Tăng truy cập web bằng phần mềm SocialTrafficBot – Tăng truy cập website từ mạng xã hội

Để đưa website lên TOP nhanh chóng sẽ không quá khó khăn nếu bạn biết đến phần mềm tăng truy cập web – Phần mềm Social Traffic Bot của Qnibot. Đây là phần mềm giúp tăng thứ hạng website từ các trang mạng xã hội. Do đó nếu bạn muốn website lên TOP nhanh chóng thì không nên bỏ qua phần mềm này!

A. CHỨC NĂNG PHẦN MỀM TĂNG TRUY CẬP WEB – SOCIAL TRAFFIC BOT

 • Tăng truy cập website từ các trang mạng xã hội (Facebook, Twitter, Quora Reddit, LinkedIn…)

B. ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM TĂNG TRUY CẬP WEB – SOCIAL TRAFFIC BOT

Ưu điểm của phần mềm tăng truy cập website:

 • Chạy đa luồng;
 • Không giới hạn tài khoản Gmail, proxy, link website cần tăng truy cập…;
 • Đóng giả như người dùng thật;
 • Giả lập nhiều thiết bị khác nhau;
 • Điều chỉnh thời gian ở lại trang tùy thích;

C. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TĂNG TRUY CẬP WEB – SOCIAL TRAFFIC BOT

Khi mua phần mềm tại Qnibot.com bạn được nhận link tải phần mềm; trình duyệt ảo (Desktops và Mobile) và tên đăng nhập phần mềm (đăng nhập vào tài khoản ở Qnibot.com và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập).

Tham khảo cách mua phần mềm và nhận link tải phần mềm tại đây!

 • Trình duyệt ảo: Tải về, dẫn vào mục Useragent DesktopUseragent Mobile (sẽ được hướng dẫn ở mục Useragent Desktop Useragent Mobile phía dưới);
 • Tên đăng nhập vào phần mềm: Nhập vào mục License Key (sẽ được hướng dẫn ở mục License Key phía dưới);
 • Phần mềm: Tải phần mềm, giải nén, nhấn vào file SocialTrafficBot.exe để mở phần mềm;

Giao diện phần mềm sẽ hiển thị ra như sau: 

Sau đó bạn cần đọc hướng dẫn cài đặt chi tiết từng mục trong phần mềm phía dưới:

C.1. License Key

Nhập tên đăng nhập đã được cấp vào mục License Key.

Đăng nhập vào tài khoản ở Qnibot.com và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập.

C.2. Run

Run là số lần chạy thành công của tất cả các lần chạy. Ví dụ bạn bạn cài đặt Run = 99999999, thì phần mềm sẽ chạy thành công đúng 99999999 lần. Bạn cài đặt số luồng chạy phù hợp với nhu cầu của bạn.

C.3. Threads

Threads là số luồng hoặc số tab chạy cùng lúc. Ví dụ bạn cài đặt Threads = 5, thì khi chạy, tương ứng sẽ có 5 luồng được mở ra, đóng giả 5 thiết bị khác nhau, chạy song song cùng một lúc, trên cùng một máy tính.

Số luồng chạy này sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn, cấu hình máy càng mạnh thì càng chạy được nhiều luồng. Mỗi core tương ứng sẽ chạy được 5-7 luồng, máy tính bạn bao nhiêu core nhân lên sẽ ra số luồng chạy tối đa.

C.4. Proxy Source

Proxy Source là mục để lựa chọn các nguồn sử dụng proxy trong phần mềm. Bạn sẽ chọn 1 trong 4 lựa chọn phía dưới:

C.4.1. Dcom

Nếu bạn chọn Dcom thì bạn phải gắn để Dcom vào trong máy tính. Phần mềm sẽ sử dụng Dcom để đổi IP khi chạy.

C.4.2. From Data

Chọn From Data thì bạn phải gán proxy kèm cùng với tài khoản Gmail (sẽ hướng dẫn ở mục C.5.2.a phía dưới).

Lưu ý: Không chọn From Data khi không dùng Gmail hoặc thuê cookies Gmail của Qnibot.

C.4.3. From File

Khi chọn From File thì bạn cài đặt dưới mục List Proxy phía dưới. Ở đây bạn sẽ có 2 lựa chọn để cài đặt:

 • LinesFromUrl: Dán Url thuê proxy của bạn tại website thueproxy.vn vào mục này.

 • LinesFromFile: Tạo file txt để lưu danh sách proxy của bạn. Định dạng file proxy là: IP:PORT hoặc IP:PORT:UserProxy:PassProxy.

Nhấn vào biểu tượng ở mục List Proxy ==> dẫn file proxy vừa tạo.

C.4.4. No

Nếu bạn không có proxy thì bạn có thể chọn No, phần mềm sẽ dùng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

C.5. Use Gmail

Để sử dụng phần mềm tăng truy cập web, bạn có thể dùng Gmai hoặc không dùng Gmail.

