Tăng view Youtube Short nhanh chóng bằng phần mềm QniTubeShorts

Video ngắn đang được người dùng đón nhận nồng nhiệt, Youtube Short cũng đang rất thịnh hành, nếu bạn làm Marketing trên nền tảng Youtube Short cũng sẽ rất hiệu quả. Phần mềm QnitubeShort – giúp tăng view Youtube Short không giới hạn, sẽ là một công cụ “đắc lực” cho những Marketer làm về mảng Youtube Short.

Table of Contents

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM TĂNG VIEW YOUTUBE SHORT

Phần mềm tăng view Youtube Short – QnitubeShorts có những chức năng sau:

 • Tăng view/like/sub/bình luận/dislike từ nhiều nguồn khác nhau (Direct, Facebook, Twitter, Channel);
 • Tự động bỏ qua quảng cáo;

ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM TĂNG VIEW YOUTUBE SHORT

 Ưu điểm của phần mềm tăng view Youtube Short:

 • Chạy được đa luồng;
 • Không giới hạn tài khoản, link video…để chạy;
 • Đóng giả nhiều thiết bị khác nhau;
 • Nhiều chức năng trong cùng một phần mềm;
 • Tăng view từ nhiều nguồn khác nhau;
 • Giả lập mỗi trình duyệt như người dùng thật;
 • Dùng proxy để đổi IP;
 • Điều chỉnh thời gian xem tùy thích;

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TĂNG VIEW YOUTUBE SHORT

Khi bạn mua phần mềm tại Qnibot, bạn sẽ được nhận link tải phần mềm, các file trình duyệt ảo và tài khoản để đăng nhập vào phần mềm. Tham khảo cách mua và nhận link tải phần mềm tại đây!

 • Trình duyệt ảo: Bạn cần tải về, dẫn vào mục Useragent Desktop Useragent Mobile, tham khảo mục phía dưới;
 • Tên đăng nhập phần mềm (key): Nhập key này vào mục Licesen Key (Tham khảo mục A.1. Licesen Key phía dưới);
 • Phần mềm: Bạn tải phần mềm về, giải nén, nhấn vào file QnitubeShort.exe để mở phần mềm;

Sau đó giao diện của phần mềm sẽ hiển thị ra như sau:

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHỮNG MỤC CƠ BẢN

Để chạy các chức năng trong phần mềm, thì bắt buộc phải cài đặt những mục dưới đây.

A.1. License Key

Khi bạn mua phần mềm bạn sẽ được cung cấp tên đăng nhập vào phần mềm, bạn nhập vào mục này.

A.2. Run

Run là số lần chạy thành công của tổng tất cả các luồng chạy. Ví dụ bạn cài Run = 1000, thì phần mềm sẽ chạy thành công 1000 lần sau đó dừng lại.

Số lần chạy này bạn cài đặt phù hợp với nhu cầu của mình.

A.3. Threads

Threads là số luồng chạy cùng lúc, hay còn gọi là số tab chạy cùng một lúc. Ví dụ, bạn cài đặt Threads = 10, thì khi chạy sẽ có 10 tab được mở ra, đóng giả 10 thiết bị khác nhau, chạy song song cùng một lúc, trên cùng một máy tính.  Số thread càng lớn thì sẽ đóng giả được nhiều người dùng thật khác nhau, giúp cho lượt view/like/sub/comment… tăng nhanh hơn.

A.4. Time view main video

Đây là mục cài đặt thời gian xem video chính, đơn vị là mili giây. Ví dụ bạn cài đặt Minimum Value = 60000, Maximum Value = 90000, thì phần mềm sẽ xem video chính của bạn ngẫu nhiên từ 60 giây đến 90 giây.

A.5. Time view related video

Time view related video là mục cài đặt thời gian xem video liên quan. Trước hoặc sau khi xem video chính của bạn thì phần mềm sẽ xem ngẫu nhiên video khác. Đây là mục cài đặt để xem thời gian video ngẫu nhiên đó, đơn vị là mili giây.

Ví dụ: Bạn cài như hình trên thì thời gian xem video liên quan tối thiểu là 3 giây và tối đa là 5 giây.

A.6. Devices

Devices là mục lựa chọn thiết bị khi chạy. Ở đây bạn sẽ có hai lựa chọn, bạn có thể lưa chọn một trong 2:

 • Desktop: là thiết bị máy tính;
 • Mobile: là thiết bị điện thoại;

Khi chọn thiết bị xong bạn cần dẫn các file trình duyệt ảo tương ứng vào phần mềm (xem hướng dẫn dưới mục A.7 phía dưới).

