Tạo tài khoản Amazon hàng loạt tự động bằng phần mềm AmazonCreator

Amazon là một website thương mại điện tử bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới, số lượng người bán và người mua ở website này rất lớn. Vì vậy nếu bạn làm Marketing trên nền tảng này, thì sẽ là một giải pháp tốt, để giúp bạn làm Markerting tốt hơn thì Qnibot có phần mềm tạo tài khoản Amazon hàng loạt với tất cả Email.

A. CHỨC NĂNG PHẦN MỀM TẠO TÀI KHOẢN AMAZON

 • Tạo hàng loạt tài khoản Amazon với các Email đã kích hoạt Imap (Gmail, Hotmail, Yahoo, Mail.ru…)
 • Tự động xác minh Email và số điện thoại;

Lưu ý: Riêng đối với Gmail thì Gmail phải bật 2FA, rồi tạo app password (mật khẩu ứng dụng) và sử dụng Gmail+app password đó trên phần mềm, không dùng mật khẩu chính của Gmail.

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo tài khoản Amazon:

B. ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM TẠO TÀI KHOẢN AMAZON

 • Chạy đa luồng;
 • Không giới hạn tài khoản Amazon được tạo;
 • Thao tác nhanh chóng;
 • Gỉa lập nhiều thiết bị để chạy;
 • Dùng proxy để đổi IP;
 • Quản lý tài khoản dễ dàng

C. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TẠO TÀI KHOẢN AMAZON

Khi mua phần mềm thì bạn sẽ được nhận tên đăng nhập, link tải phần mềm và trình duyệt ảo (đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào link https://qnibot.com/License, bạn sẽ thấy tên đăng nhập và link tải phần mềm). Tham khảo cách mua phần mềm tại đây!

 • Tên đăng nhập phần mềm (key): Nhập vào mục License Key (sẽ được hướng dẫn ở mục License Key phía dưới);
 • Trình duyệt ảo (Useragent Desktop): Tải về, dẫn vào mục Useragents Desktop (sẽ được hướng dẫn ở mục Useragents Desktop phía dưới);
 • Link tải phần mềm: Tải phần mềm về, giải nén, nhấn vào file AmazonCreatorPro.exe để mở phần mềm;

Chọn ngôn ngữ để chạy phần mềm, ở đây bạn sẽ có hai ngôn ngữ để dùng phần mềm:

 • En: Tiếng Anh nhấn OK;
 • Ru: Tiếng Nga ==> nhấn OK;
Chọn ngôn ngữ - Tool tạo tài khoản Amazon
Chọn ngôn ngữ – AmazonCreator

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bằng tiếng Anh, nếu chọn tiếng Nga thì bạn cài đặt tương tự.

Để chạy phần mềm thì bạn sẽ có lựa chọn:

 • Run now: Chạy ngay bây giờ;
 • Schedule: Lên lịch để chạy;
Chọn Run now - Tool tạo tài khoản Amazon
Chọn Run now – Tool tạo tài khoản Amazon

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chạy Run now. Chọn Run now ==> nhấn OK.

Giao diện của phần mềm sẽ hiển thị ra như sau:

Giao diện phần mềm tạo tài khoản Amazon
Giao diện phần mềm tạo tài khoản Amazon

Nhấn vào mục General và cài đặt những mục sau:

C.1. License Key

Nhập tên đăng nhập mà Qnibot đã cung cấp ở mục License Key.

C.2. Run

Run là số lần chạy thành công của tất cả các luồng chạy. Ví dụ bạn cài đặt Run = 1000 thì phần mềm sẽ chạy thành công đúng 1000 lần và dừng lại.

C.3. Threads

Threads là số luồng chạy cùng một lúc, hay còn được là số tab chạy cùng lúc. Ví dụ bạn cài Thread = 5, thì khi chạy, phần mềm sẽ mở 5 tab, 5 tab này sẽ đóng giả 5 thiết bị khác nhau chạy song song cùng một lúc trên cùng một máy tính.

C.4. Cookies Folder

Tạo một thư mục tên Cookies, sau đó copy đường dẫn của thư mục này vào mục Cookies Folder trong phần mềm.

Tạo thư mục cookies - Tool tạo tài khoản Amazon
Tạo thư mục cookies – Tool tạo tài khoản Amazon

Mục đích của thư mục này là lưu trữ các cookies của các tài khoản Amazon mà phần mềm đã tạo ra.

