Tool tăng vote Quora – Tự động trả lời câu hỏi – Đặt câu hỏi tự động trên Quora

Quora là ứng dụng cho phép người dùng hỏi đáp về những kiến thức trong mọi lĩnh vực, đây là ứng dụng được quan tâm nhất trên thế giới bởi tính tiện dụng. Để giúp bạn Marketing trên Quora hiệu quả, thì Qnibot có tool tăng vote Quora không giới hạn.

Table of Contents

CHỨC NĂNG TOOL TĂNG VOTE QUORA

Phần mềm tăng vote Quora có những chức năng sau:

 • Scrape Topic Link/Scrape Links from Space/Scrape Space Followers: Thu thập link topic/Thu thập link trong Space/Thu thập người dùng follow Space;
 • Answer Topic: Trả lời Topic;
 • Upvote/Downvote: Tăng vote/Giảm vote;
 • Follow Post/Follow User: Follow Post/Follow User;
 • Create Question: Tạo câu hỏi;
 • Change Name/Change Avatar/Change Bio: Đổi tên/Đổi Avatar/Đổi Bio;
 • Manual Control: Điều khiển thủ công;
 • Report Profile/Report Answer: Report người dùng/Report trả lời;

ƯU ĐIỂM TOOL TĂNG VOTE QUORA

Ưu điểm của phần mềm Quora Automation:

 • Chạy đa luồng;
 • Không giới hạn tài khoản Quora để chạy;
 • Nhiều chức năng trong một phần mềm;
 • Giả lập nhiều thiết bị để chạy;
 • Tạo tài khoản Quora không giới hạn;

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TOOL TĂNG VOTE QUORA

Khi mua phần mềm của Qnibot, bạn sẽ được nhận link tải phần mềm, trình duyệt ảo (Desktop Useragent) và tên đăng nhập phần mềm (key). Đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập và link tải phần mềm.

Xem hướng dẫn cách mua và nhận link tải phần mềm của Qnibot tại đây!

 • Trình duyệt ảo: Tải về, dẫn vào mục Useragent Desktop (sẽ được hướng dẫn ở mục Useragent Desktop phía dưới);
 • Tên đăng nhập phần mềm: Nhập key vào mục License Key (sẽ được hướng dẫn ở mục License Key phía dưới);
 • Link tải phần mềm: Tải về, giải nén, nhấn vào file QuoraAutomation.exe để mở phần mềm;

Phần mềm sẽ hiển thị ngôn ngữ, bạn cần chọn 1 trong 2 ngôn ngữ trong phần mềm:

 • En: Tiếng Anh ==> OK;
 • Ru: Tiếng Nga ==> OK;

Trong bài viết này sẽ sử dụng tiếng Anh, bạn cài đặt tương tự với tiếng Nga.

Giao diện phần mềm sẽ hiển thị ra như sau:

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHỮNG MỤC CẦN THIẾT

Trước khi chạy bất kỳ chức năng nào của phần mềm, thì bạn phải cài đặt những mục cần thiết dưới đây:

A.1. License Key

Khi mua phần mềm, bạn sẽ được nhận tên đăng nhập vào phần mềm. Bạn cần nhập vào mục License Key này.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập phần mềm.

A.2. Run

Run là số luồng chạy thành công của tổng tất cả các luồng. Ví dụ bạn cài đặt Run = 1000 thì phần mềm sẽ thành công đúng 1000 lần và dừng lại.

Bạn cần cài đặt số lần chạy thành công phù hợp với nhu cầu.

A.3. Threads

Threads là số luồng chạy cùng lúc, hay còn được hiểu là số tab chạy cùng lúc. Cụ thể, khi bạn cài Threads = 5, thì phần mềm sẽ đóng giả 5 thiết bị khác nhau chạy song song cùng một lúc, trên cùng một máy tính.

Số Threads sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn, máy tính có cấu hình càng mạnh thì càng chạy được nhiều luồng.

A.4. Useragent Desktop

Bạn sẽ được cấp file trình duyệt khi mua phần mềm, bạn cần tải về, nhấn vào biểu tượng ở mục Useragent Desktop ==> dẫn file trình duyệt ảo vừa tải về.

