Phần mềm nuôi tài khoản Google Ads giúp tăng độ tin cậy

Google là một công cụ được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay, do đó, nếu bạn muốn tiếp cận với khách hàng, làm Marketing… thì Google nền tảng được lựa chọn hàng đầu. Nếu bạn muốn làm Marketing hiệu quả, rút ngắn thời gian tiếp cận khách hàng… thì phần mềm nuôi tài khoản Google Ads – Phần mềm Autocamp sẽ giúp bạn điều đó.

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM NUÔI TÀI KHOẢN GOOGLE ADS

Phần mềm Autocamp có những chức năng sau:

 • Tạo hàng loạt các tài khoản Google Ads;
 • Nuôi tài khoản Google Ads không giới hạn;
 • Tự động lên camp video;
 • Tự động lên camp search;
 • Điều khiển thủ công các tài khoản;

ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM NUÔI TÀI KHOẢN GOOGLE ADS

Phần mềm Autocamp có những ưu điểm sau:

 • Chạy đa luồng;
 • Không giới hạn số tài khoản chạy, số lượng tài khoản Google Ads được tạo ra;
 • Nhiều chức năng trong cùng một phần;
 • Thao tác nhanh chóng;
 • Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng;

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NUÔI TÀI KHOẢN GOOGLE ADS

Sau khi mua phần mềm, bạn sẽ được nhận được link tải và tên đăng nhập vào phần mềm. Tham khảo cách mua và nhận link tải phần mềm Qnibot tại đây!

 • Tên đăng nhập phần mềm: Nhập vào mục License Key (tham khảo mục License Key phía dưới);
 • Phần mềm: Tải về, giải nén, nhấn vào file Autocamp.exe;

Phần mềm sẽ hiển thị ra như sau:

Để sử dụng phần mềm, thì bạn sẽ có lựa chọn:

 • Run now: Chạy ngay lập tức;
 • Schedule Application: Lên lịch để chạy;

Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn chạy Run Now. Chọn Run now ==> nhấn OK.

Giao diện phần mềm sẽ hiển thị ra như sau:

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHỮNG MỤC CẦN THIẾT

Trước khi chạy bất kỳ chức năng của phần mềm, thì bắt buộc phải cài đặt những mục dưới đây:

A.1. License Key

Nhập tên đăng nhập đã được cấp khi mua phần mềm vào mục License Key.

A.2. Run

Run là số lần chạy thành công của tổng tất cả các lần chạy. “99999999” là số lần chạy thành công mà phần mềm đã thiết lập sẵn.

Bạn có thể cài số lần chạy sao cho phù hợp, ví dụ bạn cài Run = 1000 thì khi chạy, phần mềm sẽ thành công đúng 1000 lần và dừng lại.

A.3. Threads 

Threads là số tab chạy cùng lúc, hay còn lại là số luồng chạy cùng lúc. Ví dụ, bạn cài đặt Threads = 5, thì khi chạy phần mềm sẽ đóng giả 5 thiết bị khác nhau, chạy song song cùng lúc trên cùng một máy tính.

A.4. Accounts

Đây là mục nhập các tài khoản Gmail. Để nhập các tài khoản vào phần mềm thì nhấn Data.

Bảng quản lý dữ liệu hiển thị ra.

Có 2 cách để đưa các tài khoản vào phần mềm:

CÁCH 1: NHẬP DỮ LIỆU THỦ CÔNG 

Dữ liệu cần nhập vào phần mềm bao gồm: Gmail, mật khẩu Gmail, email khôi phục, IP và Port hoặc Gmail, mật khẩu Gmail, email khôi phục, IP, Port, User Proxy và Pass proxy.

Lưu ý: Trường hợp bạn không dùng proxy thì dữ liệu cần nhập vào phần mềm bao gồm: Gmail, mật khẩu Gmail, email khôi phục.

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu thủ công vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 1 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập dữ liệu xong thì bạn chọn nhóm tài khoản cần chạy ở mục Accounts.

CÁCH 2: ĐƯA FILE DỮ LIỆU SẴN VÀO PHẦN MỀM

Tạo file txt lưu dữ liệu, định dạng là: Gmail,mật khấu Gmail,Email khôi phục,IP:PORT hoặc Gmail,mật khấu Gmail,Email khôi phục,IP:PORT:USER PROXY: PASS PROXY

Tham khảo file dữ liệu mẫu tại đây!

Lưu ý: Trường hợp bạn không dùng proxy thì file dữ liệu có định dạng là: Gmail,mật khẩu Gmail,email khôi phục

Mời bạn xem hướng dẫn cách nhập dữ liệu từ file data có sẵn vào phần mềm tại đây! (Tham khảo Cách 2 mục A. Hướng dẫn nhập dữ liệu vào các phần mềm Qnibot).