C.5. Data Folder

Tạo một thư mục tên Data, sau đó copy đường dẫn của thư mục này vào mục Data Folder trong phần mềm.

Tạo và dẫn thư mục Data vào phần mềm tạo tài khoản Amazon
Tạo và dẫn thư mục Data vào phần mềm tạo tài khoản Amazon

Mục đích của thư mục này là lưu trữ các kết quả mà phần mềm đã chạy.

C.6. Captcha API Key

Khi tạo tài khoản Amazon sẽ gặp captcha, do đó bạn cần tạo tài khoản và nạp tiền vào website captcha.guru, sau đó copy mã API của website này dán vào mục Captcha API Key để giải captcha tự động.

Captcha - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Captcha – Phần mềm tạo tài khoản Amazon

C.7. Useragent (Desktop)

Khi mua phần mềm, bạn sẽ được cấp link Useragent Desktop là trình duyệt ảo, bạn cần tải trình duyệt ảo về, nhấn vào biểu tượng ==> dẫn file trình duyệt ảo đã tải về.

Trình duyệt ảo - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Trình duyệt ảo – Phần mềm tạo tài khoản Amazon

C.8. Proxy Sources

Đây là nguồn chọn proxy để sử dụng proxy trong phần mềm. Ở đây bạn cũng sẽ có 3 lựa chọn:

C.8.1. From Data

Nếu chọn From Data thì bạn sẽ gắn proxy kèm cùng với tài khoản Email, xem hướng dẫn nhập proxy ở mục Email Account phía dưới.

Proxy từ Data - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Proxy từ Data – Phần mềm Amazon Creator

C.8.2. From File or Url

Khi chọn From File or Url thì bạn sẽ cài đặt ở mục File Proxy phía dưới. Ở đây bạn cũng sẽ có 2 lựa chọn:

 • LinesFromUrl: Dán link thuê proxy của bạn ở website thueproxy.vn vào mục này. 
Url Proxy - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Url Proxy – Phần mềm AmazonCreator
 • LinesFromFile: Tạo file txt lưu danh sách proxy của bạn, định dạng là IP:PORT hoặc IP:PORT:USERPROXY:PASSPROXY. Nhấn vào biểu tượng ở mục File proxy ==> dẫn file lưu danh sách proxy của bạn vào.
File Proxy - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
File Proxy – Phần mềm Amazon Creator

C.8.3. No

Nếu không có proxy thì bạn có thể chọn No để chạy, phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn để chạy.

No Proxy - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
No Proxy – Phần mềm Amazon Creator

C.9. Firstname và Lastname

Đây là mục cài đặt tên và họ của các tài khoản Amazon.

 • Firstname: là mục cài đặt tên. Ở đây bạn sẽ có cách để cài đặt:
 • Để mặc định như phần mềm: Bạn không cần thay đổi ở mục này. Để xem các tên mà phần mềm đã cài đặt sẵn thì nhấn vào biểu tượng ==> @test.
Tên mặc định - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Tên mặc định – Phần mềm tạo tài khoản Amazon
 • Tùy chỉnh tên theo ý người dùng: Nhấn vào biểu tượng ==> nhập tên bạn muốn tạo (nên nhập dưới dạng spintax) ==> @test.
Tên tùy chỉnh - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Tên tùy chỉnh – Phần mềm Amazon Creator
 • Lastname: Đây là mục cài đặt họ cho các tài khoản Amazon được tạo ra. Bạn cài đặt như Firstname phía trên.

C.10. Pause (Miliseconds)

Đây là thời gian nghỉ giữa 2 luồng chạy, đơn vị là mili giây. Ví dụ bạn cài Pause = 15000 – 20000 thì thời gian nghỉ giữa 2 luồng chạy ngẫu nhiên từ 15-20 giây.

Pause - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Pause – Phần mềm Amazon Creator

C.11. Email Accounts

 Nhấn vào mục Account Info để cài đặt mục Email Accounts. Đây là mục để nhập các email vào phần mềm. Để nhập Email vào thì nhấn vào Data.

