Tool Tạo Tài Khoản Tripadvisor hàng loạt – TripCreator – Tự Động Tạo Tài Khoản Tripadvisor

Khi sử dụng tool tạo tài khoản Tripadvisor hàng hoạt TripCreator của Qnibot, bạn có thể 

 • Tạo số lượng lớn tài khoản Tripadvisor trong thời gian ngắn
 • Tùy chỉnh tên và mật khẩu để tool tạo tài khoản như bạn mong muốn
 • Cài đặt theo hướng dẫn để tool tự động giải captcha 
 • Xuất và lưu trữ tài khoản tripadvisor đã tạo với dạng Text file hoặc Excel file
 • Sử dụng proxy để fake IPs và hạn chế tình trạng tài khoản bị ban vì trùng IP
 • Sử dụng tool dễ dàng với hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng văn bản, video và sự hỗ trợ từ nhân viên chăm sóc khách hàng
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí 

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm TripAdvisor:

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TOOL TẠO TÀI KHOẢN TRIPADVISOR – TRIPCREATOR

Bạn tham khảo các bước mua và tải phần mềm TripCreator tại đây. Sau khi mua phần mềm, bạn truy cập vào link qnibot.com/License/En => bạn sẽ thấy Licence Key (tham khảo phần B1. License Key), nhấn vào nút Download để thấy link download phần mềm và Useragent file (tham khảo phần   Get Useragent)

Sau khi tải phần mềm, bạn click chuột phải vào TripCreator.rar => chọn Extract here để giải nén => thư mục TripCreator sẽ xuất hiện

giải nén - Tool tạo tài khoản Tripadvisor

Tiếp theo, bạn mở thư mục TripCreator => kích đúp vào file và chờ phần mềm được cài đặt.

cái đặt tool tạo tài khoản Tripadvisor

Sau đó, bạn chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng tại bảng Language Chooser (en = Tiếng Anh, ru = Tiếng Nga) => click OK 

chọn ngôn ngữ - Tool tạo tài khoản Tripadvisor

Tiếp theo, giao diện của tool TripCreator sẽ xuất hiện

giao diện tool tạo tài khoản Tripadvisor

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRIPCREATOR ĐỂ TẠO TÀI KHOẢN TRIPADVISOR HÀNG LOẠT

B1. License Key

Bạn truy cập vàp qnibot.com/License/En => nhấn vào tại cột ACTION => nhấn OK => dán key đã copy vào mục License Key.

License Key - Tool tạo tài khoản Tripadvisor

B2. Run

Tại mục Run, bạn nhập số lượng tại khoản Tripadvisor mà bạn muốn tool TripCreator tạo tự động.

Ví dụ, nếu bạn nhập 100 vào mục Run, phần mềm TripCreator sẽ tạo thành công 100 tài khoản Tripadvisor rồi tự động dừng lại.

Run - Tool tạo tài khoản Tripadvisor

Trong trường hợp bạn để cài đặt mục Run như mặc định, phần mềm sẽ chạy liên tục cho đến khi bạn dừng phần mềm bằng tay.

B3. Threads

Tại mục Threads, bạn nhập số lượng tài khoản Tripadvisor mà bạn muốn tool TripCreator tạo cùng lúc.

Ví dụ, nếu bạn nhập 5 vào mục Threads, phần mềm sẽ tạo 5 tài khoản Tripadvisor cùng lúc.

threads - Tool tạo tài khoản Tripadvisor

B4. Action & Accounts – Tool tạo tài khoản Tripadvisor

Taị mục Action, bạn chọn 1 trong 2 lựa chọn: Reg with Mail.tm hoặc Reg with other email 

B4.1. Reg with Mail.tm

Bạn chọn Reg with Mail.tm nếu bạn muốn tạo tài khoản Tripadvisor với các mail tạm thời từ trang Mail.tm.

Tạo tài khoản Tripadvisor với temp-mail - Tool tạo tài khoản Tripadvisor

B4.2. Reg with other email

Bạn chọn Reg with other email nếu bạn muốn tạo tài khoản Tripadvisor từ các loại mail khác

Tiếp theo, bạn nhấn vào ở góc trái bên dưới giao diện phần mềm => bạn sẽ nhìn thấy bảng quản lý tài khoản Database Manager 

Sau đó, bạn tham khảo Hướng dẫn nhập dữ liệu vào phần mềm của Qnibot để xem các cách nhập tài khoản email vào phần mềm để tạo tài khoản Tripadvisor.

Lưu ý:

 • Nếu bạn chọn From Data tại mục IP Option (xem phần B7. IP Option) thì dữ liệu bạn cần nhập bao gồm Địa chỉ email, Mật khẩu, Imap Server, Imap Port, Proxy, Port, Proxy User (nếu có), Proxy Password (nếu có). Bạn có thể tham khảo Mẫu nhập dữ liệu có proxy.
 • Nếu bạn chọn From File hoặc No tại mục IP Option (xem phần B7. IP Option) thì dữ liệu bạn cần nhập bao gồm Địa chỉ email, Mật khẩu, Imap Server, Imap Port. Bạn có thể tham khảo Mẫu nhập dữ liệu không có proxy.
 • Bạn có thể tìm kiếm trên Google về Imap Server và Imap Port của dạng email bạn dùng.
 • Bạn cần bật IMAP cho những tài khoản email mà bạn nhập vào tool trước khi sử dụng chúng để tạo tài khoản Tripadvisor.
 • Nếu bạn dùng tài khoản Gmail, bạn cần bật 2FA cho những tài khoản Gmail này, tạo app password và nhập dữ liệu với app password mà không dùng mật khẩu chính của tài khoản.
 • Các cột Trip Password, Registered, Profile sẽ được tự động cập nhật sau khi tool TripCreator tạo tài khoản Tripadvisor thành công.