A.5. IP Option

Đây là mục lựa chọn nguồn proxy để sử dụng trong phần mềm. Ở đây bạn sẽ có 3 lựa chọn, bạn có thể chọn 1 trong 3 lựa chọn này:

A.5.1. From Data

Khi chọn From Data, thì bạn phải gán IP cho từng tài khoản (sẽ được hướng dẫn ở mục Accounts phía dưới).

A.5.2. From File

Trường hợp chọn From File thì bạn sẽ cài đặt dưới mục File Proxy. Ở đây bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • LinesFromUrl: Dán link thuê proxy đã thuê tại website thueproxy.vn vào mục này.

 • LinesFromFile: Tạo file txt để lưu danh sách proxy. 

Nhấn vào biểu tượng ở mục File Proxy ==> dẫn file lưu danh sách proxy vừa tạo.

A.5.3. No

Nếu không có proxy bạn có thể chọn No, phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

A.6. Accounts

Đây là mục nhập các tài khoản Gmail/Quora để sử dụng trong phần mềm. Nhấn vào Data góc dưới bên trái phần mềm:

Bảng quản lý tài khoản sẽ hiển thị ra:

Để nhập các tài khoản vào phần mềm sẽ có 2 cách:

CÁCH 1: NHẬP THỦ CÔNG

Nhập dữ liệu vào phần mềm sẽ có những trường hợp sau:

Trường hợp 1: Sử dụng chức năng Register with Google trong phần mềm.

Dữ liệu để nhập vào phần mềm khi chạy chức năng này bao gồm: Gmail, mật khẩu Gmail và Email khôi phục.

Nếu chọn From Data ở mục IP Option thì dữ liệu bao gồm: Gmail, mật khẩu Gmail, Email khôi phục, IP, Port hoặc Gmail, mật khẩu Gmail, Email khôi phục, IP, Port, User proxy và Pass proxy.

Trường hợp 2: Không sử dụng tài khoản Quora được tạo ra từ phần mềm này.

Dữ liệu nhập vào phần mềm bao gồm: Gmail đã đăng ký Quora và mật khẩu Quora.

Nếu chọn From Data ở mục IP Option thì dữ liệu bao gồm: Gmail đã đăng ký Quora, mật khẩu Quora, IP, Port hoặc Gmail đã đăng ký Quora, mật khẩu Quora, IP, Port, User proxy và Pass proxy.

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập dữ liệu vào phần mềm, bạn sẽ chọn dữ liệu cần chạy ở mục Accouunts này.

CÁCH 2: ĐƯA FILE DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Tạo file txt để lưu danh sách tài khoản.

Định dạng file dữ liệu là: Gmail đã đăng ký Quora,mật khẩu Quora

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Nếu chọn From Data ở mục IP Option thì định dạng file dữ liệu là: Gmail đã đăng ký Quora,mật khẩu Quora,IP:Port hoặc Gmail đã đăng ký Quora,mật khẩu Quora,IP:Port:User proxy:Pass proxy

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

A.7. Folder Cookies và Folder Data

Tạo 1 thư mục tên Cookies, sau đó copy đường dẫn của thư mục này dán vào Folder Cookies.

Mục đích của thư mục Cookies là lưu trữ các cookies của các tài khoản khi đăng nhập lần đầu vào phần mềm, để lần sau bạn sử dụng lại các tài khoản đó sẽ không cần đăng nhập lại.

Tương tự như thư mục Cookies trên, bạn cũng tạo một thư mục tên Data ==> copy đường dẫn của thư mục này dán vào Folder Data trong phần mềm.

A.8. Sleep (Miliseconds)

Đây là thời gian nghỉ giữa 2 lần chạy, đơn vị là mili giây. Ví dụ bạn cài đặt từ 15000 – 20000 thì thời gian nghỉ giữa 2 lần chạy ngẫu nhiên từ 15-20 giây.

A.9. Restore Cookies

Nếu bạn muốn khôi phục cookies đã có sẵn của các tài khoản thì chọn Yes ở mục này.

Ngược lại nếu bạn không muốn khôi phục cookies thì chọn No ở mục Restore Cookies.

A.10. Change Useragent

Chọn Yes khi bạn muốn thay đổi thì trình duyệt khi chạy của các tài khoản.

Ngược lại nếu bạn chọn No ở mục này thì sẽ không đổi trình duyệt của các tài khoản.

A.11. Key 2Captcha

Một số trường hợp, khi đăng nhập Gmail sẽ bị captcha. Nếu bạn muốn giải captcha thì tạo tài khoản ở website 2captcha.com, nạp tiền vào, sau đó copy API dán vào mục Key 2Captcha này.