Sau khi nhập dữ liệu xong thì bạn chọn nhóm tài khoản cần chạy ở mục Accounts.

A.5. Use Proxy

Để dùng proxy trong phần mềm thì bạn chọn Yes ở mục Use Proxy và gán proxy kèm cùng với tài khoản (tham khảo ở mục A.4. Account phía trên).

Trường hợp bạn không dùng proxy thì chọn No ở mục Use Proxy.

A.6. Cookies Folder và Data Folder

Tạo 2 thư mục tên “Cookies”“Data”, sau đó copy link đường dẫn của 2 thư này vào mục Cookies FolderData Folder.

Tạo và dẫn thư mục cookies vào phần mềm nuôi tài khoản Google Ads
Tạo và dẫn thư mục cookies vào phần mềm nuôi tài khoản Google Ads

Mục đích của thư mục Cookies là lưu trữ những cookies của các tài khoản, để lần sau bạn sử dụng lại các tài khoản đó sẽ không cần đăng nhập lại.

Tạo và dẫn thư mục data vào phần mềm nuôi tài khoản Google Ads
Tạo và dẫn thư mục data vào phần mềm nuôi tài khoản Google Ads

Thư mục Data này mục đích là lưu kết quả mà phần mềm đã chạy được.

A.7. Delay (Miliseconds)

Đây là thời gian nghỉ giữa 2 lần click chuột, đơn vị là mili giây. Ví dụ bạn cài đặt từ 5000 – 7000 thì thời gian nghỉ giữa 2 lần click chuột là 5-7 giây.

A.8. Sleep

Sleep là thời gian nghỉ giữa hai luồng chạy, đơn vị là mili giây. Ví dụ bạn cài đặt từ 30000 – 60000 thì thời gian nghỉ giữa 2 lần chạy là 30-40 giây.

B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT TỪNG CHỨC NĂNG

Sau khi cài đặt những mục cần thiết trên, bạn có thể sử dụng các chức năng trong phần mềm. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt chi tiết từng chức năng:

B.1. Manual Control

Đây là chức năng điều khiển thủ công các tài khoản. Để chạy thì chọn Yes ở mục Manual Control.

Sau đó nhấn OK để chạy.

Bạn có thể nhấn vào các browser để mở các trình duyệt lên để điều khiển.

B.2. Farm Profile

Farm Profile là chức năng nuôi các tài khoản để các profile giống như người dùng thật. Để chạy chức năng này, bạn cần cài đặt những mục sau:

B.2.1. Farm Profile 

Chọn Yes ở mục Farm Profile.

B.2.2. Random Webs

Tạo file txt để lưu danh sách các website, khi chạy phần mềm sẽ vào những website này lướt web giống như người dùng thật.

Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Random Webs ==> dẫn file lưu danh sách website vừa tạo vào.

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.3. Reg GGA

Reg GGA là chức năng tạo hàng loạt các tài khoản Google Ads. Để chạy chức năng này, bạn cần cài đặt những mục sau:

B.3.1. Reg GGA

Chọn Yes ở mục Reg GGA.

B.3.2. Time Wait to Reg (Day)

Đây là thời gian chờ để tạo tài khoản Google Ads. Ví dụ bạn cài từ 1-2 như hình dưới, nghĩa là sau khi tài khoản đăng nhập vào phần mềm ít nhất sau 1 – 2 ngày, thì mới có thể tạo tài khoản Google Ads. Thời gian ở mục Time Wait to Reg bạn có thể cài đặt theo nhu cầu, trong quá trình chờ bạn có thể nuôi profile để giúp profile uy tín. 

Thời gian khi tài khoản đăng nhập thành công vào phần mềm sẽ được hiển thị ở cột Farm Profile (Nhấn vào Data góc dưới bên trái phần mềm để xem).

Sau đó nhấn OK để chạy.

B.3.3. Kết quả

Các tài khoản Gmail sau khi tạo tài khoản Google Ads thành công sẽ hiển thị Done ở cột Reg Threshold.

B.4. Dummy Camp

Dummy Camp là chức năng lên camp (campaign) video. Để chạy chức năng này, bạn cần cài đặt những mục sau:

B.4.1. Dummy Camp

Chọn Yes ở mục Dummy Camp.

B.4.2. Time Wait to Dummy Camp (Day)

Đây là thời gian chờ để lên camp video tự động. Ví dụ bạn cài từ 3-5 như hình dưới, nghĩa là sau khi tài khoản đăng nhập vào phần mềm ít nhất sau 3 – 5 ngày, thì mới có thể lên camp video. Thời gian ở mục Time Wait to Dummy Camps bạn có thể cài đặt theo nhu cầu, trong quá trình chờ bạn có thể nuôi profile để giúp profile uy tín. 