A.7. Useragent (Desktop) và Useragent (Mobile)

Khi bạn mua phần mềm, thì bạn sẽ được cung cấp link tải các trình duyệt ảo, bạn tải về và dẫn vào từng mục tương ứng.

Mục đích của các file trình duyệt ảo này đóng giả nhiều thiết bị khác nhau khi chạy.

Lưu ý: Các Gmail đăng nhập lần đầu vào phần mềm thì sẽ bắt buộc cần có file trình duyệt ảo Desktop. Do đó, cho dù bạn chọn Mobile ở mục Devices thì bắt buộc phải có trình duyệt ảo Desktop để các tài khoản Gmail đăng nhập vào phần mềm.

A.8. Proxy Source

Đây là mục lựa chọn các nguồn sử dụng proxy trong phần mềm. Ở đây bạn sẽ có 4 lựa chọn để dùng proxy:

A.8.1. Dcom

Khi chọn Dcom thì bạn cần gắn Dcom vào trong máy tính để sử dụng, phần mềm sẽ sử dụng Dcom để đổi IP khi chạy.

A.8.2. From Data

Chọn From Data thì bạn sẽ nhập proxy kèm cùng với tài khoản Gmail (xem hướng dẫn cài đặt ở mục A.9.2.a. Dùng danh sách Gmail phía dưới).

Lưu ý: Không chọn From Data khi không dùng Gmail.

A.8.3. From File

Khi chọn From File thì sẽ cài đặt dưới mục File Proxy phía dưới. Ở đây bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 • Linesfromfile: Tạo file txt lưu danh sách proxy của bạn. Định dạng file proxy là IP:PORT hoặc IP:PORT:USERNAMEPROXY:PASSWORDPROXY.

Nhấn vào biểu tượng  ở mục File proxy ==> dẫn file lưu proxy vừa tạo.

 • LinesfromUrl: Dán link thuê proxy dân cư Việt Nam tại website thueproxy.vn vào mục File Proxy. Khi chạy phần mềm sẽ tự động đổi IP.

A.8.4. RRP 

Chọn RRP khi thuê proxy dân cư quốc tế tại website thueproxy.vn.

A.8.5. No

Nếu không có proxy thì bạn có thể chọn No ở mục Proxy Sources, phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

Lưu ý: Không nên dùng quá nhiều tài khoản Gmail trên cùng một địa chỉ IP.

Thuê proxy giá rẻ tại thueproxy.vn.

A.9. Use Gmail

Để sử dụng phần mềm thì bạn có thể dùng Gmail hoặc không dùng Gmail.

Bạn phải chọn Yes ở mục Create Profile dù có sử dụng hoặc không sử dụng Gmail.

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt chi tiết khi dùng hoặc không dùng Gmail trong phần mềm.

A.9.1. Không sử dụng Gmail

Chọn No ở mục Use Gmail khi bạn không dùng Gmail.

Chọn Profile ở mục Cookies or Profile.

Nhập số profile bạn muốn được tạo ra ở mục Non-Gmail Profile. Ví dụ như hình dưới, phần mềm sẽ tạo tối đa 1000 profile, càng chạy thì profile càng uy tín, càng giống người dùng thật. Bạn cần cài đặt số profile được tạo phù hợp với nhu cầu của mình.

Lưu ý: Không sử dụng Gmail thì bạn chỉ chạy tăng view, không chạy tăng sub, bình luận và like.

A.9.2. Sử dụng Gmail

Chọn Yes ở mục Use Gmail.

Để dùng Gmail thì bạn có 2 lựa chọn: dùng danh sách Gmail và thuê cookies Gmail của Qnibot:

A.9.2.a. Dùng danh sách Gmail

Để dùng danh sách Gmail trong phần mềm, thì bạn cần tạo một file txt để lưu danh sách Gmail định dạng file Gmail là: Gmail,mật khẩu Gmail,email khôi phục

Ví dụ: youtubeshort01@gmail.com,12345678@,recoveryqni01@gmail.com

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Trường hợp bạn chọn From Data ở mục Proxy Source thì định dạng của file Gmail là Gmail,mật khẩu Gmail,email khôi phục,IP:PORT hoặc Gmail,mật khẩu Gmail,email khôi phục,IP:PORT:USERNAME PROXY:PASSPROXY

Ví dụ: youtubeshort01@gmail.com,12345678@,recoveryqni01@gmail.com,23.236.176.240:99793 hoặc youtubeshort01@gmail.com,12345678@,recoveryqni01@gmail.com,23.236.176.240:99793:qni@123,qnitool

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Gmail Accounts ==> dẫn file lưu Gmail vừa tạo.