Nếu bạn không muốn giải captcha khi đăng nhập Gmail, thì có thể bỏ qua mục này. Khi gặp captcha, phần mềm sẽ tắt luồng, đăng nhập lại với IP khác sẽ không bị Captcha.

B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT TỪNG CHỨC NĂNG

Sau khi cài đặt những mục cần thiết phía trên, bạn có thể chọn các chức năng trong phần mềm để chạy. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt chi tiết từng chức năng:

B.3. Scape Topic Link

Scape Topic Link là chức năng thu thập link post theo từ khóa. Để chạy thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.3.1. Choose Action

Chọn Scape Topic Link ở mục Choose Action.

B.3.2. Keywords

Tạo file txt để lưu các từ khóa. Khi chạy phần mềm sẽ tìm kiếm từ khóa trong file này và thu thập những topic liên quan đến từ khóa.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Keyword ==> dẫn tới file lưu từ khóa vừa tạo.

B.3.3. Link Per Tag

Đây là mục cài đặt số link thu thập cho một từ khóa. Ví dụ bạn cài đặt 100, thì khi chạy, mỗi từ khóa phần mềm sẽ thu thập tối đa là 100 link post.

Sau khi cài đặt xong, nhấn OK để chạy.

B.3.4. Kết quả

Để lấy kết quả thu thập được, bạn sẽ có 2 cách:

Cách 1: Nhấn vào Result ==> nhấn vào mục Scraped Link ==> nhấn All Results để xuất kết quả thu thập được.

Cách 2: Vào thư mục Data đã cài đặt ở mục Folder Data ==> phần mềm sẽ tự động tạo ra các file txt tên scraped-link-from…txt như hình dưới.

B.4. Scape Links From Space

Scape Links From Space là chức năng thu thập link post trong space. Để chạy thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.4.1. Choose Action

Chọn Scape Links From Space ở mục Choose Action.

B.4.2. Link of Spaces

Tạo file txt để lưu link Spaces mà bạn muốn thu thập link post trong Spaces đó.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Link Of Spaces ==> dẫn file lưu link Spaces vừa tạo.

Sau đó nhấn OK để chạy.

Kết quả thu thập được giống hướng dẫn ở mục B.3.4 phía trên.

B.5. Scape Space Follower

Scape Space Folower là chức năng thu thập user đã follow spaces. Để chạy thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.5.1. Choose Action

Chọn Scape Space Follower ở mục Choose Action.

B.5.2. Link of Spaces

Cài đặt tương tự như mục B.4.2 phía trên.

B.6. Answer Topic

Answer Topic là chức năng trả lời topic. Để chạy thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.6.1. Choose Action

Chọn Answers Topic ở mục Choose Action.

B.6.2. Link To Answers

Tạo file txt để lưu link topic cần trả lời.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Link to Answer ==> dẫn file lưu link topic vừa tạo.

B.6.3. Will Answers with Image và Post Content và Image Folder

Để trả lời topic, trong phần mềm sẽ có 2 lựa chọn:

 • Chỉ trả lời bằng nội dung:

– Chọn No ở mục Will Anwser with Image.

– Cài đặt ở mục Post Content để cài đặt nội dung bình luận. Ở Post Content bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • LinesFromFile: Tạo file txt để lưu nội dung trả lời. Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Post Content ==> dẫn file lưu nội dung vừa tạo vào.

 • RandomString: Nhấn vào biểu tượng ở mục Post Content ==> nhập nội dung muốn bình luận ==> nhấn @test.

Sau đó nhấn OK để chạy.

 • Trả lời với nội dung và hình ảnh:

– Chọn Yes ở mục Will Anwser with Image.

– Cài đặt ở mục Post Content để cài đặt nội dung bình luận. Xem hướng dẫn ở mục Chỉ trả lời bằng nội dung phía trên.

– Tạo thư mục lưu hình ảnh cần trả lời, sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Image Folder ==> dẫn thư mục lưu hình ảnh vừa tạo vào.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.7. Upvote

Upvote là chức năng tăng vote Quora. Để chạy chức năng này thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.7.1. Choose Action

Chọn Upvote ở mục Choose Action.

B.7.2. Link to Upvote

Tạo file txt để lưu link Quora cần tăng vote. 