C.5.1. Không dùng Gmail

Nếu bạn không dùng Gmail, bạn chỉ cần chọn No ở mục Will Use Gmail.

C.5.2. Sử dụng Gmail

Để dùng Gmail bạn sẽ chọn Yes ở mục Will Use Gmail.

Để dùng Gmail trong phần mềm Social Traffic Bot bạn sẽ có 2 lựa chọn:

C.5.2.a. Sử dụng danh sách Gmail

Tạo file txt để lưu danh sách Gmail. Định dạng của file Gmail là: Gmail,mật khẩu Gmail,Email khôi phục

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Lưu ý: Mỗi mục sẽ cách nhau bằng một dấu phẩy (,);

Trường hợp chọn From Data ở mục Proxy Source, thì định dạng file Gmai là: Gmail,mật khẩu Gmail,Email khôi phục,IP:PORT hoặc Gmail,mật khẩu Gmail,Email khôi phục,IP:PORT:UserProxy:PassProxy

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Gmail Accounts ==> dẫn file lưu danh sách Gmail vừa tạo vào.

C.5.2.b. Thuê cookies Gmail của Qnibot

Trường hợp bạn không có danh sách Gmail như ở mục C.5.2.a phía trên, thì bạn có thể thuê cookies Gmail của Qnibot.

Liên hệ https://qnibot.com/Contact để thuê cookies Gmail.

Khi bạn thuê cookies Gmail của Qnibot, bạn sẽ được cung cấp link tải cookies, bạn cần tải về, sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Rented Cookies File ==> dẫn file cookies đã tải về.

Sau đó chọn Yes ở mục Will Rent Cookies.

C.6. Input Data

Đây là mục nhập các website chính và link bài chứa các website đã đăng trên mạng xã hội. Nhấn vào Data:

Sau đó bảng quản lý dữ liệu sẽ được hiển thị.

Để nhập dữ liệu vào phần mềm, bạn sẽ có hai cách:

CÁCH 1: NHẬP DỮ LIỆU THỦ CÔNG VÀO PHẦN MỀM

Dữ liệu cần nhập vào phần mềm bao gồm: website chính và link bài chứa các website đã đăng trên mạng xã hội.

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập dữ liệu vào xong, bạn sẽ chọn nhóm dữ liệu cần chạy ở mục Input.

CÁCH 2: ĐƯA FILE DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

Tạo file txt để lưu danh sách dữ liệu, định dạng của file dữ liệu là: “link bài chứa các website đã đăng trên mạng xã hội”,website chính

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 2 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập dữ liệu vào xong, bạn sẽ chọn nhóm dữ liệu cần chạy ở mục Input.

C.7. Folder Cookies và Folder Data

Tạo 2 thư mục tên là Cookies và Data. Sau đó copy link đường dẫn của 2 thư mục này vào Folder CookiesFolder Data trong phần mềm.

Mục đích của thư mục cookies là lưu trữ các cookies và profile của các tài khoản Gmail.

Tương tự như vậy, bạn tạo và copy link đường dẫn của thư mục Data vào mục Folder Data.

Mục đích của thư mục Data là lưu trữ các kết quả mà phần mềm đã chạy được.

C.8. Useragent (Mobile) và Useragent (Desktop)

Khi bạn mua phần mềm, bạn sẽ được cung cấp link Useragent DesktopUseragent Mobile, đây được gọi là trình duyệt ảo. Bạn cần tải về, nhấn vào biểu tượng ở mục Useragent Desktop và Useragent  Mobile ==> dẫn các file trình duyệt ảo tương ứng.

C.9. Key 2captcha.com

Một số trường hợp khi đăng nhập Gmail sẽ bị yêu cầu captcha, nếu bạn muốn giải captcha Gmail trong trường hợp này, thì tạo tài khoản ở website 2 captcha.com, nạp tiền vào website. Sau đó copy mã API dán vào mục Key 2captcha.com vào phần mềm.

Hoặc bạn có thể bỏ qua mục này, nếu gặp captcha, phần mềm sẽ tắt luồng, đăng nhập lại với IP khác sẽ không yêu cầu captcha.

C.10. Pause (Seconds)

Đây là thời gian ở trong trang. Ví dụ bạn cài đặt 60-90 như hình dưới, thì sau khi vào link bài đã đăng lên các trang mạng xã hội (mục đã cài đặt ở mục Website with Backlink) thì phần mềm sẽ ở lại link đó 60-90 giây, sau đó vào website chính và tiếp tục ở lại website chính trong thời gian từ 60-90 giây.

Cuối cùng, nhấn OK để chạy.

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM TĂNG TRUY CẬP WEB – SOCIAL TRAFFIC BOT

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

 

Trả lời

error: Content is protected !!