Nhập Email vào phần mềm - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Nhập Email vào phần mềm – Phần mềm Amazon Creator

Sau đó bảng quản lý dữ liệu sẽ hiển thị ra:

Bảng data - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Bảng data – Phần mềm Amazon Creator

Để nhập Email vào phần mềm bạn sẽ có 2 cách:

CÁCH 1: NHẬP THỦ CÔNG

Dữ liệu để nhập vào phần mềm bao gồm: Email, mật khẩu Email và Email khôi phục (nếu có).

Nhập dữ liệu - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Nhập dữ liệu – Phần mềm Amazon Creator

Trường hợp chọn From Data ở mục Proxy Sources, thì dữ liệu nhập vào phần mềm bap gồm: Email, mật khẩu Email, Email khôi phục (nếu có), IP và PORT hoặc Email, mật khẩu Email, Email khôi phục (nếu có), IP, PORT, Proxy User và Proxy Pass.

Nhập dữ liệu - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Nhập dữ liệu – Phần mềm Amazon Creator

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập dữ liệu vào xong, bạn sẽ chọn nhóm dữ liệu cần chạy ở mục Email Account.

Chọn nhóm dữ liệu Email cần chạy - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Chọn nhóm dữ liệu Email cần chạy – Phần mềm Amazon Creator

CÁCH 2: ĐƯA FILE DỮ LIỆU CÓ SẴN VÀO PHẦN MỀM

Tạo file txt để lưu danh sách tài khoản Email, định dạng file Email là: Email,mật khẩu Email,Email khôi phục (nếu có)

File lưu danh sách Email - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
File lưu danh sách Email – Phần mềm Amazon Creator

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Trường hợp chọn From Data ở mục Proxy Sources, thì dữ liệu nhập vào phần mềm bap gồm: Email,mật khẩu Email,Email khôi phục (nếu có), IP:PORT hoặc Email,mật khẩu Email,Email khôi phục (nếu có),IP:PORT:Proxy User:Proxy Pass

File lưu danh sách Email - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
File lưu danh sách Email – Phần mềm Amazon Creator

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Sau khi nhập dữ liệu vào xong, bạn sẽ chọn nhóm dữ liệu cần chạy ở mục Email Account.

Chọn nhóm dữ liệu Email cần chạy - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Chọn nhóm dữ liệu Email cần chạy – Phần mềm Amazon Creator

C.12. Imap Server và Imap Port

Đây là mục nhập Imap Server và Imap Port của loại Email sử dụng để tạo tài khoản Amazon. 

Ví dụ 1: Nếu sử dụng Gmail để tạo tài khoản Amazon thì bạn sẽ nhập như hình dưới.

Imap Server và Imap Port - Phần mềm Amazon Creator
Imap Server và Imap Port – Phần mềm Amazon Creator

Ví dụ 2: Nếu sử dụng Hotmail để tạo tài khoản Amazon thì bạn sẽ nhập như hình dưới.

Imap Server và Imap Port - Phần mềm tạo tài khoản Amazon
Imap Server và Imap Port – Phần mềm Amazon Creator

C.13. OTP Service và API SMS Key 

Bạn cần tạo tài khoản và nạp tiền vào website chothuesimcode.com, sau đó copy API của của website và dán vào mục API SMS Key.

Thuê SMS - Phần mềm Amazon Creator
Thuê SMS – Phần mềm Amazon Creator

Phần mềm sẽ tự động thuê sim và xác minh số điện thoại tự động để tạo tài khoản Amazon.

Sau đó nhấn OK để chạy.

D. HƯỚNG DẪN XUẤT FILE TÀI KHOẢN AMAZON ĐÃ TẠO ĐƯỢC

Các tài khoản Amazon tạo thành công sẽ hiển thị Yes ở cột Register.

Tạo tài khoản Amazon thành công - Phần mềm Amazon Creator
Tạo tài khoản Amazon thành công – Phần mềm Amazon Creator

Để xuất tài các tài khoản đã tạo tài khoản Amazon thành công, thì nhấn Convert ==> Export Csv hoặc Export Xls.

Xuất file tài khoản Amazon - Phần mềm Amazon Creator
Xuất file tài khoản Amazon – Phần mềm Amazon Creator

Nhấn vào biểu tượng ==>chọn ổ đĩa cần lưu ==> đặt tên file ==> nhấn Save.

Chọn ổ đĩa cần lưu - Phần mềm Amazon Creator
Chọn ổ đĩa cần lưu – Phần mềm Amazon Creator

 

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM AMAZON CREATOR

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

 

Trả lời

error: Content is protected !!