Cập nhật profile Titkok hàng loạt bằng phần mềm TiktokProfiler

Để cập nhật profile cho hàng loạt các tài khoản Tiktok sẽ không quá khó khăn nếu bạn biết đến phần mềm TiktokProfiler. Đây là phần mềm thay đổi tên, username, avatar, bio… cho các tài khoản Tiktok hàng loạt một cách nhanh chóng.

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM TIKTOKPROFILER

Phần mềm TiktokProfiler có những chức năng sau:

 • Check login: Kiểm tra đăng nhập của các tài khoản Tiktok;
 • Change Name: Đổi tên cho các tài khoản Tiktok;
 • Change Username: Thay đổi username;
 • Change Bio: Thay đổi bio;
 • Change Avatar: Thay đổi avatar;

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm TiktokProfiler:

ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM TIKTOKPROFILER

Phần mềm TiktokProfiler có những ưu điểm sau:

 • Nhiều chức năng trong cùng một phần mềm;
 • Dể sử dụng;
 • Chạy đa luồng;
 • Dùng proxy để đổi IP;
 • Giải captcha tự động;
 • Giả lập nhiều thiết bị khi chạy;

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TIKTOKPROFILER

Khi mua phần mềm thì bạn sẽ được nhận tên đăng nhập, link tải phần mềm và trình duyệt ảo (đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập và link tải phần mềm). Tham khảo cách mua phần mềm tại đây!

 • Tên đăng nhập phần mềm (key): Nhập vào mục License Key (sẽ được hướng dẫn ở mục License Key phía dưới);
 • Link tải phần mềm: Tải phần mềm về, giải nén, nhấn vào file Tiktokprofiler.exe để mở phần mềm;

Chọn ngôn ngữ để chạy phần mềm, ở đây bạn sẽ có hai ngôn ngữ để dùng phần mềm:

 • En: Tiếng Anh nhấn OK;
 • Ru: Tiếng Nga ==> nhấn OK;

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bằng tiếng Anh, nếu chọn tiếng Nga thì bạn cài đặt tương tự.

Phần mềm sẽ hiển thị ra giao diện như sau:

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHỮNG MỤC CẦN THIẾT

Để cài đặt những mục cần thiết thì bạn sẽ nhấn vào mục General Settings và cài đặt những mục dưới đây:

A.1. License Key

Đây là mục nhập Key đã được cấp ở Qnibot.com. Đăng nhập vào tài khoản của bạn ở Qnibot.com và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập (Key). Nhấn COPY ==> OK ==> dán key vừa copy vào mục License Key.

A.2. Run

Là số lần chạy thành công của tổng tất cả các luồng chạy. Ví dụ bạn muốn tổng số lần chạy thành công là 100 lần thì cài đặt Run = 100. Bạn có thể cài đặt số lần chạy thành công này tùy muốn.

A.3. Threads

Đây là số luồng chạy cùng lúc, hay còn được hiểu là số tab chạy cùng lúc. Ví dụ bạn cài đặt là 10 thì tương ứng khi chạy sẽ có 10 tab được mở ra, 10 tab này sẽ giả lập 10 thiết bị khác nhau, dùng 10 tài khoản Tiktok chạy song song cùng một lúc.

Phần mềm sẽ không giới hạn số threads này, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn, máy càng mạnh thì càng chạy được nhiều luồng cùng lúc. Mỗi core CPU sẽ chạy được từ 5-7 luồng, máy bạn bao nhiêu core nhân lên sẽ ra số luồng chạy tối đa.

A.4. Folder Cookies

Tạo một thư mục tên là cookies hoặc là bất kỳ tên nào mà bạn muốn. Sau đó copy đường dẫn của thư mục này dẫn vào mục Folder Cookies.

Mục đích của thư mục này là lưu trữ những cookies của các tài khoản Tiktok đăng nhập lần đầu vào phần mềm, để lần sau bạn sử dụng lại các tài khoản đó sẽ không cần đăng nhập lại.

A.5. IP Option

Đây là mục lựa chọn nguồn proxy để sử dụng trong phần mềm TiktokProfiler. Ở đây bạn sẽ có 3 lựa chọn, bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 lựa chọn này:

A.5.1. From Data

Khi bạn chọn From Data là bạn muốn gán kèm IP cho tài khoản Tiktok. Đối với lựa chọn này thì bạn sẽ được hướng dẫn ở mục A.9. Account phía dưới.

