Test để xem trước như hiển thị bên dưới: 

cai-dat-truong-password-hO-TEN-tool-tao-tk-linkedin-so-luong-lon

Tương tự như Password, bạn cũng có thể thực hiện các bước tương tự để tùy chỉnh FirstName, LastName, Company, JobTitles (nếu cần)

B.3. Xác minh Phone trong khi tạo tài khoản – SMS Settings  

Thông thường, LinkedIn có thể yêu cầu xác minh số phone khi tạo tài khoản; do đó, bạn cần thuê mã OTP từ các nhà cung cấp được tích hợp trong tool để tool tự động xác minh phone (nếu cần)

Đầu tiên, bạn nhấn vào Mục lớn SMS settings để hiển thị các cài đặt liên quan và các website OTP trong và ngoài Việt Nam:

xac-minh-phone-trong-khi-tao-tk-linkedin

Trong đó, nếu bạn muốn sử dụng VIOTP là nhà cung cấp OTP Việt Nam thì bạn chọn VIOTP.COM và cài đặt các trường liên quan như: OTP API KeyOTP country như sau:

cai-dat-site-VIOTP-site-tool-tao-tk-linkedin

Nếu không, bạn có thể chọn Other OTP Services là các nhà cung cấp ngoài Việt Nam.
 
Tương tự như VIOTOP, bạn cũng đăng ký tài khoản tại một trong các site OTP và nhập API key vào bot => chọn Country (quốc gia) và Operator mà bạn muốn:

5sim.net-setting-tool-tao-linkedin

Lưu ý: bạn cần viết chữ in thường ở trường Operator. Ví dụ: Operator (nhà mạng) có tên Virtual8 thì bạn nhập “virtual8” như hình trên.
 
Lưu ý rằng trường Operator được sử dụng để kiểm soát chi phí thuê OTP. Có nhiều nhà mạng với nhiều mức giá khác nhau được hiển thị trên các website cho thuê OTP nên bạn cần chọn một nhà mạng cụ thể để tiết kiệm chi phí vận hành. Nếu bạn không chọn Operator hoặc để trống thì phần mềm sẽ chọn ngẫu nhiên nhà mạng để nhận SMS. Bạn có thể truy cập các trang thuê OTP để xem trước giá và Operator để lựa chọn cho phù hợp. Ví dụ: đây là dịch vụ LinkedIn, quốc gia Hoa Kỳ và các Operator từ 5sim.net:

nha-cung-cap-OTP-5sim-tao-tk-linkedin

Cuối cùng bạn nhấn OK để chạy.

C. Tạo hàng loạt tài khoản LinkedIn với các loại email thông thường

Đầu tiên bạn nhấn vào mục Registration Settings và chọn Reg with Other Email tại trường Action:

dang-ky-tk-voi-email-khac-linkedincreator

C1. Cách nhập tài khoản vào hộp thoại Database Manager: 

Đối với chức năng này, bạn cần nhập thông tin email,password, IMAP ServerIMAP Port của loại email đó vào hộp thoại Database Manager như sau:

data-dang-ky-tk-linkedin-voi-hotmail

Lưu ý, để tạo tài khoản LinkedIn bằng tài khoản email, bạn cần bật IMAP/POP cho tài khoản trước khi chạy. 

Vui lòng tham chiếu cách nhập dữ liệu TẠI ĐÂY 

Sau đó, bạn tích chọn Data Group (hiển thị trong hộp thoại Database Manager) tại trường Accounts để phần mềm sử dụng cho phù hợp:

data-group-linkedincreator

  • IMAP ServerIMAP Port của Hotmail:

Hotmail IMAP Server: outlook.office365.com 

IMAP Port: 993

  • IMAP ServerIMAP Port của Yahoo Mail:

Yahoo Mail IMAP Server: imap.mail.yahoo.com

IMAP Port: 993

  • IMAP Server và IMAP Port của Gmail: 

Gmail IMAP Server: imap.gmail.com

IMAP Port: 993

C2. Cài đặt các trường thông tin tài khoản (Password, FirstName, LastName, Company, JobTitles) 

Trường hợp bạn cần tùy chỉnh mật khẩu, họ, tên, công ty, chức danh công việc thì bạn tham khảo Mục B2 để biết thêm chi tiết. Hoặc bạn có thể để như mặc định để phần mềm tự động đặt thông tin ngẫu nhiên. 

truong-thong-tin-tao-tk-linkedin

C3. Xác minh phone  – SMS settings 

Vui lòng tham chiếu mục B3 để được hướng dẫn

Sau cùng bạn nhấn OK để chạy phần mềm. 

D. Chức năng Bật 2FA sau khi tạo tài khoản 

Trong trường hợp bạn cần kích hoạt 2FA ngay khi tạo tài khoản thì bạn chọn Yes tại trường Turn on 2FA. Nếu không thì chọn No.

bat-2fa-sau-khi-tao-tai-khoan-linkedin

E. Cách xem kết quả chạy – Tool tạo LinkedIn

Bạn có thể mở Browser để xem tool chạy và kiểm tra tình trạng ở mục Log như bên dưới: 

cach-check-ket-qua-chay-tao-tai-khoan-linkedin

Sau khi tạo tài khoản thành công, bạn có thể xuất danh sách tài khoản tạo thành công tại mục Results như hình trên hoặc trong hộp thoại Database Manager.

3.Bảng giá – Phần mềm LinkedInCreator? 

 

Xin cảm ơn bạn đã đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng tool.

Mọi chi tiết xin liên hệ qnibot.com/Contact

error: Content is protected !!