Nhấn vào biểu tượng ở mục Link to Upvote ==> dẫn file lưu link vừa tạo.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.8. Downvote

B.8.1. Choose Action

Chọn Downvote ở mục Choose Action.

B.8.2. Link to Upvote

Cài đặt như mục B.7.2. Link to Upvote phía trên. Bạn thay link Quora cần upvote thành link Quora cần downvote.

B.9. Follow Post

Follow Post là chức năng tăng follow bài Quora. Để chạy thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.9.1. Choose Action

Chọn Follow Post ở mục Choose Action.

B.9.2. Link Posts to Follow

Tạo file txt để lưu link Quora cần tăng follow. 

Nhấn vào biểu tượng ở mục Link Posts to Follow ==> dẫn file lưu link vừa tạo.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.10. Follow User

Follow User là chức năng tăng follow người dùng. Để chạy thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.10.1. Choose Action

Chọn Follow User ở mục Action.

B.10.2. List Users to Follow

Tạo file txt để lưu danh sách link người dùng Quora cần follow.

Nhấn vào biểu tượng ở mục List User to Follow ==> dẫn file lưu user vừa tạo.

Nhấn OK để chạy.

B.11. Create Question

Create Question là chức năng tạo câu hỏi trên Quora. Bạn cần cài đặt những mục sau để chạy phần mềm:

B.11.1. Choose Action

Chọn Create ở mục Action.

B.11.2. Question

Tạo file txt để lưu nội dung cần tạo câu hỏi. Mỗi dòng là một nội dung.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Question ==> dẫn file lưu nội dung vừa tạo.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.12. Change Name

Change Name là chức năng đổi tên cho các tài khoản Quora. Để chạy thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.12.1. Choose Action

Chọn Change Name ở mục Action.

B.12.2. Firstname và Lastname

Bạn cần cài đặt tên và họ cần thay đổi cho các tài khoản Quora tham khảo mục B.1.2 phía trên.

B.13. Change Avatar

Change Avatar là chức năng đổi ảnh đại diện cho các tài khoản Quora. Cài đặt những mục sau để chạy chức năng này:

B.13.1. Choose Action

Chọn Change Avatar ở mục Action.

B.13.2. Image Folder

Tạo thư mục lưu hình ảnh cần trả lời, sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Image Folder ==> dẫn thư mục lưu hình ảnh vừa tạo vào.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.14. Change Bio

Change Bio là chức năng cho các tài khoản Quora.

B.14.1. Choose Action

Chọn Change Bio ở mục Action.

B.14.2. Bio

Nhập Bio cần thay đổi cho các tài khoản. Để nhập thì nhấn vào biểu tượng ==> nhập nội dung ==> nhấn @Test để xem nội dung.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.15. Manual Control

Đây là chức năng điều khiển thủ công các tài khoản Quora. Chọn Manual Control ở mục Action.

Sau đó nhấn OK để chạy.

Các của số browser hiển thị như hình dưới thì bạn có thể nhấn vào để bắt đầu điều khiển.

Khi điểu khiển xong tài khoản Quora đó, bạn có thể nhấn vào X tắt trình duyệt đó hoặc để chuyển qua tài khoản khác.

B.16. Report Profile

Report Profile là chức năng report các tài khoản Quora. Để chạy thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.16.1. Choose Action

Chọn Report Profile ở mục Action.

B.16.2. List Users to Follow

Tạo file txt để lưu danh sách link người dùng Quora cần report.

Nhấn vào biểu tượng ở mục List User to Follow ==> dẫn file lưu user vừa tạo.

B.16.3. Report Explain

Tạo file txt để lưu nội dung giải thích lý do report. Mỗi dòng là một nội dung.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Report Explain ==> dẫn file lưu nội dung vừa tạo.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.17. Report Answer

Đây là chức năng report trả lời của người dùng.

B.17.1. Choose Action

Chọn Report Answer ở mục Action.

B.17.2. Link to Answer

Tạo file txt để lưu link Answer cần report.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Link to Answer ==> dẫn file lưu link topic vừa tạo.

B.17.3. Report Explain

Cài đặt lý do report anwser, tham khảo ở mục B.16.3 phía trên.

Sau đó nhấn OK để chạy

Bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Quora Automaiton đã hết, cảm ơn bạn đã theo dõi. Hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều hữu ích cho bạn!

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM QUORA AUTOMATION

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

Trả lời

error: Content is protected !!