A.5.2. From File

Nếu chọn From File thì bạn cài đặt ở mục File Proxy phía dưới.

Tạo file txt để lưu danh sách proxy, định dạng là IP:PORT hoặc IP:PORT:USERPROXY:PASSPROXY.

Sau đó chọn LinesFromFile ở mục File Proxy ==> nhấn vào biểu tượng ==> dẫn file proxy đã tạo vào.

Bạn có thể thuê proxy giá rẻ tại https://proxygeo.com/.

A.5.3. No

Trường hợp nếu bạn không có proxy thì bạn có thể chọn No để chạy. Phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

Lưu ý: Không nên dùng quá nhiều tài khoản Tiktok trên cùng một IP.

A.6. Create Profile

Nếu bạn muốn tạo profile cho các tài khoản Tiktok thì chọn Yes ở mục Creator Profile.

Ngược lại, nếu bạn không muốn tạo profile thì mục Create Profile chọn No.

Profile lưu tất cả các thông tin đăng nhập cùng đặc tính của thiết bị đăng nhập như loại thiết bị, kích cỡ màn hình, card màn hình,… Trong khi Cookies chỉ lưu trạng thái đăng nhập. Dùng profile sẽ tốn dung lượng ổ cứng, càng chạy thì dung lượng mỗi profile càng tăng.

A.7. Tiktok Captcha API

Khi đăng nhập tài khoản Tiktok, sẽ có một các tài khoản yêu cầu giải captcha. Do đó để giải captcha tự động, bạn tạo tài khoản và nạp tiền tại website captcha.guru, sau đó copy API của website này dán vào phần mềm.

 

A.8. Sleep

Đây là thời gian nghỉ giữa 2 luồng chạy, đơn vị là mili giây. Ví dụ bạn cài từ 30000 đến 60000 thì thời gian nghỉ giữa hai luồng chạy ngẫu nhiên từ 30 đến 60 giây.

Bạn tùy chỉnh thời gian nghỉ tùy muốn.

A.9. Account

Nhấn vào mục Accounts and Actions để cài đặt mục Account. Đây là mục nhập các tài khoản Tiktok vào phần mềm.

Để nhập các tài khoản Tiktok vào phần mềm thì bạn sẽ nhấn vào Data góc dưới bên trái phần mềm.

Phần mềm sẽ hiển thị ra bảng quản lý tài khoản như hình dưới.

Để nhập các tài khoản Tiktok vào phần mềm thì bạn sẽ có 2 cách:

CÁCH 1: NHẬP TÀI KHOẢN TIKTOK THỦ CÔNG VÀO PHẦN MỀM

 • Dữ liệu để nhập vào phần mềm TiktokProfiler bao gồm: Email đăng ký tài khoản Tiktok, tên đăng nhập Tiktok và mật khẩu Tiktok.

 

Lưu ý: Nếu bạn không có Email và mật khẩu đăng ký tài khoản Tiktok thì bạn sẽ nhập username Tiktok và mật khẩu Tiktok vào 2 mục này.

 • Trường hợp nếu bạn chọn From Data ở mục IP Option thì dữ liệu để nhập vào phần mềm TiktokProfiler bao gồm: Email đăng ký tài khoản Tiktok, tên đăng nhập Tiktok và mật khẩu Tiktok, IP, port (cổng), user proxy (nếu có), mật khẩu proxy (nếu có).

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập các tài khoản xong, thì bạn cần chọn nhóm tài khoản cần chạy ở mục Accounts.

CÁCH 2: ĐƯA FILE DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

 • Tạo file .txt để lưu danh sách tài khoản Tiktok, định dạng của file tài khoản là: Email đăng ký tài khoản Tiktok,tên đăng nhập Tiktok,mật khẩu Tiktok

Lưu ý: 

– Mỗi mục sẽ cách nhau bằng một dấu phẩy(,);

– Mỗi dòng là một tài khoản;

– Nếu không có Email đăng ký tài khoản Tiktok thì nhập bằng tên đăng nhập Tiktok;

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

 • Trường hợp nếu bạn chọn From Data ở mục IP Option thì bạn sẽ tạo file .txt lưu danh sách tài khoản Tiktok có định dạng là: Email đăng ký tài khoản Tiktok,tên đăng nhập Tiktok,mật khẩu Tiktok,IP:PORT:Username (nếu có):Passproxy (nếu có)

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu từ file data có sẵn vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 2 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập các tài khoản xong, thì bạn cần chọn nhóm tài khoản cần chạy ở mục Accounts.