Sau khi nhập xong tài khoản email, bạn chọn nhóm các tài khoản mà bạn muốn sử dụng tại mục Accounts

B5. Folder Cookies & Folder Data

Bạn tạo 1 thư mục mới với tên là Cookies => sao chép và dán đường dẫn thư mục này vào mục Folder Cookies. Tool TripCreatot sẽ lưu cookies của tài khoản Tripadvisor được tạo vào thư mục này.

Tương tự, bạn tạo 1 thư mục mới có tên là Data => sao chép và dán đường dẫn thư mục data đã tào vào mục Folder Data.

B6. Get Useragent – Tool tạo tài khoản Tripadvisor

Tại mục Get Useragent, bạn chọn một trong 3 lựa chọn sau: From File, Online Public Key, Private Public Key

 • Nếu bạn muốn sử dụng file useragent mà Qnibot cung cấp lúc bạn mua phần mềm thì bạn chọn From File tại mục Get Useragent. Tiếp theo, bạn tải file useragent được Qnibot cung cấp. Sau đó, bạn nhấn vào  tại mục Useragents (Desktop) => kích đúp vào file useragent đã tải về.

 • Nếu bạn muốn sử dụng useragent từ nguồn miến phí, bạn chọn Online Public Key tại mục Get Useragent. Trong trường hợp này, bạn chỉ được chạy tối đa 3 luồng cùng lúc.

 • Nếu bạn muốn tăng tỉ lệ tạo thành công và không giới hạn số luồng, bạn có thể chọn Online Private Key tại mục Get Useragent. Tiếp theo, bạn nhấn vào link để thuê browser fingerprint. Sau đó, bạn sao chép và dán key đã mua vào mục Online Private Key.

B7. IP Option

Tại mục IP Option, bạn chọn 1 trong 3 lựa chọn: From File, From Data, No 

B7.1. From Data

Nễu bạn muốn dùng proxy nhập cùng email thì bạn chọn From Data tại mục IP Option.Tiếp theo, bạn tham khảo mục B4. Action & Accounts để nhập proxy cùng tài khoản email.

B7.2. From File

Nếu bạn muốn dùng proxy từ file thì bạn chọn From File tại mục IP Option. Tiếp theo, bạn tạo 1 file text để lưu proxy với định dạng IP:Port or IP:Port:ProxyUsername (nếu có):ProxyPassword (nếu có). Sau đó, bạn nhấn vào tại mục File Proxy => chọn file proxy đã tạo => nhấn Open.

B7.3. Do not use proxy

Nếu bạn không muốn dùng proxy, bạn có thể chọn No tại mục IP Option. Phần mềm sẽ dùng IP đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

Lưu ý: Nếu bạn chỉ dùng 1 IP để tạo nhiều tài khoản Tripadvisor thì các tài khoản được tạo có thể bị banned. Vì vậy, bạn nên dùng proxy.

Tham khảo proxygeo.com để thuê proxy tốt nhất dùng cho tool TripCreator

B8. First name, Last name, Password sections

Để tùy chỉnh tên khi tool tạo tài khoản, bạn có thể nhập tên mình muốn vào mục FistName => nhấn vào . Sau đó, bạn sẽ thấy bảng Generate Lines => bạn có thể thêm vào hoặc bỏ bớt các Tips có sẵn. Tiếp theo, bạn nhấn vào @Test để thấy các tên sẽ được tool sử dụng.

Bạn thực hiện các bước tương tự với mục LastNamePassword.

Trong trường hợp bạn không muốn tùy chỉnh những mục này thì bạn có thể để như mặc định. 

B9. Captcha API Key 

Bạn tạo tài khoản tại cap.guru => nạp tiền vào tài khoản đã tạo. Sau đó, bạn sao chép và dán API Key vào mục Captcha API Key. Phần mềm TripCreator sẽ tự động giải captcha.

B10. Sleep (Milliseconds)

Tại mục Sleep, bạn nhập khoảng thời gian mà bạn muốn phần mềm TripCreator nghỉ sau khi chạy xong mỗi luồng.

Ví dụ. nếu bạn nhập 1500030000 vào Minimum ValueMaximum Value tại mục Sleep thì tool TripCreator sẽ nghỉ ngẫu nhiên từ 15 giây đến 30 giây sau khi chạy xong mỗi luồng.

Sleep - Tool tạo tài khoản Tripadvisor

Sau khi cài đặt xong tất cả các mục, bạn nhấn nút OK ở cuối giao diện phần mềm.

C. HƯỚNG DẪN XUẤT TÀI KHOẢN TRIPADVISOR ĐÃ TẠO 

Các tài khoản Tripadvisor được tạo sẽ được cập nhật vào các cột Trip Password, Registered, Profile trong bảng quản lí tài khoản Database Manager (tham khảo mục B4. Action & Accounts).

Tài khoản Tripadvisor đã tạo - Tool tạo tài khoản Tripadvisor

Để xuất các tài khoản Tripadvisor đã tạo, bạn chọn nhóm tài khoản => nhấn vào Convert => chọn Export Csv hoặc Export Xls

xuất tài khoản - Tool tạo tài khoản Tripadvisor

Tiếp theo, tại bảng Csv hoặc Xls, bạn nhấn vào tại mục File => chọn nơi mà bạn muốn lưu file tài khoản trên máy tính => nhập tên file vào mục File name => nhấn Save => nhấn OK.

lưu file - Tool tạo tài khoản Tripadvisor

BẢNG GIÁ TRIPCREATOR – TOOL TẠO TÀI KHOẢN TRIPADVISOR

error: Content is protected !!