Phần mềm đào tạo ChatGPT trả lời câu hỏi theo ý của bạn – ChatGPT Training Tool

ChatGPT là ứng dụng đang “làm mưa làm gió” ở các quốc gia trên thế giới hiện nay, mặc dù vừa mới ra mắt nhưng ChatGPT đang là từ khóa được tìm kiếm rất nhiều. Nếu bạn muốn ChatGPT trả lời theo ý của bạn, thì phần mềm đào tạo ChatGPT – Phần mềm ChatGPT Trainer sẽ giúp bạn điều đó.

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM ĐÀO TẠO CHATGPT

Chức năng phần mềm đào tạo ChatGPT là đào tạo ChatGPT trả lời theo ý người dùng.

ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM ĐÀO TẠO CHATGPT

Ưu điểm của phần mềm đào tạo ChatGPT:

 • Chạy đa luồng;
 • Không giới hạn số tài khoản ChatGPT để chạy;
 • Dùng proxy để đổi IP;
 • Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng;
 • Lưu cookies của các tài khoản ChatGPT khi login lần đầu để lần sau sử dụng lại các tài khoản đó sẽ không cần login lại;
 • Đóng giả nhiều thiết bị khác nhau;

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐÀO TẠO CHATGPT

A. HƯỚNG DẪN TẢI PHẦN MỀM ĐÀO TẠO CHATGPT

Khi bạn mua phần mềm phần mềm tại Qnibot.com thì bạn sẽ được nhận link tải phần mềm, trình duyệt ảo (Useragent Desktop) và tên đăng nhập để vào phần mềm. Xem hướng dẫn mua phần mềm và cách nhận link tải phần mềm tại đây!

 • Trình duyệt ảo: Bạn cần tải về, dẫn vào mục Useragent Desktop trong phần mềm (tham khảo mục Useragent phía dưới);
 • Tên đăng nhập: Nhập vào mục License Key trong phần mềm (tham khảo mục B.1. License Key trong phần mềm);
 • Link tải phần mềm: Tải về, giải nén, nhấn vào file ChatGPTTrainer.exe để mở phần mềm;

Phần mềm sẽ hiển thị ra như sau:

Để chạy được phần mềm thì bạn sẽ có hai lựa chọn:

 • Run now: Chạy ngay lập tức;
 • Schedule Application: Lên lịch để chạy;

Trong bài viết hướng dẫn này, sẽ hướng dẫn bạn chạy Run now. Chọn Run now ==> nhấn OK.

Giao diện của phần mềm sẽ hiển thị ra như sau:

Sau khi mở phần mềm, bạn cài đặt những mục ở mục B phía dưới để chạy.

B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TỪNG MỤC TRONG PHẦN MỀM

B.1. License Key

Nhập tên đăng nhập đã được cấp khi mua phần mềm vào mục này.

B.2. NumberRun

NumberRun là số luồng chạy thành công của tổng tất cả các luồng, ví dụ bạn cài đặt NumberRun = 1000 thì phần mềm sẽ thành công đúng 1000 lần và dừng lại.

Bạn cần cài đặt số lần chạy thành công phù hợp với nhu cầu.

B.3. Threads

Threads là số luồng chạy cùng lúc, hay còn được hiểu là số tab chạy cùng lúc. Cụ thể, khi bạn cài Threads = 5, thì phần mềm sẽ đóng giả 5 thiết bị khác nhau chạy song song cùng một lúc, trên cùng một máy tính.

Số Threads sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn, máy tính có cấu hình càng mạnh thì càng chạy được nhiều luồng.

B.4. Email Accounts

Đây là mục nhập các tài khoản ChatGPT. Ở đây bạn sẽ có 2 trường hợp:

B.4.1. Trường hợp 1

Nếu bạn đã sử dụng phần mềm tạo tài khoản ChatGPT – ChatGPT Creator của Qnibot.com thì các tài khoản từ phần mềm ChatGPT Creator sẽ được đồng bộ sang phần mềm ChatGPTTrainer. Do đó, bạn chỉ cần chọn nhóm tài khoản cần chạy ở mục Email Accounts.

B.4.2. Trường hợp 2

Nếu bạn sử dụng các tài khoản ChatGPT không được tạo ra từ phần mềm ChatGPT Creator của Qnibot.com thì bạn sẽ làm theo hướng dẫn dưới đây.

