Tăng bình luận YouTube bằng phần mềm YouTubeCommenter – Chạy seeding Youtube comments

Youtube là ứng dụng được sử dụng rộng rãi trên thế giới, trong đó Việt Nam cũng là một quốc gia sử dụng thịnh hành ứng dụng này. Nếu bạn làm Marketing trên nền tảng Youtube, tăng bình luận Youtube nhanh chóng, thì phần mềm YoutubeCommenter của Qnibot là lựa chọn tốt nhất cho bạn!

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM TĂNG BÌNH LUẬN YOUTUBE

 • Tăng bình luận Youtube trực tiếp từ link Youtube;
 • Tăng bình luận video Youtube từ việc tìm kiếm từ khóa;

ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM TĂNG BÌNH LUẬN YOUTUBE

 • Chạy đa luồng;
 • Không giới hạn số video Youtube bình luận, tài khoản Gmail, số lượng bình luận…
 • Tăng bình luận theo nội dung đã soạn sẵn;
 • Điều chỉnh số lần bình luận/Gmail/lần chạy;
 • Thao tác nhanh chóng;
 • Phần mềm có giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng;

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TĂNG BÌNH LUẬN YOUTUBE

Khi mua phần mềm tăng bình luận Youtube của Qnibot, bạn sẽ được nhận được link tải phần mềm, trình duyệt ảo (Useragent Desktop) và tên đăng nhập. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập và link tải phần mềm.

Tham khảo cách mua phần mềm và nhận link tải phần mềm tại đây!

 • Trình duyệt ảo: Tải về ==> dẫn vào mục Useragent Desktop (sẽ được hướng dẫn ở mục Useragent Desktop phía dưới);
 • Tên đăng nhập phần mềm: Nhập vào mục License Key (sẽ được hướng dẫn ở mục License Key phía dưới);
 • Link phần mềm: Tải về ==> giải nén ==> nhấn vào file YoutubeCommenterV2.exe để mở phần mềm;

Phần mềm sẽ hiển thị ra như sau:

Để sử dụng phần mềm tăng bình luận Youtube, thì bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • Run now: Chạy ngay bây giờ;
 • Schedule Application: Lên lịch để chạy;

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chạy Run now. Chọn Run now ==> nhấn OK.

Giao diện phần mềm sẽ hiển thị ra như sau:

Sau đó, bạn cần cài đặt những mục cần thiết phía dưới, cho dù bạn chạy bất kỳ chức năng nào của phần mềm, thì những mục này bạn cũng cần phải cài đặt.

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHỮNG MỤC CẦN THIẾT

A.1. License Key

Nhập key đã cấp khi mua phần mềm vào mục License Key.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập (Key).

A.2. Gmail

Đây là mục nhập các tài khoản Gmail để bình luận (Gmail đã tạo kênh Youtube). Nhấn vào Data:

Sau đó bảng quản lý tài khoản sẽ hiển thị ra:

Để nhập tài khoản Gmail vào phần mềm bạn sẽ có 2 cách:

CÁCH 1: NHẬP THỦ CÔNG

Dữ liệu để nhập vào phần mềm bao gồm: Gmail,mật khẩu Gmail,Email khôi phục.

Trường hợp nếu chọn From Data ở mục Proxy Source, thì dữ liệu nhập vào phần mềm bao gồm: Gmail,mật khẩu Gmail,Email khôi phục,IP:PORT

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau đó nhóm tài khoản cần chạy ở mục Gmail.

CÁCH 2: ĐƯA FILE GMAIL CÓ SẴN VÀO PHẦN MỀM

Tạo file txt để lưu danh sách Gmail, định dạng file Gmail là: Gmail,mật khẩu Gmail,Email khôi phục

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Trường hợp bạn chọn From Data ở mục Proxy Source thì định dạng file Gmail là: Gmail,mật khẩu Gmail,Email khôi phục,IP:PORT

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu từ file có sẵn vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 2 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau đó nhóm tài khoản cần chạy ở mục Gmail.

A.3. Run

Là số lần chạy thành công của tổng tất cả các luồng chạy, ví dụ bạn cài đặt Run = 1000, thì phần mềm sẽ chạy thành công đúng 1000 lần, sau đó dừng lại.

A.4. Threads

Threads là số luồng chạy cùng lúc, hay còn được hiểu là số tab chạy cùng một lúc. Ví dụ bạn cài đặt Threads = 10, thì khi chạy phần mềm sẽ mở ra 10 tab, đóng giả 10 thiết bị khác nhau chạy song song cùng một lúc trên cùng một máy tính.