B.4.3. Video for Dummy Camp

Tạo file txt để lưu danh sách video mà bạn muốn lên camp.

Lưu ý: Không nhập https:// hoặc http:// vào file lưu video.

Nhấn vào biểu tượng ở mục Video for Dummy Camp ==> dẫn file lưu link video đã tạo vào.

B.4.4. Country và Language

Đây là những mục để cài đặt quốc gia và ngôn ngữ khi lên camp, bạn cần cài đặt quốc gia sao cho phù hợp. Nhấn vào biểu tượng sửa-1.png (22×30) ở mục Country và Language ==> nhập quốc gia và ngôn ngữ cần lên camp ==> @test.

Tương tự như vậy, bạn cài đặt cho Language.

B.4.5. Daily Budget và Cost per Click

Daily Budget là mục cài đặt ngân sách chạy quảng cáo mỗi ngày, đơn vị là đô la ($).

Ví dụ như hình dưới, ngân sách mỗi ngày tối thiểu là 10$ và tối đa là 15$.

Cost per Click là chi phí mỗi lần nhấp vào quảng cáo. Đơn vị là đô la ($).

Cài đặt như hình dưới là chi phí cho mỗi lần nhấp vào quảng cáo là 0.1 đô.

Bạn cài đặt Daily BudgetCost per Click phù hợp với nhu cầu của mình.

B.4.6. Add Billing with Card và Add Billing with Bank

Khi bạn chọn Yes ở 2 mục này thì sau khi lên camp xong, tool vẫn sẽ tiếp tục thêm card và bank.

Ngược lại, bạn chọn No ở 2 mục này thì sau khi lên camp xong, tool sẽ dừng lại, bạn có thể thêm card và bank thủ công.

B.4.7. Force Add Billing

Khi bạn chọn Yes ở mục này, thì bạn sẽ tạo một file txt lưu thông tin ngân hàng, định dạng của file này là: số tài khoản,routing

Sau đó dẫn file lưu thông tin ngân hàng vào vừa tạo vào.

Trường hợp bạn chọn No ở mục Force Add Billing thì không cần cài đặt ở mục Bank File.

Sau khi cài đặt xong thì nhấn OK để chạy.

B.5. Real Camp

Real Camp là chức năng lên camp search (camp tìm kiếm) . Để chạy chức năng này, bạn cần cài đặt những mục sau:

B.5.1. Real Camp

Chọn Yes ở mục Real Camp.

B.5.2. Landing Page

Tạo file txt để lưu website để lên camp.

Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Landing Page ==> dẫn file lưu website vừa tạo vào.

B.5.3. Headline

Tạo file txt để lưu các tiêu đề để lên camp search.

Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Headline ==> dẫn file lưu tiêu đề vừa tạo vào.

B.5.4. Description

Tạo file txt để lưu những mô tả khi lên camp.

Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Description ==> dẫn file lưu mô tả vừa tạo vào.

B.5.5. Tag File Real Camp

Tạo file txt để lưu danh sách các từ khóa của chiến dịch.

Sau đó nhấn vào biểu tượng ở mục Tag File Real Camp ==> dẫn file lưu mô tả vừa tạo vào.

Tiếp theo, bạn cần cài đặt số lượng từ khóa cho mỗi lần lên camp ở mục Number of Tags. Ví dụ bạn cài từ 3-5, thì khi chạy phần mềm sẽ nhập tối thiểu 3 từ khóa và tối đa 5 từ khóa từ file lưu từ khóa ở mục phía trên.

B.5.6. Time Wait to Real Camp (Day)

Đây là thời gian chờ để lên camp search tự động. Ví dụ bạn cài từ 3-5 như hình dưới, nghĩa là sau khi tài khoản đăng nhập vào phần mềm ít nhất sau 3 – 5 ngày, thì mới có thể lên camp search. Thời gian ở mục Time Wait to Real Camp bạn có thể cài đặt theo nhu cầu, trong quá trình chờ bạn có thể nuôi profile để giúp profile uy tín. 

B.5.7. Add Billing with Card, Add Billing with Bank và Force Add Billing

Bạn cài đặt 2 mục này tương tự như mục 4.6. và 4.7 phía trên.

Sau khi cài đặt xong thì bạn nhấn OK để chạy.

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM NUÔI TÀI KHOẢN GOOGLE ADS

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

https://qnibot.com/Contact

Trả lời

error: Content is protected !!