Cuối cùng chọm Profile ở mục Cookies or Profile.

A.9.2.b. Thuê cookies Gmail của Qnibot

Khi thuê cookies Gmail của Qnibot thì bạn sẽ được cung cấp link tải cookies về, bạn tải về ==> nhấn vào biểu tượng ở mục Rented Cookies ==> dẫn file cookies Gmail đã tải.

Mục Rent Gmail chọn Yes.

Tiếp theo, chọn Cookies ở mục Cookies or Profile để các tài khoản đăng nhập vào một lượt, sau đó 1-2 ngày sau bạn sẽ chọn lại Profile.

Lưu ý: Cookies này chỉ dùng để chạy tăng view Youtube.

Khác biệt giữa Profile và Cookies:

 • Profile lưu tất cả các thông tin đăng nhập cùng đặc tính của thiết bị đăng nhập như loại thiết bị, kích cỡ màn hình, card màn hình,… Dùng profile sẽ tốn dung lượng ổ cứng, càng chạy thì dung lượng mỗi profile càng tăng, nhưng đổi lại tăng độ tin cậy và giảm thiểu việc rớt view, sub, like… Profiles thì trạng thái đăng nhập của Gmail được duy trì vĩnh viễn ngoại trừ Gmail bị checkpoint (đòi phone, đòi đổi mật khẩu…).
 • Cookies chỉ lưu trạng thái đăng nhập. Dùng cookies thì gần như không tốn dung lượng, nhưng độ tin cậy không cao bằng việc dùng profiles. Cookies của Gmail sẽ bị hết hạn trong vòng một tháng, lúc đó nếu chạy bằng cookies, bạn phải xóa hết folder cookies và cho Gmail đăng nhập lại.

A.10. Folder Cookies

Tạo thư mục có tên Cookies, sau đó copy link đường dẫn của thư mục này, dẫn vào mục Folder Cookies trong phần mềm như hình dưới.

Mục đích của thư mục này là lưu các cookies và profile được tạo ra.

A.11. Folder Data

Tương tự như thư mục Cookies phía trên, bạn cũng tạo thư mục có tên Data, sau đó copy link đường dẫn của thư mục này, dẫn vào mục Folder Data vào phần mềm.

Mục đích của thư mục này là lưu các kết quả mà phần mềm đã chạy được. Ví dụ khi bạn chạy like,sub, bình luận… thì kết quả chạy được sẽ nằm trong thư mục này.

A.12. Key Captcha

Một số tài khoản Gmail khi đăng nhập sẽ bị yêu cầu Captcha, nếu bạn muốn giải captcha tự động, thì bạn tạo tài khoản ở website 2captcha.com, nạp tiền vào, sau đó copy mã API dán vào mục Key Captcha trong phần mềm.

Hoặc bạn có thể bỏ qua mục này, khi gặp captcha, phần mềm sẽ tắt luồng, sau đó Gmail sẽ login thành công khi đổi IP khác.

A.13. Random Delay

Đây là mục cài đặt thời gian nghỉ giữa các hành động, đơn vị là mili giây. Ví dụ, bạn cài đặt từ 5000 – 7000 thì thời gian nghỉ giữa hai hành động là 5-7 giây.

A.14. Human Activities

Nếu bạn muốn trình duyệt xem video Youtube có các hoạt động giống như một người dùng thật (rê chuột, lướt lên xuống…) thì mục Human Activites chọn Yes.

Ngược lại, nếu bạn không muốn phần mềm có các hoạt động giống người dùng thật thì chọn No ở mục Human Activities.

A.15. Skip Ads

Chọn Yes ở mục Skip Ads để phần mềm tự động bỏ qua quảng cáo.

A.16. Clear Caches

Chọn No ở mục Clear Caches.

Sau một thời gian chạy phần mềm, khi ổ cứng bị đầy bạn có thể chọn Yes để giảm bớt dung lượng.