A.5. Comments Per Account

Đây là mục cài đặt số lần bình luận trên một Gmail/lần chạy. Ví dụ bạn cài đặt từ 1-3 như hình dưới, thì khi chạy mỗi Gmail sẽ chạy bình luận tối thiểu là 1 lần, tối đa là 3 lần, sau đó tắt luồng và chuyển sang tài khoản Gmail khác để chạy.

A.6. Comment

Comment là mục cài đặt nội dung để bình luận. Để cài đặt thì bạn tạo một file txt để lưu nội dung cần bình luận.

Lưu ý: Mỗi dòng là một nội dung bình luận.

Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Comment ==> dẫn file lưu nội dung vừa tạo vào.

A.7. Useragent Desktop

Khi mua phần mềm, bạn sẽ được cung cấp trình duyệt ảo Desktop, bạn cần tải về. Nhấn vào biểu tượng ở mục Useragent Desktop ==> dẫn file trình duyệt ảo vừa tải về.

A.8. Proxy Source

Đây là mục để lựa chọn sử dụng nguồn proxy trong phần mềm. Bạn có thể chọn 1 trong 3 lựa chọn dưới đây:

A.8.1. From Data

Nếu bạn chọn From Data ở mục Proxy Source, thì bạn phải gắn từng proxy cho từng tài khoản Gmail (xem hướng dẫn ở mục A.2. Gmail phía trên).

A.8.2. From File

Khi chọn From File thì bạn sẽ cài đặt ở mục File Proxy phía dưới. Ở đây bạn có 2 lựa chọn, bạn có thể lựa chọn 1 trong 2:

 • LinesFromUrl: Dán link thuê proxy dân cư Việt Nam tại website thueproxy.vn;

 • LinesFromFile: Tạo file txt để lưu danh sách proxy, định dạng của file proxy là IP:Port hoặc IP:Port:UserProxy:PassProxy.

Nhấn vào biểu tượng ở mục File Proxy ==> dẫn file proxy vừa tạo vào.

A.8.3. No

Chọn No trong trường hợp bạn không có proxy. Phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

A.9. Folder Cookies và Folder Data

Tạo 2 thư mục tên CookiesData, sau đó copy đường dẫn của 2 thư mục này dẫn vào phần mềm.

Mục đích của thư mục cookies là lưu trữ các cookies của các tài khoản Gmail, để lần sau bạn sử dụng lại các tài khoản Gmail đó sẽ không cần đăng nhập lại.

Thư mục Data bạn cũng làm tương tự như thư mục Cookies phía trên.

Mục đích của thư mục Data này là lưu trữ những kết quả mà phần mềm đã chạy được.

A.10. Random Delay

Đây là thời gian nghỉ giữa 2 lần click chuột. Đơn vị là mili giây. Ví dụ, bạn cài đặt từ 5000 -20000 thì thời gian nghỉ giữa 2 lần click chuột là 5-20 giây.

B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT TỪNG CHỨC NĂNG

Sau khi bạn cài đặt những mục cần thiết phía trên, thì bạn có thể lựa chọn 2 chức năng bình luận Youtube trong phần mềm. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt chi tiết từng chức năng:

B.1. Comment By Link

Đây là chức năng tăng bình luận Youtube trực tiếp từ link Youtube. Để chạy thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.1.1. Action

Chọn Comment By Link ở mục Action.

B.1.2. List Videos

Tạo file txt để lưu danh sách link video Youtube cần tăng bình luận.

Nhấn vào biểu tượng ở mục List Videos ==> dẫn file lưu danh sách link video vừa tạo vào.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.2. Comment By Tag

Đây là chức năng tăng bình luận cho video Youtube dựa vào từ khóa. Để chạy thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.2.1. Action

Chọn Comment By Tag ở mục Action.

B.2.2. Tag

Tạo một file txt để lưu danh sách từ khóa mà bạn muốn phần mềm tìm kiếm.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Tag ==> dẫn file lưu từ khóa vừa tạo vào.

B.2.3. Search Filter

Ở đây bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • Default: Sau khi tìm kiếm từ khóa đã cài đặt ở mục Tag phía trên, thì phần mềm sẽ chọn video ngẫu nhiên xuất hiện khi tìm ra để tăng bình luận;
 • Newest First: Sau khi tìm kiếm từ khóa đã cài đặt ở mục Tag phía trên, thì phần mềm sẽ lọc video đăng mới nhất để tăng bình luận;

Bạn có thể lựa chọn một trong 2 lựa chọn trên để dùng phần mềm.

Sau đó nhấn OK để chạy.

Bài viết hướng dẫn sử dụng của phần mềm tăng bình luận Youtube đã hết, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn!

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM TĂNG BÌNH LUẬN YOUTUBE

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

 

Trả lời

error: Content is protected !!