Như vậy là bạn đã cài đặt xong những mục cần thiết. Để sử dụng từng chức năng thì bạn cần đọc tiếp những mục phía dưới.

B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TỪNG CHỨC NĂNG

Ở đây thì bạn có thể sử dụng tất cả các chức năng cùng một lúc. Dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể từng chức năng:

Để chọn chức năng trong phần mềm thì bạn sẽ nhấn vào mục Actions and Accounts (góc trên bên trái phần mềm).

B.1. Check Login

Đây là chức năng kiểm tra đăng nhập của các tài khoản Tiktok. Để chạy chức năng này, thì bạn chỉ cần chọn Yes ở mục Check Login ==> nhấn OK.

Trạng thái của tài khoản sẽ được hiển thị trong cột Status ở bảng quản lý tài khoản (nhấn vào Data góc dưới bên trái phần mềm).

B.2. Change Name

Đây là chức năng đổi tên cho các tài khoản Tiktok. Để chạy thì bạn chọn Change Name = Yes. Sau đó cài đặt mục FirstnameLastname phía dưới.

 • Firstname: Để cài đặt tên cho các tài khoản Tiktok thì bạn sẽ có 2 lựa chọn. Bạn có thể chọn 1 trong 2:

– Để mặc định như phần mềm: Nếu chọn lựa chọn này thì bạn sẽ không cần phải cài đặt thêm. Để xem các tên mà phần mềm đã thiết lập sẵn thì nhấn vào biểu tượng ==> @test.

– Tùy chỉnh tên theo ý của bạn: nhấn vào biểu tượng ==> nhập các tên mà bạn muốn cài đặt (nên nhập tên theo dạng spintax) ==>@test.

 • Lastname: Đây là mục cài đặt họ cho các tài khoản Tiktok. Bạn cũng cài đặt tương tự như mục Firstname phía trên.

Sau khi cài đặt xong, thì nhấn OK để chạy.

B.3. Change Username

Để đổi username cho các tài khoản Tiktok, thì bạn sẽ chọn Yes ở mục Change Username.

Tiếp theo, cài đặt ở mục Username. Ở đây bạn sẽ có hai lựa chọn để cài đặt username, bạn cần chọn một trong hai lựa chọn này:

 • Để mặc định như phần mềm: Nếu chọn lựa chọn này thì bạn sẽ không cần phải cài đặt thêm. Để xem các username mà phần mềm đã thiết lập sẵn thì nhấn vào biểu tượng ở mục Username ==> @test.

 • Tùy chỉnh tên theo ý của bạn: nhấn vào biểu tượng ở mục Username ==> nhập các tên mà bạn muốn cài đặt (nhập username theo dạng spintax) ==>@test.

Sau khi cài đặt xong thì nhấn OK để chạy.

B.4. Change Bio

Đây là chức năng cập nhật bio cho các tài khoản Tiktok. Để chạy chức năng này, thì chọn Yes ở mục Change Bio.

Tiếp theo, tạo file txt để lưu nội dung bio cần cập nhật (phần mềm có chỗ trợ nhập bio theo dạng spintax). Mỗi dòng sẽ là một bio khác nhau.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Bio ==> dẫn file lưu nội dung bio vừa tạo vào.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.5. Change Avatar

Để thay đổi Avatar cho các tài khoản Tiktok thì bạn sẽ chọn Yes ở mục Change Avatar.

Tiếp theo, tạo thư mục để lưu hình ảnh để cập nhật hình đại diện cho các tài khoản Tiktok.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Avatar ==> dẫn thư mục lưu hình ảnh vừa tạo vào.

Sau đó nhấn OK để chạy.

Như vậy, bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm TiktokProfiler đã hết, cảm ơn bạn đã theo dõi. Hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Trong quá trình sử dụng, nếu chưa rõ hoặc chưa cài đặt được thì bạn liên hệ thông tin bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng.

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM TIKTOKPROFILER

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

 

error: Content is protected !!