B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT TỪNG CHỨC NĂNG

Sau khi cài đặt những mục cần thiết phía trên, thì bạn có thể chạy cách chức năng tăng view, like, sub, bình luận… từ nguồn Direct, Channel, Facebook, Twitter trong phần mềm. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt chi tiết từng:

B.1. Hướng dẫn chạy tăng view/like/sub/dislike/bình luận từ nguồn Direct: nguồn trực tiếp (View Method = Direct)

Trước khi chạy tăng view, like, bình luận… từ nguồn trực tiếp (Direct) thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.1.1. View Method

Chọn Direct ở mục View Method.

B.1.2. List Videos

Tạo một file txt để lưu danh sách link video mà bạn muốn chạy.

Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục List videos ==> dẫn file lưu link video vừa tạo vào.

Hướng dẫn cách lấy link Youtube Shorts:

1. Vào Youtube.com chọn mục Shorts.

2. Chọn video cần chạy ==> copy link.

B.1.3. Chọn các chức năng trong phần mềm

Bạn có thể chọn các chức năng tăng view, like, sub, bình luận… trong phần mềm. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt chi tiếp từng chức năng:

B.1.3.a. Tăng view video

Chọn Yes ở mục View Video để tăng view Youtube.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.1.3.b. Tăng like video

Chọn Yes ở mục View VideoLike Video để tăng like video Youtube.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.1.3.c. Tăng sub kênh Youtube

Chọn Yes ở mục View VideoSub Video để tăng sub kênh Youtube.

Cài đặt số lượng sub/ngày ở mục Daily Limit Channel. Ví dụ như hình dưới bạn cài đặt Daily Limit Channel = 100, thì một ngày sẽ tăng được tối đa 100/kênh.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.1.3.d. Tăng bình luận video Youtube

Chọn Yes ở mục View VideoWill Comment để tăng sub kênh Youtube.

Tạo file txt để lưu nội dung bình luận.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Comment ==> dẫn file lưu nội dung vừa tạo.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.1.3.e. Tăng dislike video Youtube

Chọn Yes ở mục View VideoDislike để tăng sub kênh Youtube.

Sau đó nhấn OK để chạy.

 Lưu ý: Bạn có thể chạy song song tất cả các chức năng tăng view/like/sub/bình luận cùng một lúc.

B.2. Hướng dẫn chạy tăng view/like/sub/dislike/bình luận từ nguồn Channel (View Method = Channel)

Trước khi chạy tăng view, like, bình luận… từ nguồn Channel thì bạn cần cài đặt những mục sau:

B.2.1. View Method

Chọn Channel ở mục View Method.

B.2.2. List Videos

Tạo file txt để lưu link Channel mục Shorts.

Nhấn vào biểu tượng ở mục List Videos ==> dẫn file lưu link kênh vừa tạo.

Đối với chức năng này, phần mềm sẽ vào mục Shorts của kênh chọn xem những video shorts ngẫu nhiên trong kênh.

Hướng dẫn cách lấy link channel:

1. Vào Youtube Shorts ==> chọn kênh cần xem.

2. Chọn mục Shorts ==> copy link

B.2.3. Chọn các chức năng trong phần mềm

Sau khi cài đặt để chạy View Method = Channel xong, bạn có thể chạy tăng view/like/sub/dislike/bình luận trong phần mềm (tham khảo mục B.1.3 phía trên).

B.3. Hướng dẫn chạy tăng view/like/sub/dislike/bình luận từ nguồn Facebook (View Method = Facebook)

Bạn cần cài đặt những mục sau để chạy Facebook.

B.3.1. View Method

Chọn Facebook ở mục View Method.

B.3.2. List Videos

Tạo file txt lưu link Facebook đăng video Youtube Short.

Nhấn vào biểu tượng ở mục List Videos ==> dẫn file lưu link Facebook vừa tạo.

Hướng dẫn cách lấy link Facebook:

1. Copy link video Youtube Shorts.

2. Đăng link video Youtube Short lên Facebook.

3. Nhấn vào thời gian bài đăng.

4. Copy link Facebook.

B.3.3. Chọn các chức năng trong phần mềm

Sau khi cài đặt để chạy View Method = Facebook xong, bạn có thể chạy tăng view/like/sub/dislike/bình luận trong phần mềm (tham khảo mục B.1.3 phía trên).

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM CÀY VIEW YOUTUBE SHORT

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

Trả lời

error: Content is protected !!