Nhấn vào Data để nhập các tài khoản ChatGPT vào phần mềm.

Sau đó bảng quản lý dữ liệu sẽ hiển thị ra:

Nhập tài khoản vào phần mềm bạn sẽ có 2 cách:

CÁCH 1: NHẬP DỮ LIỆU THỦ CÔNG VÀO PHẦN MỀM

Dữ liệu để nhập vào phần mềm bao gồm: tên đăng nhập tài khoản ChatGPT, mật khẩu tài khoản ChatGPT.

Trường hợp bạn chọn From Data ở mục Proxy Source thì dữ liệu nhập vào phần mềm bao gồm: tên đăng nhập tài khoản ChatGPT, mật khẩu tài khoản ChatGPT, IP, PORT hoặc tên đăng nhập tài khoản ChatGPT, mật khẩu tài khoản ChatGPT, IP, PORT, User Proxy, Pass Proxy.

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập dữ liệu xong thì bạn chọn nhóm tài khoản cần chạy ở mục Email Accounts.

CÁCH 2: ĐƯA FILE DỮ LIỆU CÓ SẴN VÀO PHẦN MỀM

Tạo file txt để lưu danh sách tài khoản ChatGPT, định dạng của file dữ liệu là: tên đăng nhập tài khoản ChatGPT,mật khẩu tài khoản ChatGPT

Hoặc trường hợp bạn chọn From Data ở mục Proxy Source thì định dạng của file dữ liệu là: tên đăng nhập tài khoản ChatGPT,mật khẩu tài khoản ChatGPT,IP:PORT hoặc tên đăng nhập tài khoản ChatGPT,mật khẩu tài khoản ChatGPT,IP:PORT:User Proxy:Pass Proxy

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập tài khoản tự file dữ liệu có sẵn vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 2 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập dữ liệu xong thì bạn chọn nhóm tài khoản cần chạy ở mục Email Accounts.

B.5. Chat Content

Tạo file txt để lưu nội dung bạn muốn đào tạo cho ChatGPT.

Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Chat Content ==> dẫn file lưu nội dung vừa tạo vào.

Lưu ý:

 • Mỗi dòng là một nội dung;
 • Phần mềm sẽ chat hết những dòng có trong file, sau đó sẽ tắt luồng và chuyển sang luồng mới chạy lại từ đầu;

B.6. Folder Cookies

Tạo một thư mục tên Cookies, sau đó copy link đường dẫn của thư mục này vào mục Folder Cookies trong phần mềm.

Mục đích của thư mục này là lưu trữ kết quả phần mềm đã chạy được.

B.7. Proxy Source

Đây là mục lựa chọn các nguồn để sử dụng proxy trong phần mềm. Ở đây bạn sẽ có 4 lựa chọn:

B.7.1. From File

Tạo file txt để lưu danh sách proxy, định dạng file proxy là IP:Port hoặc IP:Port:User Proxy:Pass Proxy.

Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục File proxy ==> dẫn file lưu proxy vừa tạo vào

B.7.2. From Data

Nếu chọn From Data thì bạn phải nhập proxy kèm cùng với tài khoản ChatGPT (tham khảo mục B.4. Email Accounts trường hợp 2 phía trên).

B.7.3. RRP

Chọn RRP khi thuê proxy dân cư quốc tế tại thueproxy.vn.

B.7.4. No Proxy

Chọn No Proxy khi bạn không có proxy. Phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính để chạy.

Lưu ý: Không nên dùng quá nhiều tài khoản ChatGPT trên cùng một IP.

Thuê proxy giá rẻ tại thueproxy.vn

B.8. Useragents

Khi bạn mua phần mềm sẽ được cung cấp link tải trình duyệt ảo, bạn cần tải vềm nhấn vào biểu tượng ở mục Useragents ==> dẫn file trình duyệt ảo đã tải về.

B.9. Pause (Miliseconds)

Đây là mục cài đặt thời gian nghỉ giữa các hành động, đơn vị là mili giây.

Sau khi cài đặt xong, thì bạn nhấn OK để chạy.

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM ĐÀO TẠO CHATGPT

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

 

Trả lời

error: Content is protected !!